Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRIDA HÖGSBY KOMMUNS PROJEKT VÅLD I NÄRA RELATIONER Malin Holgert, IFO chef Charina Svensson, kvinnofridssamordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRIDA HÖGSBY KOMMUNS PROJEKT VÅLD I NÄRA RELATIONER Malin Holgert, IFO chef Charina Svensson, kvinnofridssamordnare."— Presentationens avskrift:

1 FRIDA HÖGSBY KOMMUNS PROJEKT VÅLD I NÄRA RELATIONER Malin Holgert, IFO chef Charina Svensson, kvinnofridssamordnare

2 KOMMUNKONTORET HÖGSBY KOMMUN

3 SOCIALKONTOR INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

4 IFO-Chef Receptionist Barn och familj Familjerätt 4 socialsekreterare Ekonomi 2 biståndshandläggare/ socialsekreterare Behandlingscenter 1 beroendebehandlare 1 barn och familjebehandlare 1 handledare/beroendeterapeut Flykting 1 flyktingsamordnare Arbetscentrum Tegelbruket 2 arbetsmarknadssekreterare Socialpsykiatri Boendestöd Dagverksamhet 6 tjänster Socialpsykiatri Missbruk 1 socialsekreterare

5 BEVILJADE PROJEKTMEDEL  2008 / 2009 BIM 228 000 KR  2009 / 2010 Q-FRID 300 000 KR  BIM 200 000 KR  ANDT 100 000 KR  2010 / 2011 Q-FRID 500 000 KR  BIM 200 000 KR  ANDT 120 000 KR  2011 / 2012 Q-FRID 600 000 KR

6 INNAN PROJEKTSTART  KVINNOR AKTUELLA FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD  AVSAKNAD AV STRATEGI OCH LINJE I VÅR HJÄLP  DÅLIG FOKUS PÅ BARNEN  MANNEN- ”EN OHANTERLIG OCH FARLIG PERSON”  HOTELL ELLER TURISTLÄGENHET  SKYDDAT BOENDE – VAD ÄR DET?  BRISTANDE KUNSKAP OM STRUKTURERADE RISKBEDÖMNINGAR  OBEFINTLIG KONTAKT MED KVINNOJOUREN  ÅRLIGA BIDRAG TILL KVINNOJOUREN  RIKTLINJER FÖR ARBETET MED HEDERSRELATERAT VÅLD

7 UTVECKLING AV KVINNOFRIDSARBETET 2009 / 2010  KVINNOFRIDSTEAM  VIKARIER  UTOMSTÅENDE KONSULT  HANDLINGSPLAN / RIKTLINJER REVIDERAS  IFO-PERSONAL PÅ INTERNAT  STUDIEBESÖK PÅ SPIREA OCH ATV, SAMVERKAN MED OSKARSHAMN  STRUKTURERAD SAMVERKAN I LÄNET  INFORMATION TILL LOKALA SAMARBETSPARTNERS  DAGSUTBILDNINGAR, STOCKHOLMSUTBILDNINGAR  BARNSAMTAL  SAMTALSKONTAKT MED FÖRÖVAREN  HEMSIDAN, BROSCHYRER  AKUTLÄGENHET, SKYDDAT BOENDE

8 UTVECKLING AV KVINNOFRIDSARBETET 2010 / 2011  KVINNOFRIDSTEAMET FORTSATTE  VIKARIER  EXTERN HANDLEDNING TILL TEAMET  AKUTLÄGENHET – UTRUSTADES FÄRDIGT  JOBBADE VIDARE MED RIKTLINJER OCH HANDLINGSPLAN  FORTSATT DELTAGANDE I NÄTVERKSTRÄFFAR  ÖVERENSKOMMELSE - MÖJLIGT ATT ANVÄNDA VARANDRAS BOENDE- OSKARSHAMN OCH HÖGSBY  FÖRBÄTTRAD MARKNADSFÖRING  BARN OCH FAMILJEBEHANDLARE - BARNENS KONTAKT  FÖRÖVAREN KUNDE FORTSÄTTA ERBJUDAS SAMTAL  FORTSATT FORTBILDNING AV PERSONAL  ORDNADE UTBILDNINGSDAG FÖR IFO OCH SAMARBETSPARTNERS

9 UTVECKLING AV KVINNOFRIDSARBETET 2011 / 2012  KVINNOFRIDSTEAMET - UTÖKNING MED 3 SOCIALSEKRETERARE  VIKARIER  FORTSATT EXTERN HANDLEDNING  LÖNEKOSTNAD – BARNGRUPPSLEDARE  AKUTLÄGENHET + LÄGENHET FÖR GRUPPVERKSAMHET  RIKTLINJER OCH HANDLINGSPLAN  FORTSATT DELTAGANDE I NÄTVERKSTRÄFFAR  FORTSÄTTA KÖPA IN SAMTALSKONTAKT FÖR FÖRÖVARNA  FÖRBÄTTRAAD MARKNADSFÖRING – NÅ KVINNOR SOM ÄR SÄRSKILT UTSATTA PGA KULTUR, MISSBRUK, FUNKTIONSNEDSÄTTNING  YTTERLIGARE FORTBILDNING AV PERSONAL  FÖRBÄTTRA HANDLÄGGNINGEN  ORDNA LOKAL UTBILDNINGSDAG  SPONSRA GRUPPVERKSAMHET SAMT FRITIDSLEDARES TJÄNST – ÖKAD UPPTÄCKT

10 BEHANDLINGSCENTER

11 BARNGRUPPSVERKSAMHET ENSKILDA SAMTAL MED BARN

12 I MÅL 2012  Vi har en kvinnofridssamordnare  Vi har ett kvinnofridsteam  Vi har fått utökade permanenta tjänster på IFO  Våra riktlinjer har fastställts politiskt  Kvinnofridslägenheten finns numera i vår budget  Vi kan erbjuda den våldsutsatta personen, barnen och förövaren samtalsstöd  Information om stöd och hjälp har spridits internt och externt  Kvinnofridssamordnaren deltar i nätverksträffar  Utbildning/fortbildning av egen personal, kommunal personal och samarbetspartners har genomförts  Vi har verktyg att göra riskbedömningar  Vi har sett över handläggningsrutinerna för ärenden som innehåller våld i nära relationer

13 I MÅL 2012  Vi har en bra samverkan med Migrationsverket  Vi ordnar skyddat boende vid behov  Vi lämnar årligt bidrag till kvinnojouren  Kvinnofridssamordnaren, barn- och familjebehandlaren och skolkuratorn har gått grundkursen i FFT  Länsstyrelsens nya uppdrag passar oss väldigt bra

14 Avslutande tankar


Ladda ner ppt "FRIDA HÖGSBY KOMMUNS PROJEKT VÅLD I NÄRA RELATIONER Malin Holgert, IFO chef Charina Svensson, kvinnofridssamordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser