Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn på sjukhus LH 2011/MeM 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn på sjukhus LH 2011/MeM 2012."— Presentationens avskrift:

1 Barn på sjukhus LH 2011/MeM 2012

2 Barnsjukvårdens historia
”If you take away a sick child from it`s parent you break his heart immediately”, London 1700-talet Fram till början av 1900-talet uppmuntrades mödrarna att deltaga i vården av sitt sjuka barn Från början av 1900-talet till 1970-talet var inte föräldrarna önskvärda att delta i vården av sitt barn på sjukhuset

3 Förändringar till det bättre…
Alltsedan senare delen av 70-talet är det rutin i Sverige att föräldrar är med sina barn och på olika sätt deltar i vården på sjukhuset

4 Grundläggande värderingar
Barn och ungdomar 0-18 år skall erbjudas bästa möjliga sjuk- och hälsovård baserad på kunskap och kontinuitet i en för detta anpassad miljö. Vikten av närheten till familjen ska betonas.

5 Föräldranärvaro Föräldrarna är med sitt barn på sjukhuset, en förälder bor på vårdavdelningen Familjen har rum på patienthotellet eller Ronald Mc Donalds hus/Lund

6 Barn och föräldrar Ett svårt sjukt barn drabbar hela familjen
Stötta föräldrarna att fortsätta vara föräldrar Delaktighet i beslut och vårdåtgärder Föräldrarna barnets tolk Föräldrars reaktion Delta i vård men även möjlighet till avlastning Tidig psykolog och kuratorskontakt

7 Barn och Ungdomssjukhuset i Lund
Barnhjärtkirurgi/barnkardiologi avd 67 Barnkirurgi, barn med metabola sjd avd 65 Neurologi, delvis neurokirurgi , ortopedi, reumatologi avd 62 Barnintensivvård Barnonkologi avd 64 Dagkirurgi/postop Barninfektion avd 61 Barnakutmottagning Mottagningar

8 Barn och Ungdomskliniken i Helsingborg
barnmedicin infektion kirurgi/ortopedi postop Akutmottagning medicinakut som även servar kirurgi/ortopediakutmott Mottagningar; Medicin övergripande, kardiologi,allergi m.fl.

9 Kringverksamheter Lekterapi Kulturavdelning Sjukgymnastik Skola
Bibliotek

10 Miljön på rummet Rummet väljs och utformas efter barnets behov och ålder. Enkelrum/dubbelrum? Infekterad patient får enkelrum Mindre barn, men även stora barn behöver ha kända saker omkring sig, även mycket infektionskänsliga barn Snuttefilt, nalle, egen kudde, egna böcker, musik etc. Gör ett ”bo” kring spädbarnet Sängen om möjligt ”fredad” zon

11 Miljön på rummet Barn behöver lugn och ro, låg ljudnivå på salen
Samordna vårdåtgärder Disciplinera sig att inte ”ska bara” Försöka att ha ”fria” perioder under dygnet Dygnsrytm

12 Sjuka barn jämfört med sjuka vuxna
Små barn, framförallt barn under 1 år skiljer sig mycket från den vuxna patientens sätt att reagera. Olika patologiska förändringar som hypoxi, hypovolemi, hypotermi, hypoglukemi m.m uppträder mycket snabbare hos barn. Högre minutventilation, hög ämnesomsättning, högt syrgasbehov, stor kroppsyta i förhållande till vikt

13 Sjuka barn, skillnader Omoget autonomt nervsystem, vagalt övertag
De minsta barnen har fixerad slagvolym, CO frekvensberoende Hypoxi leder till apnéer och bradycardi istället för ökad andningsfrekvens som hos vuxna Reaktiva luftvägar, tjock slemhinna, liten lumen i luftvägarna, trång näsöppning, stor tunga, lägre lungcompliance blir lätt obstruktiva Förebyggande behandling vid extubation.

14 Sjuka barn, skillnader Små barn lätt för att bli avkylda
Stor hudyta i förhållande till kroppsstorlek Kan ej shivra, liten muskelmassa, förlorar mer värme även genom andningen Undertemperatur kostar energi

15 Sjuka barn, skillnader Småbarn känsliga för övervätskning/dehydrering spec. spädbarn Vätskebalans mycket viktigt, kontrolleras ofta under dygnet Spädbarn, räkna all vätska, mediciner spoldropp etc. även räkna alla förluster, blodprov, dränförluster etc. Större vätskebehov /kg kroppsvikt

16 Hur uppfattar barn sin sjukdom?
Barn reagerar olika i olika åldrar För småbarn är separationen i särklass det värsta För 4 åringen är fantasierna om tex. blodet tar slut när man tar blodprov, mkt. skuld Skolbarnen, funderingar kring liv och död Tonåringen, funderingar kring liv och död samt förlusten av sin begynnande frigörelse från föräldrarna.

17 Vad är äldre barn på sjukhus mest rädda för?
Rädsla för att bli övergiven (små barn) Rädsla för att bli stympad Rädsla för att dö, rädda för narkos ”att tappa kontrollen” Integritets-kränkning

18 Sjuk/patientrollen Barnet känner sig ansvarig för sjukdomen
Barnet försöker tillfredställa föräldrars emotionella behov Familjemönster Kön Följsamhet, vill vara till lags

19 Lek och utveckling I vården ska förutsättningar ges för att ta tillvara barnets förmåga till lek och utveckling i behandlingsprocessen.

20 Lekterapi Barn och ungdomar ger uttryck för sina behov och känslor genom sitt sätt att leka och skapa Bearbetar upplevelser och får hjälp att förstå och hantera sin verklighet Frizon i sjukhusvärlden Teater, musik, film, sagoberättande, utställningar, clown


Ladda ner ppt "Barn på sjukhus LH 2011/MeM 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser