Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TILLSYNSUPPGIFTEN & TILLSYNSROLLEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TILLSYNSUPPGIFTEN & TILLSYNSROLLEN"— Presentationens avskrift:

1 TILLSYNSUPPGIFTEN & TILLSYNSROLLEN
Sofie Cedstrand, doktorand Förvaltningshögskolan Göteborgs Universitet

2 UPPLÄGG Förmiddag Tillsynsuppgiftens och tillsynsrollens inneboende dynamik ur ett demokratiperspektiv Övningsuppgift Sätt att hantera tillsynsuppgiften och tillsynsrollen Eftermiddag Att skapa följsamhet - i teorin och i praktiken

3 NI EXISTERAR AV ETT SKÄL…
… för att realisera de beslut som de folkvalda fattat.

4 DEMOKRATISK EFFEKTIVITET
Staten genom sin förvaltning förmår att handla i enlighet med de folkvaldas, och därmed också folkets vilja. Det är ni som ska säkerställa den demokratiska effektiviteten.

5 PROBLEMATISKA OMSTÄNDIGHETER
Så pass komplex att den inte på förhand går att reglera entydigt Visionära politiska mål Expertkunskap krävs Flexibilitet och situationsanpassning krävs Politikerna tvingas överlämna handlingsutrymme åt tjänstemännen

6 NI HAR MAKT!

7 TILLSYNENS KOMPONENTER
Operativ tillsyn Regler Granskning Åtgärder

8 IMPLEMENTERINGSFORSKNING
Hur politiska beslut genomförs i praktiken Politiker fattar beslut Tjänstemän genomför dem Om detta inte sker = IMPLEMENTERINGSPROBLEMATIK

9 IMPLEMENTERINGSPROCESSEN
Uppifrån- och ner- perspektivet Förvaltningen ett lydligt redskap Närbyråkratiperspektivet Tjänstemännen har makten över politiken

10 Direkt interaktion med medborgare Handlingsutrymme Självständighet
NÄRBYRÅKRATER Direkt interaktion med medborgare Handlingsutrymme Självständighet Tex. lärare och socialarbetare Men även ”tillsynare”

11 HANDLINGSUTRYMME Relationen mellan tjänsteman, regelverk och tillsynad
I vilken grad tjänstemannen själv kan eller måste avgöra hur ett enskilt fall ska bedömas Påverkas av regelverkets precision Ett vagt, omfattande och/eller detaljrikt regelverk tvingar fram prioriteringar = politik skapas

12 SJÄLVSTÄNDIGHET Berör förhållandet mellan den enskilda tjänstemannen och den organisation hon arbetar inom I vilken grad tjänstemannen kan påverka kortsiktig och långsiktig planering/prioritering

13 FAKTISKA ARBETSVILLKOR
Kroniskt otillräckliga resurser Ofrivilliga klienter Prioriteringar tvingas fram och politik skapas

14 NÖDVÄNDIGT MED HANDLINGSUTRYMME
Omöjligt att följa regelverket pga. komplicerade situationer Unika situationer kräver situationsanpassning Demokratisk legitimitet

15 NÄRBYRÅKRATINS DILEMMA
Handlingsutrymme, självständighet och situationsanpassning I KONFLIKT MED Krav på rättsäkerhet och likabehandling PROBLEM?

16 EXEMPLIFIERA OCH FÖRKLARA!
ÖVNINGSUPPGIFT Har ni handlingsutrymme? Är det något bra eller dåligt för ert yrkesutövande med handlingsutrymme)? Är det bra för demokrati och rättssäkerhet med handlingsutrymme? Har er arbetssituation närbyråkatins kännetecken (otillräckliga resurser, vaga och/eller visionära mål, ofrivilliga klienter)? EXEMPLIFIERA OCH FÖRKLARA!

17 GRUPPER Axelsson, Per Lendefors, Peter Nordmarc, Marie
Grandin, Susanne Vesterlund, Ann-Kristin Djurberg, Ingela Pihlgren, Ann-Sofi Corneliusson, Lars Jöhnemark, Maria Wirdéus, Göran Duvander, Eleonor Röstenius, Cecilia Kjellberg, Johan Lindberg, Peter Ivarsson, Monika Swedmark, Ulrika Husblad, Roger Olofsson, Katarina Jersenius, Bo Capelle, Petra Thuresson, Rebecka Pettersson, Lennart

18 SÄTT ATT HANTERA EN KOMPLEX VARDAG
Rutiner Exit Egna arbetsmetoder Specialisering Centrala prioriteringar Utnyttja sitt handlingsutrymme

19 MÄTA RESULTAT – EN LÖSNING?
Alltför komplext Politiskt styrt Dåligt med insyn Målförskjutning Mäter det som går att kvantifiera

20 ”PLOCKA PINNAR” ”Jag har hört en inspektör säga om en inspektion som inte blev så bra ”vi hade tänkt att vi skulle skaffa några snabba pinnar” […] det är fel av inspektörerna som gjorde det. [...] Men människor är bara människor, är det någon som ligger illa till i statistiken och tittar på sin besöksfrekvens så kanske man frestas att göra så.” ”Det sades inför 2003 att eftersom vi har krav på oss att öka vår produktivitet så får ni koncentrera er på att göra så mycket som möjligt som ni kan klara ensamma. […] Ja, pinnar känner du väl igen?”

21 TJÄNSTEMÄN SOM POLITIKSKAPARE
Komplex verklighet – situationsanpassning Vag, omfattande och/eller detaljrik lagstiftning Komplexa och visionära mål Begränsade ekonomiska och personella resurser PRIORITERA & BESLUTA

22 PRIORITERINGSSTRATEGIER
Beslut måste tas Vilka urvalskriterier? Oftast praktiska istället för teoretiska VILKA TEORETISKA GRUNDER SKULLE KUNNA TÄNKAS?

23 PRIORITERINGSSTRATEGIER I TEORIN
Vilka mått är viktigast för ens mål? Vilket mänskligt beteende är viktigast för ens mål?

24 PRIORITERINGSSTRATEGIER I TEORIN
RISK Principen om att ”ta det värsta först” Principen om ”störst möjliga effekt” Slumpurvalsprincipen

25 SLUTSATSER PRIORITERINGSSTRATEGIER
Reaktiva

26 PRIORITERINGSSTRATEGI - MEDIA
”Det kan vara så att det har stått mycket i tidningarna, inte för att vi är styrda av tidningarna så till vida, men om vi tycker att det är relevant den här farligheten som beskrivs så kanske det finns anledning att göra ett projekt av det då.”

27 PRIORITERINGSSTRATEGI – HÖRSÄGEN
”Jag gjorde en inspektion och då satt folk och sa ”här är det ganska bra men du skulle sett hur det var på en annan typ av verksamhet jag var på förut ”då sa jag ”men de har inte hört av sig till mig” Då sa dom ”Nej det orkar de inte för de bara jobbar” då tänkte jag för mig själv att eftersom detta är intressant så planerar jag in inspektion på den här typen av verksamhet och nu skall jag göra det.”

28 SLUTSATSER PRIORITERINGSSTRATEGIER
Reaktiva Relaterar inte till risk Inga teoretiska resonemang Storlek visst genomslag Nödvändigt med förenklat beslutsfattande

29 FÖLJSAMHET Regelefterlevnad
Syftet med tillsynen är att skapa regelefterlevnad/följsamhet

30 DET RATIONELLA BESLUTET
Beslutsmodell Mål Inventera handlingsalternativ Beräkna alternativens konsekvenser Fatta beslut

31 VERKTYG Predikningar Piskor Morötter

32 FÖLJSAMHET SKAPAS GENOM…
Auktoritet Kontroll och struktur Förhandling och övertalning Relationsbyggande Formella åtgärder

33 FÖLJSAMHET SKAPAS GENOM…
Auktoritet Erfarenhet

34 AUKTORITET Jag har haft väldigt stor nytta av att jag arbetat i yrket, ja inte så att jag vet vad alla tänker men jag vet i stora drag hur man tänker när man står där och gör sina arbetsuppgifter. (VJ 173 A1)

35 FÖLJSAMHET SKAPAS GENOM…
Auktoritet Erfarenhet Kompetens

36 AUKTORITET Risken är att man stöter på högskoleutbildat folk. Och då är det bra om man kan anpassa sig till olika språk helt enkelt … om jag ska prata med en VD som är högskoleutbildad så är det ju bra om också jag har den bakgrunden. (VJ 173 A10)

37 AUKTORITET Vi har, tycker jag, ganska ofta bra på fötterna. Vi hänvisar ofta till paragrafer. På besök har man regelböckerna med sig. Är det någonting de undrar över – ”Så där kan det väl inte vara?” Då kan vi slå upp och visa dem. (VJ 181 K1)

38 FÖLJSAMHET SKAPAS GENOM…
Auktoritet Erfarenhet Kompetens Könstillhörighet

39 FÖLJSAMHET SKAPAS GENOM…
Auktoritet Erfarenhet Kompetens Könstillhörighet Kontroll och struktur Förhandling och övertalning

40 FÖRHANDLING OCH ÖVERTALNING
Det handlar om att du ska ha insikt om hur man hanterar människor. Och vad det är för drivkrafter som gör att människor lyssnar. Ja överhuvudtaget detta att sälja ett budskap. (VJ 180 A)

41 FÖRHANDLING OCH ÖVERTALNING
Det handlar ju om att förklara och försöka få dem att förstå varför de ska genomföra det här, att man diskuterar. Man kan inte sitta med piskan. […] Förklara för dem varför man har lagstiftningen, så att de får förståelse för varför de ska leva upp till det. Det är alltid svårt att göra något som man inte vet vad som är syftet med. (H3)

42 FÖLJSAMHET SKAPAS GENOM…
Auktoritet Erfarenhet Kompetens Könstillhörighet Kontroll och struktur Förhandling och övertalning Relationsbyggande Formella åtgärder

43 Vilka följsamhetsstrategier använder ni er av?
ÖVNINGSUPPGIFT Vilka följsamhetsstrategier använder ni er av? Vilka maktmedel anser ni er ha? Vilka maktmedel skulle ni vilja ha?

44 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
Sofie Cedstrand, doktorand Förvaltningshögskolan Göteborgs Universitet

45 FLER LITTERATURTIPS Kelman, Steven (1981) Regulating America, regulating Sweden: a comparative study of occupational safety and health policy, Cambridge: MIT Hutter, Bridget M. (1988) The Reasonable Arm of the Law? The Law Enforcement Procedures of Environmental Health Officers, Oxford: Clarendon Press Hood, Christopher m.fl. (1999) Regulation inside Government, Oxford: Oxford University Press


Ladda ner ppt "TILLSYNSUPPGIFTEN & TILLSYNSROLLEN"

Liknande presentationer


Google-annonser