Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eller som den allmänt kallas Serviceassistentutbildningen Funktionshindrades rätt till arbete 1 Projektets namn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eller som den allmänt kallas Serviceassistentutbildningen Funktionshindrades rätt till arbete 1 Projektets namn."— Presentationens avskrift:

1 eller som den allmänt kallas Serviceassistentutbildningen Funktionshindrades rätt till arbete 1 Projektets namn

2 Nyamko Sabuni Bitr. Arbetsmarknadsminister och Jämställdhetsminister 2

3 Pressmeddelande 20 januari 2011 Utbildningsdepartementet Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning Ungdomar som idag går ut gymnasiesärskolan - en skolform för elever med utvecklingsstörning - får ingen behörighet till vidareutbildning. I dag kräver allt fler yrken någon form av eftergymnasial utbildning. Att komma in på arbetsmarknaden är inte lätt för ungdomar generellt, men för ungdomar med utvecklingsstörning är det särskilt svårt. För att underlätta för denna grupp öppnar regeringen för elever från gymnasiesärskolan att delta i regeringens satsningar på lärlingar, gymnasiala vuxenutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. - Det här är en viktig liberal reform för att göra upp med en förlegad syn på människor med utvecklingsstörning. Det krävs också att arbetsmarknaden - såväl den offentliga som privata - ser den arbetspotential som många av dessa ungdomar har …………. 3

4 Vad vill vi och vad gör oss unika? 4

5 Målsättning  Att deltagarna skall nå, få och behålla ett arbete som serviceassistent och eventuellt lämna ett bidragsberoende och bli löntagare. Anställning kan ske i form av Anställning med lönebidrag eller som en utflyttad Daglig verksamhet.  Att arbetsplatserna ska känna en tillfredsställelse och stolthet i att kunna bidra till att förändra attityder och förhållningssätt gentemot personer med funktionsnedsättningar.  Kunna skapa en ”Guldkant på tillvaron” för samtliga delaktiga. 5

6 Elevgruppen  Personer med en lindrig utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk diagnos och som p.g.a. funktionsnedsättningen inte erhållit betyg från grundskolan och har en beviljad aktivitets- eller sjukersättning 6

7 Samarbete över kommungränserna  Alvesta 4 deltagare  Växjö 8 deltagare  Älmhult 2 deltagare  Ljungby 2 deltagare Samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 7

8 Handledare ute på arbetsplatserna som får handledarutbildning av oss  2 heldagar per termin som bl.a. tar upp följande ämnen  Kunskap om olika funktionsnedsättningar  Vad innebär handledarskapet  Hur jobbar vi med attityder och bemötande  Erfarenhetsutbyte och reflexioner med kolleger  Det relativa handikappbegreppet – vad innebär det?  Historik och att vara en del av förändringsprocessen 8

9 Strukturerad infasning på arbetsplatsen 9 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Måndag Teori Praktik Tisdag Teori Praktik Onsdag Teori Praktik Torsdag TeoriPraktik Fredag TeoriPraktik

10 Projektets längd 2 år för att  ändra invanda mönster  hinna ta till sig undervisningens innehåll  bli trygg och självständig på arbetsplatsen 10

11 Ekonomi  Deltagarna deltar med bibehållen aktivitets- eller sjukersättning  Deltagarna får gratis buss- eller tågbiljetter till skolan i tre terminer  Handledarna handleder som en del i sin tjänst. De har ingen extra ersättning för handledarskapet.  Praktikplatsen står för ev. vikariekostnader på handledardagarna. 11

12 Alla måste vara beredda att ta en snartida kostnad för en långsiktig vinst 12

13 Hur upplever deltagarna projektet ?  Vem tipsade er om projektet?  Varför började ni i projektet?  Vad gjorde ni innan ni började?  Vilka förväntningar har ni på projektet?  Hur upplever ni praktikplatsen och era handledare?  Något annat ni vill säga till de som bestämmer? ? 13

14 www.serviceassistenten.se 14

15 En skola före sin tid. 15 Har ni frågor?

16 Tack för att ni lyssnade! Magdalena Ankarfors 16 Harald Petersson Ida Axelsson Helena Green


Ladda ner ppt "Eller som den allmänt kallas Serviceassistentutbildningen Funktionshindrades rätt till arbete 1 Projektets namn."

Liknande presentationer


Google-annonser