Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad gör en chefläkare AnnSofie Sommer Chefläkare 12 11 21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad gör en chefläkare AnnSofie Sommer Chefläkare 12 11 21."— Presentationens avskrift:

1 Vad gör en chefläkare AnnSofie Sommer Chefläkare 12 11 21

2 Patientsäkerhet Att skydda patienten mot vårdskada

3 Patientsäkerhetslag (2010:659) 5 § Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som 1. är bestående och inte ringa, eller 2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

4 Vad är patientsäkerhet? SÄKERHET SÄKERHET SÄKERställande av verksamHET eller: det som ska hända, ska hända varje gång det som inte ska hända ska aldrig hända

5 Säker kommunikation Säker läkemedelshantering Minska vårdrelaterade infektioner Säker omvårdnad Säkra vårdprocesser Säker medicinsk teknik Målbild 2015 -Säker vård varje gång

6

7 Chefläkare Ansvar för länsdel - Sjukhusvård o Primärvård Centrala länsdelen 1,8 tjänst Östra länsdelen 1,5 tjänst Västra länsdelen 0,5 tjänst

8

9 Rapportering Lex Maria 20052006*2007200820092010 2011 Totalt5580898111012197 Varav utförda händelseanalyser 36496057 514633 65%61%67%70%46%39%34 % Synergi 2008200920102011 Avvikelser (risker, tillbud, negativa h ä ndelser) 12391126661561415389 V å rdrelaterade infektioner 1125116711001116 Synpunkter & Klagom å l 182661785716 Patientnämnden 6608149241035

10 Lex Maria Intern utredning Utredningsansvaret har verksamheten Rutiner vid Lex Maria anmälan: Sökväg: http://lisa.lio.se/Startsida/Pressrum/Lex-Maria-arenden/

11 Intern utredning Bakgrund Händelseförlopp Omedelbart vidtagna och korrigerade åtgärder Identifierade orsaker till händelsen Riskbedömning, händelser av liknande art som tidigare inträffat i verksamheten Riskförebyggande åtgärder som vidtagits med utgångspunkt från riskbedömningen.

12 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Vad gör en chefläkare AnnSofie Sommer Chefläkare 12 11 21."

Liknande presentationer


Google-annonser