Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling Byavången Tomelilla kommun 2007/2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling Byavången Tomelilla kommun 2007/2008."— Presentationens avskrift:

1 En ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling Byavången Tomelilla kommun 2007/2008

2 Genombrottprogram Via utvecklingscentrum Region Skåne Inriktning äldre och läkemedel Kunskap om metoden + starta upp ett patientfokuserat förbättringsarbete Fyra lärandeseminarium Handledning PGSA eller PDSA - verktyget

3 Team Camilla W, undersköterska Ulla G, undersköterska Kristin J, Arbetslagsledare Helén T, Kvalitetssamordnare Ola Winquist Handledare Camilla J, sjuksköterska Hanna D, Distr läkare NOVA Sara A, Apotekare Lars-Gunnar C, Teamledare

4 Byavången Klövertegen & Lintegen Totalt 18 pensionärer

5 ”Det finns mediciner som är värre än sjukdomar”. Latinskt ordspråk

6 Bakgrund Läkemedel den vanligaste behandlingsformen Två tredjedelar av äldre på äldreboenden är ordinerade tio eller fler läkemedel Förbättringsförslag efter tillsyn SoS Genomsnitt åtta läkemedel Andra åtgärder med mindre biverkningsrisk

7 Syfte Att erbjuda våra patienter en ändamålsenlig och säker läkemedelshantering

8 Kartläggning Socialstyrelsens granskning Manuell räkning av antalet läkemedel Glädje och Välbefinnande skalan Symtomskattning

9 Mål & Delmål Minska risken för läkemedelsrelaterade biverkningar Delmål: - Minska andelen ordinerade läkemedel -Läkemedelsgenomgångar -Minska antalet avvikelser

10 Aktiviteter Inom ramen för befintliga resurser (ca 150) Ändamålsenlig läkemedelsbehandling Läkemedelsgenomgångar Säkerhet Intern kontroll Omvårdnadsåtgärder PGSA cyklar på omvårdnadsåtgärder

11 Minska andelen ordinerade läkemedel

12

13 Resultat Läkemedelsgenomgång Utsättning av läkemedel 58% (N 29) Insättning 4% (N 2) Dosminskning 12 % (N 6) Dosökning 4% (N 2) Ändrat intervall 4% (N 2) Från regelbunden till vid behov 4% (N 2) Annat 14% (N 7)

14 Resultat Läkemedelgenomgång

15 Resultat Läkemedelsgenomgång

16 Checklista Intern kontroll

17 Antal avvikelser från checklista

18 Exempel på PGSA cykler 29 av 36 Bolltäcke Promenader Matsituation Kostens innehåll Daglig hygien Påklädning Taktil massage Kvällsaktivitet

19 Blev det någon förbättring? Balanserat mått – Uggledalens Glädje och Välbefinnande skala Personalen skattade tre gånger per dag i 34 veckor

20

21

22 Genom att: Sänka andelen läkemedel med 57 % respektive 62 % Rätt läkemedel Säkerställa läkemedelshanteringen Öka omvårdnadsåtgärder Bibehålla/Öka Glädje och Välbefinnande Minskad risk för läkemedelsrelaterade biverkningar

23 Rapporterade fall

24 Reflektioner Förbättringar bara genom att mäta PGSA verktyget Mål och mått Månadsrapport – hålla processen igång Intern granskning – implementera rutiner

25 Hur går vi vidare? Ändamålsenligheten Läkemedelsgenomgångar Tydliggöra sjuksköterskans ansvar Säkerheten Checklistan 3:dje månad, Camilla & Ulla tvärgranskar Rutin läkarbesök inflyttning, läkemedelsgenomgång Medicinsk vårdplan Standardvårdplan – läkemedel Omvårdnadsåtgärder Arbetsmodellen ”Egen tid” Silvia systrar – metodhandledare Stimulansbidrag ”Biblioteks funktion” utlåning av hjälpmedel Innemiljö & utemiljö PGSA cykler

26 Vad händer 2008? Sprida våra erfarenheter internt Rekmässan mars MAS dagen i april Inspiration nya Genombrottsprogram Bjärsjölagård 4:de Nationella Kvalitetssäkerhetskonferensen Uppföljningar, håller igång

27 Antal läkemedel

28

29 Intern kontroll

30 Antal PGSA-cykler 53 Period 080101-080730

31 ”Ringar på vattnet” Vallmotegen Nattfasta på max 11 timmar 100 % Ansvar för läkemedelsövertagande 100 % Omvårdnadsplan för läkemedelshantering 100 % Medicinsk vårdplan Dokumenterat social innehåll

32 ”Ringar på vattnet” Minneskorgar Sinnesstimuleringshjälpmedel Utemiljö Vardagsaktiviteter Städprojekt Innemiljö

33 Tidstjuv -Att inte reflektera över vad vi gör Inte arbeta fortare, men smartare Tack för uppmärksamheten och slå vakt om tidstjuvarna, glöm inte reflektera

34 www.skane.se/utvecklingscentrum Förbättringsarbete Genombrottsmetoden Programrapporter helen.thunberg@tomelilla.se 0709-95 82 64


Ladda ner ppt "En ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling Byavången Tomelilla kommun 2007/2008."

Liknande presentationer


Google-annonser