Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torsdag den 4 oktober, 13.00-18.00 i Lund, Scandic Star, Glimmerv ä gen 5 13.00-13.20 Inledning och enk ä tredovisning, Susanna Lindvall, Stockholm 13.20-14.00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torsdag den 4 oktober, 13.00-18.00 i Lund, Scandic Star, Glimmerv ä gen 5 13.00-13.20 Inledning och enk ä tredovisning, Susanna Lindvall, Stockholm 13.20-14.00."— Presentationens avskrift:

1 Torsdag den 4 oktober, 13.00-18.00 i Lund, Scandic Star, Glimmerv ä gen 5 13.00-13.20 Inledning och enk ä tredovisning, Susanna Lindvall, Stockholm 13.20-14.00 Behandlingsm ö jligheter vid avancerande Parkinson, neurolog Klas Wictorin, Lund 14.00-14.30 Tre personer med Parkinson och erfarenhet av respektive behandling delar med sig av sina erfarenheter 14.30-15.00 Kaffe, sm ö rg å s 15.00-16.00 Paneldiskussion och svar p å fr å gor 16.00-17.00 Sjuksk ö terskans r å d runt behandlingarna, Christine Nilsson och Anna-Lena T ö rnqvist Jenssen, Lund 17.00-17.30 Kuratorns roll, Elenor S ö rinder, N ä ssj ö 17.30 Avslutning

2 Spelar postnumret roll för vilken vård man får? Susanna Lindvall Ordförande ParkinsonFonden JA!!!

3 Patienter och Landsting har olika syn på Parkinsonvård

4 Undersökningen Syftet var att kartlägga om det finns regionala skillnader i behandlingsalternativ, informationstillgänglighet och livskvalitet för Parkinsonpatienter i Sverige. En del av EPDA:s awareness-kampanj om Parkinsons sjukdom. Totalt : 3 327 personer, 68 % svarsfrekvens Medelålder : 71 år Genomsnittlig sjukdomsduration: 10 år

5 Nästan alla som svarade i Skåne har en neurologkontakt

6 Men många är inte medlemmar, de deltog inte i enkäten och har ingen neurologkontakt…………

7 Komplikationsfas – 39 % i Skåne - Diagnostiserad för PS sedan minst fem år - Tar parkinsonläkemedel minst 5 ggr/dag - Upplever dagligen och under minst 2 timmar, något av följande: bristande effekt mellan tablettintag oförutsägbar effekt ofrivilliga rörelser smärtsamma kramper sk dystonier

8 59 % medicinerar mer än 5 ggr/dag

9 Kännedom om olika behandlings- möjligheter i komplikationsfas Duodopapump 69 % Apomorfinpump 64 % DBS/hjärkirurgi 76 %

10 Landstingen anser att de ger information om DBS- och pumpbehandlingar

11 Oerhört få patienter upplever sig få information av sin läkare om DBS- och pumpbehandlingar i Skåne

12 Informationskälla

13 Bedömer du att Landstinget skulle ha nytta av en Parkinsonskola?

14 Men nästan hälften av Skånes patienter vill utredas

15 Ojämlik vård i riket 526 personer uppger att de har nekats behandling. 46 på grund av ekonomiska skäl! – 4 i Skåne

16 Rätt behandling till rätt patient i rätt tid - oavsett postnummer!


Ladda ner ppt "Torsdag den 4 oktober, 13.00-18.00 i Lund, Scandic Star, Glimmerv ä gen 5 13.00-13.20 Inledning och enk ä tredovisning, Susanna Lindvall, Stockholm 13.20-14.00."

Liknande presentationer


Google-annonser