Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

680 elever Goda studieresultat i en lugn och trygg arbetsmiljö Barn, elever och personal är stolta för sin skola Skola F-9 Våra styrkor: Elever, Pedagogik,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "680 elever Goda studieresultat i en lugn och trygg arbetsmiljö Barn, elever och personal är stolta för sin skola Skola F-9 Våra styrkor: Elever, Pedagogik,"— Presentationens avskrift:

1

2 680 elever Goda studieresultat i en lugn och trygg arbetsmiljö Barn, elever och personal är stolta för sin skola Skola F-9 Våra styrkor: Elever, Pedagogik, Trygghet, Elevhälsa, Föräldrar, Miljö, Behörig personal Målmedveten IT-satsning

3 Det utforskande barnet Elevens individuella utveckling SlottsvillanGrundskolan Förskoleklass

4 Det utforskande barnet Slottsvillan Kunskap Social träning Grundskolan Leker fram kunskap Fsk

5 Hälsa Arbetsro Hälsa Arbetsro Internationell Ma/No Friluftsliv och Hälsa Meningsfull fritid SlottsvillanGrundskolan Förskoleklass År 6-9År 1-5

6 1 2 Arbetslagsmöte Mentor rådgör med arbetslagsledaren, arbetslaget samt specialpedagog Vid behov skriver mentor och arbetslagsledare ”Rapport till Elevhälsoteam”. Extra utvecklingssamtal (ett eller flera) Extra möte med elev och förälder Dokumentation i mall ”Extra utvecklingssamtal” Åtgärdsprogram Elevvård - Tyresö skola 0708 Elevhälsomöte Biträdande rektor kallar till möte med vårdnadshavare, representant från elevhälsoteamet samt biträdande rektor och elev. Dokumentation i mall ”Elevhälsomöte steg 2” Stor frånvaro,10 % eller mer Risk för dålig måluppfyllelse /Ännu ej godkänd i flera ämnen Oro för social utveckling Fortsatt stor frånvaro Fortsatt risk för att eleven inte når målen/ får Ännu ej godkänd i flera ämnen Stark oro Mentor Elevhälsoteam 1a 1b Biträdande rektor kallar och leder mötet 3 Elevvårdskonferens Rektor kallar till möte med mentor, vårdnadshavare och elev. Dokumentation i ”Elevvårdsprotokoll” Rek. att gå om årskurs Annan skolform Anpassad studiegång/-plan Utredning Anmälan till socialtjänst Anmälan till Barn- o Utbild.nämnd Rektor Rektor kallar och leder mötet Mentor kallar och leder mötet

7 Kvalitét 2009/2010 Hur gick det?

8 Brukarenkäten Elevutvärderingar Medarbetarsamtal Föräldrar Nöjda kunder

9 Arbetsro Etik Friends Normer och värden

10 Kommunens bästa meritvärde: 241 p Andelen godkända elever i samtliga ämnen: 88% Utveckling och lärande

11 Aktiva klass- och elevråd Välja arbetsområde Eget arbete på schemat Redovisningsformer Elevers ansvar och inflytande

12 Förskola - förskoleklass Förskoleklass - grundskola År 3-4 och år 5-6 År 9 till gymnasiet Övergångar

13 Högre mål Framtidstro Glädje! Men vi vill mer än så!

14 MÅL 2010/11 Förbättra resultaten, meritvärdet Högre andel elever med minst G i alla ämnen Arbetsro Utveckla samverkan med näringsliv och närsamhälle Kostens betydelse för hälsan Förbättra arbetsmiljön

15 Teoretiska ämnen Svenska Engelska Matematik NO – Biologi, fysik, kemi Teknik SO – Hi, Ge, Sh och Re Fr, Sp, Ty, Sv/en Praktiskt- estetiska ämnen Bild Musik Idrott och Hälsa Hem- och konsumentkunskap Slöjd - textil och trä/metall 16 betyg Gymnasieskolan 2011: För behörighet till högskoleförberedande program krävs godkänt i 12 ämnen, för yrkesprogram 8 godkända ämnen. Tyresö skola ingår i projektet att arbeta timplanelöst. Det innebär i praktiken att eleverna får sin garanterade undervisningstid men att den målstyrda skolan inom den ramen förfogar över hur tiden används.

16 Målen nås med varierande arbetssätt, t ex Föreläsningsform/genomgångar Självstudier Dramatiseringar Film Diskussioner Grupparbete Föredrag Uppsatser Viktigt med elevinflytande! Eleven får tydliga mål inför varje nytt arbetsområde

17 Föräldrainformation (januari) Val av skola för samtliga (januari) Val av profil (januari) Nya klasser (början av maj) Besök i skolan/klassaktivitet (maj/juni) Information från avlämnande lärare/skola Föräldramöte (september)

18 Du väljer en profil som passar dig och ditt intresse Du tillhör en klass som skolan sammansätter På profiltiden tillhör du en profilgrupp Du får många nya kamrater med samma/liknande intresse Du får undervisning av fler pedagoger Inga krav på förkunskaper Profilvalet påverkar inte behörigheten till gymnasiet

19 Internationalisering Internationalisering Matematik/NO Matematik/NO Friluftsliv och Hälsa Friluftsliv och Hälsa

20 Ett gemensamt tema för terminen: En gemensam uppstart: Presentationsteknik Presentationsteknik Lärstilar Lärstilar Teambuilding Teambuilding Datorkunskap Datorkunskap Jag och miljön

21 Projektarbete om lokala företags miljöansvar (en del av texten på engelska) Projektarbete om lokala företags miljöansvar (en del av texten på engelska) Skapa konstverk av ”skräp” insamlat i närområdet Skapa konstverk av ”skräp” insamlat i närområdet Arbete om FN:s barnkonvention, med bl a undersökning av olika barnrättsorganisationer (en del av texten på engelska) Arbete om FN:s barnkonvention, med bl a undersökning av olika barnrättsorganisationer (en del av texten på engelska)

22 Ht 10 Problemlösning i Matematik både inne och ute Problemlösning i Matematik både inne och ute Spännande experiment i Fysik och Kemi Spännande experiment i Fysik och Kemi Vt 11 Experiment och undersökningar i vår närmiljö, biologi Experiment och undersökningar i vår närmiljö, biologi Datakurs i Powerpoint Datakurs i Powerpoint

23 Allemansrätten Allemansrätten ”att göra upp eld” ”att göra upp eld” Projektarbete: Projektarbete: ”att inte lämna spår i naturen” Iskunskap Iskunskap Isvak – träning och ”skarpt” Isvak – träning och ”skarpt” Kostdagbok Kostdagbok Anatomi/fysiologi/ Anatomi/fysiologi/träningslära Sörmlandsleden, vandring Sörmlandsleden, vandring Kanotpaddling Kanotpaddling

24 Gemensam avslutning på terminen: Julutflykt till Bergianska trädgården; utställning om julens botanik samt Naturhistoriska Riksmuseet

25 Välkomna till Tyresö skola! www.tyreso.se/tyresoskola År 2015


Ladda ner ppt "680 elever Goda studieresultat i en lugn och trygg arbetsmiljö Barn, elever och personal är stolta för sin skola Skola F-9 Våra styrkor: Elever, Pedagogik,"

Liknande presentationer


Google-annonser