Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svåra Vårdnadstvister Dokumentation av en FOU-cirkel Ing-Marie Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svåra Vårdnadstvister Dokumentation av en FOU-cirkel Ing-Marie Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Svåra Vårdnadstvister Dokumentation av en FOU-cirkel Ing-Marie Johansson

2 Bakgrund 2004 Seminarium om svåra vårdnadstvister Inbjudan till samtliga GR:s kommuner 17 deltagare och 16 fullföljde hela cirkeln

3 Något om svåra vårdnadstvister 30000 föräldrapar separerar årligen 55000 barn berörs 6000 barn upplever vårdnadstvister Merparten av föräldraparen har även psykiska och/eller sociala problem (Källa Rejmer 2003)

4 Relevanta begrepp Barns bästa Föräldraskap Förändring Kris Anknytning Riskbedömning

5 Arbetssätt Läsning och presentation (muntligt och skriftligt) av vetenskapliga artiklar och böcker Intervjuer med barn, föräldrar eller professionella Film ”Miniföreläsningar” Utbyte av erfarenheter och kunskaper

6 Exempel på lästa texter Tvärkulturella möten (Allwood CM och Franzen EC) Vill vuxna veta vad barnet tycker? C- uppsats, Lunds universitet Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté- sammanfattningen

7 Intervjuer Förberedelser Tillvägagångssätt Intervjun som läroprocess Exempel

8 Filmer Fotbollsspelare vid midnatt I skuggan av våldet

9 Utbyte av erfarenheter och kunskaper Mycket kunskap delas men också genereras när erfarna och välutbildade socionomer får komma samman och diskutera, problematisera och analysera både vardagliga och mer sällsynta dilemman i arbete med barn och familjer

10 Utvärdering Positivt med vetenskapliga texter Mer tveksamhet rörande intervjumomentet De som genomfört momentet var dock mycket nöjda Fick diskutera lite vildare och friare än på arbetsplatsen

11 Önskelista Individuellt stöd till skrivande Internationella utblickar inom forskningen Mer kunskaper om hur barn mår i svåra vårdnadstvister Nätverksarbete vid vårdnadstvister Mer kunskap om nya ”den nya familjen” Mer kunskap om uppföljningssamtal, samarbetssamtal och en större omvärldsorientering Fortsätta på temat lära av brukarna

12 FOU i väst www.grkom.se/fouivast


Ladda ner ppt "Svåra Vårdnadstvister Dokumentation av en FOU-cirkel Ing-Marie Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser