Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans."— Presentationens avskrift:

1 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten n = ca 600 pat (april 2011)

2 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset upptagningsområde/ansvar ca. 650000 invånare 3 akutmottagningar

3 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Så här ser det ut i Göteborg 8 % av befolkningen är äldre än 75 år Källa: www.goteborg.se

4 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 44 % av patienter med preliminär medicinsk diagnos är äldre än 75 år Källa: Elvis, Pax Så här ser det ut i ambulanssjukvården

5 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 I genomsnitt åker var tredje person äldre än 75 år ambulans till medicinakuten en gång per år.

6 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2

7 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 De tio största ambulansvårdade patientgrupperna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ vuxenakutmottagningar. 1. Bröstsmärta 2. Andnöd 3. Bukbesvär 4. Cerebralt ca. 8 patienter/dygn 3000 patienter/år 5. Nedsatt allmäntillstånd 6. Trauma höft 7. Intoxikation 8. Trauma skalle 9. Yrsel 10. Kramper Källa: Elvis, Pax

8 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Kl Antal Pat Patienter med misstänkt stroke inkomna med ambulans Fördelning över dygnet n=204 4% 32% 25% 23% 12%

9 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Bakgrund till projektet Långa väntetider på akutmottagningen Patienter ej aktuella för trombolys prioriteras inte Många strokepatienter kommer tidigt till akutmottagningen, men sent upp till avdelning Patienten förlorar 1 dags träning och utredning Personalen saknar specialistkompetens för bedömning av bl.a. svaljfunktion Risk för komplikation

10 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Akutbehandling Beslut om inläggning/hemgång “Sortera” till “rätt” avdelning OM DIAGOSEN ÄR KLAR OCH INDIKATION FÖR INLÄGGNING FÖRELIGGER SÅ BEHÖVER PATIENTEN INTE PASSERA AKUTMOTTAGNINGEN? Exempel finns sedan tidigare från hjärtsjukvård och ortopedi (höftfrakturer) Akutmottagning

11 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Potentiella vinster Högre patienttillfredställelse Snabbare utredning –(inför carotiskirurgi m.m) Snabbare start av rehabilitering –Bättre resultat ? Minska risken för komplikationer –(lunginflammation m.m) Minskad väntetid på akutmottagningen för övriga patienter

12 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Förutsättningar för direktintag “Rätt diagnos” i ambulansen Allt som görs på akutmottagningen måste göras i ambulansen eller på avdelningen Måste vara medicinskt säkert, vårdbehovet skall kunna tillgodoses på mottagande avdelning Läkare måste finnas på avdelningen för bedömning, inskrivning, ordinationer, röntgenremisser etc.

13 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Förutsättning för direktintag Allt som i dag görs på akutmottagningen måste i stället göras i ambulans eller på vårdavdelning Ambulansenställer preliminär diagnos Tar EKG, Puls, Blodtryck, temp Sätter nål Avdelningen Tar blodprover Snabb läkarundersökning Ordna röntgenundersökning Behandling och rehabilitering kan starta direkt

14 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 112 Strokeavdelning Akutmottagningen Strokelarm

15 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Pilotprojektet Projekttid : 080915-081207 Initialt 1 station (2 bilar) Specialutbildning för ambulans- och vårdavdelningspersonal Inklusions- / Exklusionskriterier Under projektiden vardagar 8.00-16.00 Mål: 1 timma från 112 till säng

16 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2

17 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Rutin i samband med ”direktinläggning” Ambulansen ställer preliminärdiagnos: Stroke Ej aktuellt med Trombolys Ambulansen kontrollerar ”checklista” Kontakt med ”vårdplatskoordinator” på Strokenheten som ”dubbelkollar” checklistan

18 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Utveckling av “Hjärnvägen” Startade SU/Östra September 2008 SU/Mölndal April 2009 SU/Sahlgrenska September 2009 Alingsås Maj 2010 Till att börja med endast mån-fre 8-16 Sedan Mars 2010, Dygnet runt i Göteborg C:a 8 patienter per dygn i ambulans med misstänkt stroke, 3-4 av dessa är lämpliga för direktinläggning

19 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Utveckling av “Hjärnvägen” Checklistan för exklusion ersatt med: - “ej TRIAGEFÄRG ORANGE/RÖD enligt METTS” Ambulansförare gör neurologundersökning “modifierad NIHSS” Gemensam VÅRDPLATSKOORDINATOR för de tre Strokeenheterna på SU/Sahlgrenska, SU/Östra och SU/Mölndal

20 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2

21 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 “Hjärnkoll” = Vårdplatskoordinator Vård på Strokeenhet ger bättre resultat – starkt vetenskapligt stöd. I dag ofta problem med överbeläggningar – patienter hamnar på “fel” avdelning F.o.m. oktober 2009 gemensam vårdplatskoordinator för strokevården i Göteborg Ambulansen kontaktar kordinator om strokepatient – dirigerar ambulansen till det sjukhus som har bäst med vårdplatser på sin strokenhet “Bättre att komma till rätt avdelning på fel sjukhus än fel avdelning på rätt sjukhus”

22 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2

23 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Resultat Pilotstudie - 10 patienter Sept-Dec 2008 ”Diagnosutvärdering” - 206 pat. 2009-2011 Vetenskaplig studie - 53 pat. 2008-2009 49 kontroller

24 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Resultat Piotstudie 10 patienter direktinlades -7 stroke -2 TIA -1 Syncopé flyttad till Mava 4 patienter nekade enl. checklista -Syncopé -Sepsis, temp -Falltrauma/sårskada -Patologiskt EKG

25 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 53 patienter 11 pat. Rädda Hjärnan 2 pat. till Kungälv 2 pat. vägrade att följa med amb. Projekttid 15/9 – 7/12 – 2008 Antal patienter med misstänkt Stroke/TIA som under tidsperioden vårdats i projektambulanserna. Dygnets alla timmar, Veckans alla dagar 38 patienter

26 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 53 patienter 11 pat. Rädda Hjärnan 2 pat. till Kungälv 2 pat. vägrade att följa med amb. Projekttid 15/9 – 7/12 – 2008 Antal patienter med misstänkt Stroke/TIA som under tidsperioden vårdats i projektambulanserna. Dygnets alla timmar, Veckans alla dagar 38 patienter Retrospektiv granskning av Ambulinkjournaler och checklistor visade att 19 patienter hade varit aktuella för vård på akuten 19 patienter hade varit aktuella för Fast-Track till strokeenheten

27 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Ambulanstid, under strokeprojekttiden Jämförelsegrupp (n=24) Fast-Track (n= 10 ) Upptagettid Medel 43 min Median 43 min Medel 64 min Median 67,5 min Genomsnittlig mertid i ambulans + 21 min

28 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Tid på akutmottagningen SU/Ö för patienter med Stroke/TIA under kvartal 2 och 3, 2008 Medel 5 tim 30 min Median 3 tim 30 min Tider på akutmottagningen - Ej direktinläggning

29 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Tid på akutmottagningen SU/Ö för patienter med Stroke/TIA under kvartal 2 och 3, 2008 Medel 5 tim 30 min Median 3 tim 30 min Tider då patienten vårdas i FastTrack-kedja Medel 55 min Median 55 min Tel.samtal 112 Säng på strokeenheten Tider på akutmottagningen - Ej direktinläggning

30 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Tid på akutmottagningen SU/Ö för patienter med Stroke/TIA under kvartal 2 och 3, 2008 Medel 5 tim 30 min Median 3 tim 30 min Tider då patienten vårdas i FastTrack-kedja Medel 55 min Median 55 min Tel.samtal 112 Säng på strokeenheten ca. 15 min Tider på akutmottagningen - Ej direktinläggning Pat. ank. strokeenh. Möte Läk, rehab.pers.

31 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 8-10 Samarbete

32 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Upplevelsen av medicinsk säkerhet 6-10

33 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Uppföljning Diagnos SU/S 2009-2011 n = 206 DiagnosAndel (%) Stroke61 TIA21 ”Primärt misstanke om Stroke/TIA” 15 ”Ej Strokemisstanke”3

34 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Vetenskaplig studie Första 53 patienterna som direktinlagts Kontrollgrupp av matchade patienter som kommit till akuten, Östra i ambulans vardagar 8-16 samma inklusions- och exklusions- kriterier och som lagts in med misstänkt Stroke, samma avdelning

35 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Ambulens direkt n = 53 Kontrollgrupp n = 49 Medelålder (range)81 (48-94)76 (43-79) Män /kvinnor 43% / 57%49% / 51% Tidigare Stroke27 (51%)15 (31%) Hypertoni35 (66%)30 (61%) Förmaksflimmer13 (25%)13 (27%) Diabetes8 (15%)6 (12%) ”Byte av vårdavdelning”3 (6%)4 (8%)

36 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Huvud-DIAGNOS Ambulens direkt n = 53 Kontrollgrupp n = 49 Stroke29 (55%)34 (69%) TIA6 (11%)3 (6%) Status Post Stroke3 (6%)7 (14%) Epilepsi3 (6%)1 (2%) Infektion5 (9%)0 Annat7 (13%)4 (8%)

37 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Patienter med Strokediagnos Ambulens direkt n = 29 Kontrollgrupp n = 34 Medelvårdtid (range)19 (4-39)19 (3-44) Tid från 112- Avdelning (medel)57 min 5 timmar 39 min Eget boende efter 3 månader (om innan) 15 / 21 71% 20 /32 62% Träffat sjukgymnast insjuknandedagen10 (34%)7 (21%) Pneumoni2 (7%)1 (3%) Venös tromboembolism01 (3%)

38 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Konklusion Direktinläggning av Strokepatienter är: –Organisatoriskt möjligt –Troligen medicinskt säkert !? –Skapar inte överinläggning –Ger hög patienttillfredställelse –Ger hög medarbetartillfredställelse –Möjliggör tidigt insatt rehabilitering –Kortar även väntetiden för ovriga patienter på akuten –Bättre utnyttjande av gemensamma resurser ? –Studie har INTE kunnat visa bättre medicinska resultat

39 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Maj 2011 2 allvarliga incidensrapporter !! Vad har hänt ? Bristande rutiner ELLER bristande följsamhet av rutiner !

40 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Råd om ni tänker starta ? Börja i liten skala Utbilda ambulansen Motivera medarbetare (ambulans och vårdavdelning) Kontinuerlig uppföljning och utvärdering ! STÖRSTA NYTTAN PÅ SJUKHUS SOM SAKNAR AKUTINTAG !?

41 2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN ! Fortsättning följer !!!


Ladda ner ppt "2011-05-30 Ingela Wennman, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Omr 6 Per-Olof Hansson, Strokeenheten SU/Östra Omr 2 Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans."

Liknande presentationer


Google-annonser