Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolförvaltningen Grundskolans åk 7-9. Skolförvaltningen 779 elever 130 192 243 192 22 Åk 7-9 december 2014 Kastellskolan Gerestaskolan Landgrenskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolförvaltningen Grundskolans åk 7-9. Skolförvaltningen 779 elever 130 192 243 192 22 Åk 7-9 december 2014 Kastellskolan Gerestaskolan Landgrenskolan."— Presentationens avskrift:

1 Skolförvaltningen Grundskolans åk 7-9

2 Skolförvaltningen 779 elever 130 192 243 192 22 Åk 7-9 december 2014 Kastellskolan Gerestaskolan Landgrenskolan Kiörningskolan Murbergsskolan

3 Skolförvaltningen ca 780 elever i åk 7-9 Befolkningsprognos enligt SCB 2013-2023

4 Skolförvaltningen Bakgrund Skolförvaltningens lokalutredning, maj-juli 2013 (inventering av samtliga lokaler) Möten med skol-/föräldraråd, skolledning och personalrepresentanter, årsskiftet 2013-2014: ”Vad är viktigt för en kvalitativ skola för åk 7-9 i Härnösand?”

5 Skolförvaltningen Viktiga parametrar Elevens lärande

6 Skolförvaltningen SOU 2011:39 En optimal skolstorlek uppskattas vara 400 elever för årskurs 6–9.

7 Skolförvaltningen 300-500 elever Hela tjänster Alla vuxna på skolan hela skoldagen Tillräckligt många skolkamrater Erbjuda alla ämnen på skolan Utbud av kringresurser

8 Skolförvaltningen Fortsatt uppdrag lokalutredningen Vid skolnämndens sammanträde den 23 januari 2014 beslutade skolnämnden att utifrån lokalutredningen ge förvaltningschefen i uppdrag att ge förslag på en framtida användning av förskole- och skollokaler i Härnösand att fortsätta lokalutredningen med att utreda alternativ till nuvarande fyra 7-9 enheter med 2 eller 3 skolor i framtiden. att till beslutsunderlaget bilägga kommentarer med aktuell forskning. att redovisningen sker vid nästkommande sammanträde.

9 Skolförvaltningen Hösten 2014 I augusti anlitades ett konsultföretag för att färdigställa lokalutredningen för grundskolans åk 7-9-enheter. Inventering gjordes av nuvarande 7-9-enheter Ett antal alternativ togs fram.

10 Skolförvaltningen Konsultutredningen skulle svara på frågeställningarna: –Hur kan skolans lokalanvändning se ut i framtiden? –Hur kan respektive skolenhets lokaler förändras i syfte att stödja ett modernt arbetssätt? –Vilka lämpliga lokaler finns att tillgå för att uppfylla målen? –Vilka investeringsbehov uppkommer för att lösa dessa uppgifter? –Gällande hyresavtalstider? –Hur påverkas skolvägar och resor?

11 Skolförvaltningen Utredningen har belyst och klarlagt: demografiska, lokalmässiga, pedagogiska och ekonomiska förutsättningar.

12 Skolförvaltningen Bilaga med GiS-kartor

13 Skolförvaltningen Utredningen pekar på tre utmaningar inför framtiden Ett vikande underlag som en följd av demografiska förändringar som redan har skett Högre måluppfyllelse Skollokaler som är i behov av underhåll och modernisering

14 Skolförvaltningen Skolnämndens beslut 2014-12-18 Skolnämnden beslutar att med presenterat underlag som utgångspunkt gå vidare och utreda en organisation med 2 eller 3 skolenheter för åk 7-9 i Härnösands kommun som inte innebär nybyggnation. Utredningen ska innehålla −Vilka konsekvenser det skulle innebära att lämna befintliga enheter innan befintliga kontrakt går ut. −En pedagogisk, arbetsplatsmässig och ekonomisk jämförelse mellan de tre alternativen på Härnön samt en pedagogisk, arbetsplatsmässig och ekonomisk jämförelse mellan de två alternativen på fastlandet. −Utredningen ska även innehålla en konsekvensbeskrivning av de olika alternativens effekter för berörda F-6 verksamheter.

15 Skolförvaltningen forts. skolnämndens beslut att vidare kommunicera uppdraget med elever, föräldrar/vårdnadshavare och personal, att vidare utreda elevernas skolvägar, att utföra risk- och konsekvensbeskrivningar, att vidare utreda eventuella konsekvenser för skolförvaltningens övriga lokaler, att redovisa ekonomiska beräkningar samt att föra ärendet vidare till kommunens lokalgrupp.

16 Skolförvaltningen Utredningens alternativ med två skolenheter för åk 7-9  F.d. Franzénskolan  Landgrenskolan eller  Gerestaskolan eller  F.d. Sjöbefälsskolan Fastlandet ca 480 elever Härnön ca 300 elever 1 1 + Årshyra: ? Renovering: ca 40 mnkr Årshyra: 6,1 mnkr Renovering: ca 30 mnkr Årshyra: 10,9 mnkr Renovering: ca 25 mnkr Årshyra: ? Renovering: ca 15 mnkr

17 Skolförvaltningen Utredningens alternativ med tre skolenheter för åk 7-9  Kiörningskolan och  Murbergsskolan  Landgrenskolan eller  Gerestaskolan eller  F.d. Sjöbefälsskolan Fastlandet ca 480 elever Härnön ca 300 elever 2 1 + Årshyra: 3,7+ 4,4 mnkr Renovering: ca 60 mnkr Årshyra: 6,1 mnkr Renovering: ca 30mnkr Årshyra: 10,9 mnkr Renovering: ca 25 mnkr Årshyra: ? Renovering: ca 15 mnkr

18 Skolförvaltningen

19 Tidsplan 23/4 22/6 Skolnämnd KF

20 Skolförvaltningen Kommunikation Skolvägar (gång- cykel- skolskjutstrafik) Risk- och konsekvensbeskrivningar för respektive alternativ Konsekvenser för förvaltningens övriga lokaler Ekonomiska beräkningar Konsekvenser kontraktstider Kommunens lokalgrupp

21 Skolförvaltningen Vi arbetar för en kvalitativ skola med eleven i centrum. Vi gör det med ansvar, delaktighet och eftertanke. Eleven i centrum


Ladda ner ppt "Skolförvaltningen Grundskolans åk 7-9. Skolförvaltningen 779 elever 130 192 243 192 22 Åk 7-9 december 2014 Kastellskolan Gerestaskolan Landgrenskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser