Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetssäkrad välfärd Torkel Wadman

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetssäkrad välfärd Torkel Wadman"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetssäkrad välfärd Torkel Wadman 140516

2 Överenskommelsen Målet är att etablera uppföljnings- och kontrollfrågan som en naturlig del av ledning och styrsystem Målet är att enskilda kommuner och landsting/regioner ska utveckla system, rutiner och arbetssätt för att kvalitetssäkra de tjänster som utförs oberoende av vem som är utförare

3 Kommuner Landsting/regioner Nätverk Enskilt uppföljningsstöd
Kartläggning - hur uppföljningen sker av primärvårdsverksamhet En basmodell för uppföljning är framtagen Kunskapsspridning

4 Kunskapsspridning Uppföljningsguiden

5 En bild av debatten …… SUCK! Vårdskandaler ”Övervinster”
Internationella riskkapitalbolag Fusk och oegentligheter …… SUCK!

6 Utvecklingsteman i tiden
Ökad medborgarmakt Ökat krav på prestation och transparens Marknadens intåg i välfärdssektorn Mätandets tidevarv

7 Några utgångspunkter Vi kan inte ”vaccinera” oss mot kvalitetsbrister - men minimera riskerna Onödig byråkrati som konsumerar verksamhets- utrymme måste undvikas - vi har de resurser vi har Dialog viktig, liksom fokus på utveckling Hela kedjan viktig: uppdragsbeskrivning - utförande - uppföljning

8 Styrning – uppföljning…..
Agera Planera Studera Göra

9 ….i praktiken Planera Agera Studera Göra

10 Problem/svårigheter Uppföljningsbarhet Struktur – process - resultat

11 Balansen Kontroll - Utveckling Motpart - Samarbetspart
Tillsyn - Dialog Sanktioner - Tillit Rutiner - Förtroende ”Muskler” - Ansvar System - Flexibilitet

12 Erfarenheter av uppföljning Framgångsfaktorer
Gör likartat oavsett utförare Lägg kraft på analys och bearbetande av data Presentera resultat för intresserade Ha bra avtal (uppdragsbeskrivningar) Man måste välja ambitionsnivå - prioritera Bli inte för systematisk Dialog och utvecklingsfokus

13 – men risken finns att det som mäts är allt som blir gjort!
Resultatparadox Att mäta är att styra Det som mäts blir gjort – men risken finns att det som mäts är allt som blir gjort!


Ladda ner ppt "Kvalitetssäkrad välfärd Torkel Wadman"

Liknande presentationer


Google-annonser