Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V AD ÄR EN C ELL?. Vad är liv? Reproduktion Ämnesomsättning Energiomsättning Anpassningsförmåga Kopiera sig Variera sig (Rörelse)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V AD ÄR EN C ELL?. Vad är liv? Reproduktion Ämnesomsättning Energiomsättning Anpassningsförmåga Kopiera sig Variera sig (Rörelse)"— Presentationens avskrift:

1 V AD ÄR EN C ELL?

2 Vad är liv? Reproduktion Ämnesomsättning Energiomsättning Anpassningsförmåga Kopiera sig Variera sig (Rörelse)

3 Liv kan ha uppkommit i strandlaguner på havsbottnen djupt nere i jorden/berggrunden i rymden

4 Prokaryoter DNA löst i centrum Små 0,5-2 mikrometer Lite DNA: 0,2-1 centimeter Enkel Celldelning Eukaryoter Cellkärna med DNA ”Stora” 10-100 mikrometer Mycket DNA: 2 meter Mitosmekanisk Celldelning

5 Cellens strukturer 1.Cellkärna 2.Mitokondrie 3.Lysosom 4.Centriol 5.Golgiaapparat 6.Endoplasmatiskt nätverk 7.Ribosom 8.Flagell 9.Cellmembran 10.Cytoplasma

6 Cellkärnan: Innehåller vårt DNA. Cellkärnan är också cellens ”kommandocentral” som styr cellens olika funktioner. Detta gör den genom att reglera produktionen av olika proteiner som kontrollerar cellens aktiviteter. Nästan alla celler innehåller en cellkärna men röda blodkroppar saknar cellkärna medan bl.a. skelettmuskelceller har flera cellkärnor. Mitokondrier: Fungerar som cellens kraftstationer. De har efter DNA och var en gång bakterier. Lysosomer: Cellens Reningsverk. Bryter ned bakterier och partiklar som tagits upp av cellen samt även cellens egna organeller om de blivit skadade eller slitna och inte fungerar korrekt. När en cell dör frigörs enzymer från lysosomerna som bryter ned cellresterna så att kroppen blir av med döda celler. Cellmembranet: Består av ett dubbelt skikt av lipider (fettämnen) vilket innebär att fettlösliga- men inte vattenlösliga ämnen kan passera membranet genom diffusion. Membranet innehåller även många proteiner varav vissa bildar jonkanaler genom vilket vattenlösliga ämnen kan passera. Centrioler: Förekommer oftast parvis och har betydelse för bildningen av kärnspolen som ansvarar för att kromosomerna dras isär och vid celldelningen.

7 Vävnader Flera celler som utvecklats för samma specifika uppgift och som samverkar bildar vävnader. Fem huvudtyper av vävnader Epitel Stödjevävnad Flytande vävnad Muskelvävnad Nervvävnad

8 Organ Om flera olika vävnader är sammalänkade och bildar en speciell form och funktion så bildar de ett Organ. Ett antal organ som samverkar bildar tillsammans organsystem. Organsystemen kommunicerar i sin tur för att skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt för kroppens celler. Organsystemen bildar tillsammans själva Organismen.


Ladda ner ppt "V AD ÄR EN C ELL?. Vad är liv? Reproduktion Ämnesomsättning Energiomsättning Anpassningsförmåga Kopiera sig Variera sig (Rörelse)"

Liknande presentationer


Google-annonser