Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolans förutsättningar och aktuell lagstiftning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolans förutsättningar och aktuell lagstiftning."— Presentationens avskrift:

1 Förskolans förutsättningar och aktuell lagstiftning

2 Målet med dagen

3 Några viktiga årtal 1975 – Kommunal förskola till alla sexåringar 1995 - Rätt till förskola från ett års ålder 1998 - Förskolan får egen läroplan 2002 - Maxtaxan införs 2011 – Förskolan blir egen skolform

4 Andelen inskrivna barn ökar

5 Andel inskrivna barn efter ålder

6 Personal i förskolan

7 Gruppstorlek och personaltäthet

8 Barngruppernas storlek

9 Småbarnsgruppernas storlek, riket

10 Smågruppernas storlek, övriga kommuner Stockholms län

11 Småbarngruppernas storlek, Stockholms stad

12 Kommunernas bruttokostnader 2010

13 Förskolan: ingen minsting

14 Mycket pengar… 408 kungahus 215 Zlatan

15 Aktuell lagstiftning

16 Lagarnas karaktär Förebyggande Arbetsmiljölag Plan- och bygglagen Miljöbalken Hälso- och sjukvårdslagen Skollagen Socialtjänstlagen Smittskyddslagen Livsmedelslagen Förebyggande Smittskyddsinsatser

17 Miljöbalk (1998:808)

18 Plan- och bygglag (1987:10)

19 Bilden är ett montage!

20

21 Arbetsmiljölag (1977:1160)

22 Livsmedelslag Livsmedelsverket är nationell tillsynsmyndighet Smittskyddsinstitutet ska i samverkan med smittskyddsläkaren, länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra epidemiologiska utredningar av livsmedelsburna utbrott genom kontroller av exempelvis lokaler, personal och livsmedelshantering Aktuell läkare ska till miljö- och hälsoskyddsnämnden anmäla om en livsmedelsarbetare drabbats av smitta som kan göra livsmedel otjänligt som människoföda Verksamhetsutövaren ansvarar för att det finns rutiner för hygienutbildning m.m. av personalen, för att det ska finnas ett passande antal vattentoaletter och för att det finns ett system för egenkontroll +

23 Smittskyddslag (2004:168) Central tillsynsmyndighet över smittskyddet Huvudmannen ansvarar för personalinriktade smittskyddsåtgärder inom landstinget Smittskyddsläkaren tillhandahåller sakkunskap och information om hur de smittsamma barnen bör tas om hand. Ansvarar för samordningen av de åtgärder som den behandlade läkaren och miljö- och hälsoskyddsnämnden eventuellt vidtar Den behandlade läkaren tar han om barnet (patienten) och ser till att lagen bestämmelser tillämpas

24 TACK FÖR MIG!


Ladda ner ppt "Förskolans förutsättningar och aktuell lagstiftning."

Liknande presentationer


Google-annonser