Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRIDA HÖGSBY KOMMUNS PROJEKT VÅLD I NÄRA RELATIONER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRIDA HÖGSBY KOMMUNS PROJEKT VÅLD I NÄRA RELATIONER"— Presentationens avskrift:

1 FRIDA HÖGSBY KOMMUNS PROJEKT VÅLD I NÄRA RELATIONER
Malin Holgert, IFO chef Charina Svensson, kvinnofridssamordnare

2 KOMMUNKONTORET HÖGSBY KOMMUN

3 SOCIALKONTOR INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

4 IFO-Chef Ekonomi Barn och familj Familjerätt Socialpsykiatri Missbruk
Receptionist Ekonomi Barn och familj Familjerätt Socialpsykiatri Missbruk 2 biståndshandläggare/ socialsekreterare 1 socialsekreterare 4 socialsekreterare Flykting Arbetscentrum Tegelbruket 1 flyktingsamordnare Behandlingscenter 2 arbetsmarknadssekreterare Socialpsykiatri Boendestöd Dagverksamhet 1 beroendebehandlare barn och familjebehandlare 1 handledare/beroendeterapeut 6 tjänster

5 BEVILJADE PROJEKTMEDEL
2008 / BIM KR 2009 / Q-FRID KR BIM KR ANDT KR 2010 / Q-FRID KR BIM KR ANDT KR 2011 / Q-FRID KR

6 INNAN PROJEKTSTART KVINNOR AKTUELLA FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD
AVSAKNAD AV STRATEGI OCH LINJE I VÅR HJÄLP DÅLIG FOKUS PÅ BARNEN MANNEN- ”EN OHANTERLIG OCH FARLIG PERSON” HOTELL ELLER TURISTLÄGENHET SKYDDAT BOENDE – VAD ÄR DET? BRISTANDE KUNSKAP OM STRUKTURERADE RISKBEDÖMNINGAR OBEFINTLIG KONTAKT MED KVINNOJOUREN ÅRLIGA BIDRAG TILL KVINNOJOUREN RIKTLINJER FÖR ARBETET MED HEDERSRELATERAT VÅLD

7 UTVECKLING AV KVINNOFRIDSARBETET 2009 / 2010
KVINNOFRIDSTEAM VIKARIER UTOMSTÅENDE KONSULT HANDLINGSPLAN / RIKTLINJER REVIDERAS IFO-PERSONAL PÅ INTERNAT STUDIEBESÖK PÅ SPIREA OCH ATV, SAMVERKAN MED OSKARSHAMN STRUKTURERAD SAMVERKAN I LÄNET INFORMATION TILL LOKALA SAMARBETSPARTNERS DAGSUTBILDNINGAR, STOCKHOLMSUTBILDNINGAR BARNSAMTAL SAMTALSKONTAKT MED FÖRÖVAREN HEMSIDAN , BROSCHYRER AKUTLÄGENHET, SKYDDAT BOENDE

8 UTVECKLING AV KVINNOFRIDSARBETET 2010 / 2011
KVINNOFRIDSTEAMET FORTSATTE VIKARIER EXTERN HANDLEDNING TILL TEAMET AKUTLÄGENHET – UTRUSTADES FÄRDIGT JOBBADE VIDARE MED RIKTLINJER OCH HANDLINGSPLAN FORTSATT DELTAGANDE I NÄTVERKSTRÄFFAR ÖVERENSKOMMELSE - MÖJLIGT ATT ANVÄNDA VARANDRAS BOENDE- OSKARSHAMN OCH HÖGSBY FÖRBÄTTRAD MARKNADSFÖRING BARN OCH FAMILJEBEHANDLARE - BARNENS KONTAKT FÖRÖVAREN KUNDE FORTSÄTTA ERBJUDAS SAMTAL FORTSATT FORTBILDNING AV PERSONAL ORDNADE UTBILDNINGSDAG FÖR IFO OCH SAMARBETSPARTNERS

9 UTVECKLING AV KVINNOFRIDSARBETET 2011 / 2012
KVINNOFRIDSTEAMET - UTÖKNING MED 3 SOCIALSEKRETERARE VIKARIER FORTSATT EXTERN HANDLEDNING LÖNEKOSTNAD – BARNGRUPPSLEDARE AKUTLÄGENHET + LÄGENHET FÖR GRUPPVERKSAMHET RIKTLINJER OCH HANDLINGSPLAN FORTSATT DELTAGANDE I NÄTVERKSTRÄFFAR FORTSÄTTA KÖPA IN SAMTALSKONTAKT FÖR FÖRÖVARNA FÖRBÄTTRAAD MARKNADSFÖRING – NÅ KVINNOR SOM ÄR SÄRSKILT UTSATTA PGA KULTUR , MISSBRUK, FUNKTIONSNEDSÄTTNING YTTERLIGARE FORTBILDNING AV PERSONAL FÖRBÄTTRA HANDLÄGGNINGEN ORDNA LOKAL UTBILDNINGSDAG SPONSRA GRUPPVERKSAMHET SAMT FRITIDSLEDARES TJÄNST – ÖKAD UPPTÄCKT

10 BEHANDLINGSCENTER

11 BARNGRUPPSVERKSAMHET ENSKILDA SAMTAL MED BARN

12 I MÅL 2012 Vi har en kvinnofridssamordnare Vi har ett kvinnofridsteam
Vi har fått utökade permanenta tjänster på IFO Våra riktlinjer har fastställts politiskt Kvinnofridslägenheten finns numera i vår budget Vi kan erbjuda den våldsutsatta personen, barnen och förövaren samtalsstöd Information om stöd och hjälp har spridits internt och externt Kvinnofridssamordnaren deltar i nätverksträffar Utbildning/fortbildning av egen personal, kommunal personal och samarbetspartners har genomförts Vi har verktyg att göra riskbedömningar Vi har sett över handläggningsrutinerna för ärenden som innehåller våld i nära relationer

13 I MÅL 2012 Vi har en bra samverkan med Migrationsverket
Vi ordnar skyddat boende vid behov Vi lämnar årligt bidrag till kvinnojouren Kvinnofridssamordnaren, barn- och familjebehandlaren och skolkuratorn har gått grundkursen i FFT Länsstyrelsens nya uppdrag passar oss väldigt bra

14 Avslutande tankar


Ladda ner ppt "FRIDA HÖGSBY KOMMUNS PROJEKT VÅLD I NÄRA RELATIONER"

Liknande presentationer


Google-annonser