Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reglab Ett regionalt klusterarbete. REGLAB – en mötesplats för regional utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reglab Ett regionalt klusterarbete. REGLAB – en mötesplats för regional utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Reglab Ett regionalt klusterarbete

2 REGLAB – en mötesplats för regional utveckling

3 Vi möts – vi lär – vi gör  Fokus: Regional utveckling  Lärande, analys, benchmarking Medlemmarnas behov styr!

4 Reglabs medlemmar Region Dalarna Region Gotland Region Gävleborg Region Halland Regionförbundet Jämtlands län Regionförbundet Jönköpings län Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet Sörmland Norrbottens läns landsting Region Skåne Stockholms läns landsting/Kommunförbundet Stockholms län Regionförbundet södra Småland Regionförbundet Uppsala Region Blekinge Region Värmland Region Västerbotten Landstinget Västernorrland Landstinget Västmanland Västra Götalandsregionen Regionförbundet Örebro Regionförbundet Östsam Sveriges Kommuner och Landsting Tillväxtverket Vinnova

5 Reglab  Det regionala perspektivet  Kompetensutveckling  Koppling till praktiken  Koppling till forskning  Kostnadseffektivt  Omvärldsbevakning – ett stort nätverk  Metodutveckling

6 Verksamheten hittills  Lärprojekt: – Klusterutveckling – Kompetensförsörjning – Uppföljning av regional tillväxt – Kommunikation för reg.utv. – Innovationsindex  Seminarieserie: Stärkt innovationskraft  Nätverk: Analytiker, Forum för klusterutveckling  Framsyn: Braingain  Årskonferens: Kunskapskraft 1-2 februari  Kommunikation: nyhetsbrev, webb mm.

7  Regional fysisk planering  Utvärdering av samverkansmodellen (kultur)  Nationell forskningsöversikt reg.utv.  Kunskapsunderlag innovation mm  Antologi: Den regionala tillväxtens logik  Framsyn: Social innovation  Nätverk: Kompetensförsörjning Innovationsupphandling På gång hösten 2011

8  www.reglab.se

9  eva.moe@skl.se Kontakt

10 Lärprojektet: Klusterutveckling

11 Klusterutveckling

12 Händelser i initieringsfasen Handlingsplan, strategi/gemensamma värderingar Tydliggöra den strategiska idén Problem- och möjlighetsinventering t ex förstudie Mål, syfte och nytta med samverkan Utveckla nätverket

13 Händelser i pilotfasen Formalisering och organisering (behöver inte vara en juridisk person) Arbeta med klustrets identitet med kommunikation/marknadsföring (namn, webbplats och ”storytelling”) Utveckla ledarskapet Utveckla och fördjupa vision/strategisk och operativ agenda/tydliga mål (uppföljningsbara) Arbeta med finansiering och finansieringsmodeller Tydliggöra medlemsnyttan

14 Händelser i etableringsfasen Hitta hemvist eller utveckla organisationen Starta och drifta verksamhetsområden med tillhörande projektorganisation och projektportfölj. Bygga varumärket Börja påverka regionala utvecklingsagendan och att vara en regional aktör/utförare Utvärdera (ev. internationellt) Identifiera, initiera och bygga strategiska allianser – nationellt och internationellt

15 Händelser i hållbarhetsfasen Arbeta med långsiktiga finansieringslösningar Påverka inriktningen av nationella och EU-baserade program Påverka regionala processer för finansiering (RUP, RTP, kommunala utvecklingsstrategier utifrån att initiativet betraktas som ett ”investeringsobjekt”) Utveckla fortvariga Triple Helix relationer Fortsatt utveckling av FoU – nationellt/internationellt och arbeta med kommersialisering Utvärdera verksamhetsinriktning och genomföra strategiska förändringar Dokumentera och synliggöra resultat och kommunicera framgångar

16 ” Kluster som verktyg för regional utveckling” Förr – startade man företag där det fanns en fors. Idag – där det finns kunskapskällor

17 Klusterutveckling i ett regionalt perspektiv (RTP 2004 – 2007) Ambitionen är- att med kluster och klusters utveckling inrikta stödprocesser: –Gentemot utpekade styrkeområden –Öka företagens och de stödjande organens intresse för ett aktivt deltagande i det regionala utvecklingsarbetet. –Tillämpa klusterutveckling som ett verktyg för regional utveckling. –Förstärka samspelet mellan företag inom strategiska kompetensområden (kluster) och mellan företag och andra berörda aktörer. Förhoppningen är att en framgångsrik klusterutveckling visar sig kunna stärka regionens samlade konkurrenskraft och attraktivitet.

18 Nätverk Relationer mellan företag Innovationssystem Kluster Stödjande och komplet- terande företag Resurstillgång Krävande kunder Främjare Kunskapsinfrastruktur Offentlig finansiering Teknisk och fysisk infrastruktur Socialt kapital Riskkapital Lära av andra

19 Ta ett regionalt grepp

20 Bygga upp ett regionalt klusterstöd Identifiera en klusterledare/grupp av klusterledare Rekommendera en klustercoach som följer klustrets utveckling Återkommande erfarenhetsutbyten med alla klusterledare enskilt och i grupp Stödjer tidigt projekt som syftar till att bygga upp en klusterorganisation Klusterinitiativet rekommenderas att organisatoriskt vara kopplad till en befintlig projektägare (vagga) Klusterledarna rekommenderas bygga upp teoretisk och praktisk kunskap Nära samarbete med Tillväxtverket, Vinnova och andra regioner

21 Dalarnas klusterportfölj BoomTown Dala SPORTS Academy Destination Dalarna

22 Reglabs modell i Dalarna

23 Spel/data/animering Mathantverkarna Hydralik Initieringsfas BoomTown Sports Academy Pilot fas Dalabit ITS Dalarna High Voltage Valley Etableringsfas Triple Steelix Destination Dalarna Kluster Generellt i alla faser: Gemensamma träffar RD prioriterar projekt och insatser Klusterstöd Advisory board Kluster i Dalarna

24 Visa branschens eller styrke- områdets potential Nätverkets roll Initieringsfas Representera sin bransch eller styrkeområde Namn, hemsida och story Inleda Triple Helix- samverkan (TH) Pilot fas Regional aktör Projektportfölj Regionala frågor: Kompetensförsörjning Internationalisering Används av andra aktörer Attraktivitet Etableringsfas Aktör för innovation och förändring Akademi och lärosäten Innovationsklimat: Initierar och driver förändringsprocesser Bidrar till hållbar tillväxt Kluster Kluster som verktyg för regional tillväxt Generellt i alla faser: Jämställdhet Miljö Integration

25 Dalarnas Innovationsarbete Sätter press på den regionala högskolans roll Ställa om, ändra beslutsvägar och fokusera –Europa 2020 – smarta, hållbara och inkluderande lösningar –Dalarna 2020 – reviderad RUP och skrivningar i Länsuppdraget Regionala innovationssystem –Se över roller, mandat och uppdrag –Mobilisera för tillväxt

26  Ett öppet nätverk i Reglabs regi  Nätverksträff 2 ggr/ år för alla intresserade – 28 september – värd: Uppsala BIO  Erfarenhetsutbyten – skapa kontakt  Kunskapspåfyllnad – på olika sätt! Forum för Klusterutveckling

27 Monika Jönsson Region Dalarna monika.jonsson@regiondalarna.se


Ladda ner ppt "Reglab Ett regionalt klusterarbete. REGLAB – en mötesplats för regional utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser