Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori"— Presentationens avskrift:

1 Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori
Framtidens drivmedel Maria Grahn Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori 25 april 2013 Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013

2 Utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn kan minskas genom:
CO2 emissions Energy demand CO2 emission per energy unit Energy use per vkm Total vkm driven Fokus i denna presentation 1. Energieffektivare fordon (ex. el-hybrider, energisnålare fordon) 2. Val av energieffektivare trafikslag (ex. tåg vs flyg, cykel/kollektivtrafik vs bil) 3. Energisnålare körsätt (eco-driving) 4. Öka antalet passagerare resp mängd gods per fordon 5. En transportsnål bebyggelsestruktur 6. Bryta sambandet mellan transportbehov och ekonomisk tillväxt 7. Fortsatt introduktion av drivmedel med låga CO2-utsläpp Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013

3 och flytande kolbaserade bränslen
Alternativ till oljebaserad bensin och diesel Gasformiga och flytande kolbaserade bränslen Etanol, Metanol, FT-bränslen, RME, DME, Metan ICEV, HEV Förbränningsmotor och hybridbilar Vätgas FCV Bränslecellsfordon Biomassa Kol PHEV, BEV Plug-in-hybrider och batterifordon El ENERGIBÄRARE FORDON Naturgas Från biomassa kan vi tillverka en hel del olika drivmedel. Biomassan kan delas in i följande grupper…. solenergi, vindkraft, vattenkraft mm RÅVARA Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013

4 Fischer-Tropsch bränslen
Alternativa drivmedel från biomassa Elektricitet Förbränning Cellulosa & Lignin Skog, skogsplantage, svartlut Metan Vätgas Fischer-Tropsch bränslen DME (Dimetyleter) Metanol Förgasning Syntesgas bildas Jäsning av socker Etanol Stärkelse Spannmål, vete, korn, majs mm Rötning Biogas bildas Socker Olja Raps, solrosfrön Från biomassa kan vi tillverka en hel del olika drivmedel. Biomassan kan delas in i följande grupper…. Pressning och esterisering FAME Krackning vätebehandling HVO Restflöden från skogsbruk, jordbruk och övr. samhället Sågspån, halm, sopor, slam, slakteriavfall, gödsel OMVANDLINGSPROCESSER ENERGIBÄRARE BIOMASSA Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013

5 Generella insikter drivmedel
Tre huvudgrupper alternativa drivmedel har potential att komma ner i nästan nollutsläpp: Biodrivmedel, el, vätgas Några dilemman. Biodrivmedel finns redan på marknaden, relativt billigt alternativ, möjligt att producera i de flesta länder, kan blandas i befintlig infrastruktur och kan efter små justeringar användas i dagens fordon…. men… Storskalig användning av biodrivmedel begränsas av mark- och vattentillgång samt dras med risken för stigande matpriser och tveksamt hållbara odlingssätt… men … Om varken vätgas-bränsleceller eller el-batterier blir storskaligt tillgängliga (kanske tekniska problem vi ej ser idag) behövs icke-fossila kolbaserade drivmedel (biodrivmedel eller electrofuels) för att kunna nå nära noll-utsläpp i transportsektorn. Vilka drivmedel och fordonstekniker som kommer att dominera i framtiden är en öppen fråga. Troligen flera parallella lösningar. Vänta inte på den enda rätta lösningen. Viktigt! CO2 kan minskas med mer energisnåla fordon (oavsett drivmedel). Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013


Ladda ner ppt "Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori"

Liknande presentationer


Google-annonser