Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens drivmedel Maria Grahn Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori 25 april 2013 Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens drivmedel Maria Grahn Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori 25 april 2013 Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens drivmedel Maria Grahn Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori 25 april 2013 Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013

2 Utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn kan minskas genom: 1. Energieffektivare fordon (ex. el-hybrider, energisnålare fordon) 2. Val av energieffektivare trafikslag (ex. tåg vs flyg, cykel/kollektivtrafik vs bil) 3. Energisnålare körsätt (eco-driving) CO 2 emissions Energy demand CO 2 emission per energy unit Energy use per vkm Total vkm driven 7. Fortsatt introduktion av drivmedel med låga CO 2 -utsläpp 4. Öka antalet passagerare resp mängd gods per fordon 5. En transportsnål bebyggelsestruktur 6. Bryta sambandet mellan transportbehov och ekonomisk tillväxt Fokus i denna presentation Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013

3 Alternativ till oljebaserad bensin och diesel RÅVARA solenergi, vindkraft, vattenkraft mm Biomassa Kol Naturgas PHEV, BEV Plug-in-hybrider och batterifordon El ENERGIBÄRARE FORDON ICEV, HEV Förbränningsmotor och hybridbilar Vätgas FCV Bränslecellsfordon Gasformiga och flytande kolbaserade bränslen Etanol, Metanol, FT- bränslen, RME, DME, Metan Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013

4 Alternativa drivmedel från biomassa Cellulosa & Lignin Skog, skogsplantage, svartlut Stärkelse Spannmål, vete, korn, majs mm Socker Olja Raps, solrosfrön Restflöden från skogsbruk, jordbruk och övr. samhället Sågspån, halm, sopor, slam, slakteriavfall, gödsel Jäsning av socker Etanol BIOMASSA OMVANDLINGSPROCESSER ENERGIBÄRARE Elektricitet Förbränning Metan Vätgas Fischer-Tropsch bränslen DME (Dimetyleter) Metanol Förgasning Syntesgas bildas Pressning och esterisering FAME Rötning Biogas bildas Krackning vätebehandling HVO Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013

5 Generella insikter drivmedel Tre huvudgrupper alternativa drivmedel har potential att komma ner i nästan nollutsläpp: Biodrivmedel, el, vätgas Tre huvudgrupper alternativa drivmedel har potential att komma ner i nästan nollutsläpp: Biodrivmedel, el, vätgas Några dilemman. Några dilemman. Biodrivmedel finns redan på marknaden, relativt billigt alternativ, möjligt att producera i de flesta länder, kan blandas i befintlig infrastruktur och kan efter små justeringar användas i dagens fordon…. men… Biodrivmedel finns redan på marknaden, relativt billigt alternativ, möjligt att producera i de flesta länder, kan blandas i befintlig infrastruktur och kan efter små justeringar användas i dagens fordon…. men… Storskalig användning av biodrivmedel begränsas av mark- och vattentillgång samt dras med risken för stigande matpriser och tveksamt hållbara odlingssätt… men … Storskalig användning av biodrivmedel begränsas av mark- och vattentillgång samt dras med risken för stigande matpriser och tveksamt hållbara odlingssätt… men … Om varken vätgas-bränsleceller eller el-batterier blir storskaligt tillgängliga (kanske tekniska problem vi ej ser idag) behövs icke-fossila kolbaserade drivmedel (biodrivmedel eller electrofuels) för att kunna nå nära noll- utsläpp i transportsektorn. Om varken vätgas-bränsleceller eller el-batterier blir storskaligt tillgängliga (kanske tekniska problem vi ej ser idag) behövs icke-fossila kolbaserade drivmedel (biodrivmedel eller electrofuels) för att kunna nå nära noll- utsläpp i transportsektorn. Vilka drivmedel och fordonstekniker som kommer att dominera i framtiden är en öppen fråga. Troligen flera parallella lösningar. Vänta inte på den enda rätta lösningen. Vilka drivmedel och fordonstekniker som kommer att dominera i framtiden är en öppen fråga. Troligen flera parallella lösningar. Vänta inte på den enda rätta lösningen. Viktigt! CO 2 kan minskas med mer energisnåla fordon (oavsett drivmedel). Viktigt! CO 2 kan minskas med mer energisnåla fordon (oavsett drivmedel). Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013


Ladda ner ppt "Framtidens drivmedel Maria Grahn Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori 25 april 2013 Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser