Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium i Helsingborg Den 20/9 - 2007, kl 11:30 – 14:00 Per Björkegren, Patrik Eriksson & Jimmy Sterner Transformation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium i Helsingborg Den 20/9 - 2007, kl 11:30 – 14:00 Per Björkegren, Patrik Eriksson & Jimmy Sterner Transformation."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium i Helsingborg Den 20/9 - 2007, kl 11:30 – 14:00 Per Björkegren, Patrik Eriksson & Jimmy Sterner Transformation

2 2007-08-30SOA for profit Sida 2 Detta föredrag....handlar om SOA i ett stort perspektiv SOA som strategi för en verksamhet Ett antal områden kommer att belysas  Varför SOA, denna hype?  Vad är essensen av SOA?  Hur komma igång med SOA?  Hur testa SOA?  SOA Governance?  Mognadsmodell för SOA

3 2007-08-30SOA for profit Sida 3 Utgångspunkten.. Boken ”SOA for profit” Bokens tillkomst Min roll Erfarenheter från att skriva en bok

4 2007-08-30SOA for profit Sida 4 Först, Några definitioner

5 2007-08-30SOA for profit Sida 5 Trebuchet MS Definition

6 2007-08-30SOA for profit Sida 6 SHOW ME THE MONEY! Bokens kapitel 2

7 2007-08-30SOA for profit Sida 7 Service Oriented Architecture - är mycket! SOA = Lösningsdesign + infrastruktur + sammanförande av IT och verksamhet + stödjande processer BPEL, BPM, Verksamhetstjänster, Arkitektur ESB, Realtid, virtualisering Arkitekturprocesser, Governance, Innovation, … Tjänster + Påverkan på: testning, säkerhet, förvaltningsprocess, projektmetodik,.. + nya sätt att göra affärer och bedriva verksamhet Avgränsningar, Förändring, Omfokusering,.. Enklare förvaltning Enklare integration Snabbare respons mot verksamhetsbehov Effektivare användning av IT Nya affärsmöjligheter

8 2007-08-30SOA for profit Sida 8 Varför väljer organisationer SOA? Strategiska överväganden, organisationens position förändras En fråga om MÅSTE; SOA är enda alternativet för överlevnad En kombination av gammal teknik och förändrade krav från verksamheten

9 2007-08-30SOA for profit Sida 9 Drivkrafter bakom SOA-projekt

10 2007-08-30SOA for profit Sida 10 Anledning till varför svenska företag investerar i SOA Ökad flexibilitet (76%) Mer verksamhetsorienterad IT-funktion (53%) Kortare tid till marknaden (28%) Lägre IT-kostnader (21%) Teknisk revolution (21%) Möjliggörande av SLA-baserad leverans (9%) Källa: IT-barometern 2007

11 2007-08-30SOA for profit Sida 11 Observerade fördelar från SOA

12 2007-08-30SOA for profit Sida 12 Observerade fördelar från SOA-projekt (på svenska) Ökad flexibilitet Reducerad kostnad Reducerad risk Ökad inkomst Nya produkter Snabbare implementering av produkter Enklare regeluppfyllnad (compliance) Förbättrad genomsyn (transparency)

13 2007-08-30SOA for profit Sida 13 Ska man bry sig om SOA? Beror på er specifika situation Aktuella verksamhetsproblem Aktuella utmaningar Detta måste utredas, och bästa sättet är att formulera en SOA-vision

14 2007-08-30SOA for profit Sida 14 Modell för en SOA-vision Det måste finnas ett skäl Det måste finnas en struktur på plats innan Vilka är fördelarna? Speciellt för verksamheten Vad är SOA för oss? Vad är konsekvenserna? Ur olika aspekter VARFÖR? VAD kan vi tjäna? HUR ska SOA Utformas? VAD blir konsekvensen? HUR går vi Tillväga?

15 2007-08-30SOA for profit Sida 15 Är du i verksamheten? Ställ följande frågor:  Hur kan IT bidra till verksamhetens mål?  Vad kan SOA ge vår verksamhet?  Kan SOA även bli en möjliggörare för vår organisation?  Vilka områden får mest nytta av SOA?  Vad är risker och konsekvenser av en SOA-introduktion?

16 2007-08-30SOA for profit Sida 16 Är du inom IT Ställ dig följande frågor:  Kan SOA bli en möjliggörare även för IT  Vad är drivkrafterna för SOA?  Vart börjar vi?  När är lämpligast att börja?  Vilka risker och konsekvenser finns?

17 2007-08-30SOA for profit Sida 17 Sammanfattning – Show me the money! SOA är inget självändamål SOA har en roll om, och bara om, nytta kan påvisas. NYTTA = PENGAR Därför måste man börja med att ta fram en vision för SOA

18 2007-08-30SOA for profit Sida 18 The essence of SOA in Seven easy concepts Bokens kapitel 3

19 2007-08-30SOA for profit Sida 19 SOA är enkelt SOA är sunt förnuft, smart tänkande, och en smula önsketänkande De grundläggande ideerna med SOA är enkla att förklara, även för den som inte är familjär med IT

20 2007-08-30SOA for profit Sida 20 Uppfattningen om SOA, varierar Många företag på IT-arenan har utvecklat en egen definition som ofta är till fördel för de egna produkterna och tjänsterna De stora visionärerna som Gartner och Forrester, liksom experter som CBDI använder OLIKA modeller och terminologi Bland IT-folk har SOA blivit synonymt med ”att göra IT på rätt sätt” SOA beskriver ett nytt stadie i IT:s mognadsprocess  Det är inget nytt, utan bygger på alla erfarenheter vi samlat på oss under 40 år Utmaningen är att själv samla tillräcklig kunskap för förstå nyttan och vart man ska börja

21 2007-08-30SOA for profit Sida 21 Tiden är inne Flera faktorer samspelar till den hype som SOA blivit

22 2007-08-30SOA for profit Sida 22 Några generationers IT-arv i bagaget - Komplexitet -

23 2007-08-30SOA for profit Sida 23 Produktleverantörerna gasar.. Alla investerar stort i SOA! Alla pratar SOA! Alla ä bäst på SOA! Kort sagt, teknikleverantörerna driver på, och det med en kraft som sällan skådats.. BAM, ESB, BPM, BPEL,.. och förvirrar!

24 2007-08-30SOA for profit Sida 24 Förändringstrycket på verksamheter ökar  Konkurrens från lågkostnadsländer  Utökat EU  Ökad EU-reglering  24-timmarsmyndigheten  11:e september  Sarbanes-Oxley act  Irak-kriget  Orkanen i södra Sverige  Orkaner i USA  Jordbävning i Pakistan  Fågelinfluensan ..  Tillväxt  Kostnadsjakt  Kvartalsekonomin  Sammanslagningar/Förvärv  Partnerskap/Allianser  Delade funktioner  Outsourcing  Nya affärsmodeller .... men vi lever i en värld av alltmer ökande instabilitet.. och förändring är ett alltmer påtvingat allmäntillstånd

25 2007-08-30SOA for profit Sida 25 Hokus pokus, SOA! SOOOAAAAH!

26 2007-08-30SOA for profit Sida 26 Dessa sju koncept sammanfattar essensen av SOA 1. Komponentifiera 2. Kom överens 3. Använd vad som redan finns 4. Från bygge till Infrastruktur 5. Underlätta förändring, förbättra kontinuerligt 6. Gör det som verksamheten behöver 7. Reagera på omgivningen

27 2007-08-30SOA for profit Sida 27 1. Komponentifiera Att dela upp i självständiga komponenter är en fundamental grund i SOA Det är dessa komponenter som skapar flexibilitet, snabba lösningar och kostnadseffektiva lösningar MEN, det gäller inte bara teknik, utan i lika stor grad verksamhet

28 2007-08-30SOA for profit Sida 28 Vi komponentifierar teknik Process- skikt Tjänste- skikt Applikations- skikt Teknologi- skikt Microsoft.NET Linux J2EE IBM CICS Ekonomi HR ERPCRM katalog Lotus Notes OrderKontoAnställd Kund Abstraktion Frikoppling Koppla utifrån Processen Infrastruktur Applikationer Komponenter

29 2007-08-30SOA for profit Sida 29 Komponenterna i tekniken finns på olika nivåer Tjänste- realisering Implementerings- tjänster Verksamhets- baserade tjänster Sammansatt applikation Andra Tjänste- leverantörer Sammansatta Verksamhetstjänster Interna resurser Tjänst Lägg order Order- Hanterings- process Kontrollera aktuellt lagersaldo Hämta Lagersaldo i alla lagersystem Leverera Lagersaldo

30 2007-08-30SOA for profit Sida 30 Vi komponentifierar även verksamheten Process- skikt Tjänste- skikt Applikations- skikt Teknologi- skikt Microsoft.NET Linux J2EE IBM CICS Ekonomi HR ERPCRM katalog Lotus Notes OrderKontoAnställd Kund Abstraktion Frikoppling Koppla utifrån Processen Infrastruktur Applikationer Komponenter

31 2007-08-30SOA for profit Sida 31 Re-think your business! För att få ut den förväntade effekten så behöver kan se verksamheten med nya glasögon Billing Close Delivery Operations Planning Paper Production Paper Converting Transport Management Transport Operations Warehouse Management Sales Management Order Management Order Management Warehouse Management Transport Operations Domänmodell Processer Bokens kapitel 5 Order Management Warehouse Management Transport Operations Paper Production Paper Converting Warehouse Management Transport Operations Processen för Lagerorder Processen för Produktionsorder med distribution via lagerterminal

32 2007-08-30SOA for profit Sida 32 En tjänsteorienterad domän Warehouse Management Goods In Move goods Pack goods Stock Inventory Goods Out Repair goods Integration services Receive advice Report Goods move Report Goods received Cross- dock Handle pallets Report Inventory Recieve Instruction Physical goods Interface Road Loading dock Raiload Loading dock Capabilities Tjänsteorienterad gränssnitt För standardiserad samverkan Standardisering kan ske på olika sätt! Gränssnitt eller Applikation?

33 2007-08-30SOA for profit Sida 33 Komponentifiering behöver en referensmodell Mobile devices Internal Portal External Portal Information services Integration services Document Archive Common Functionality Data Ware- house Security services Directory services Customers Suppliers Partners Master data Business processes Communication External Web site Service personnel Logistics B2B External systems Adapters to business systems Business rules Business systems Direct use

34 2007-08-30SOA for profit Sida 34 Komponentifiering behöver en referensmodell Mobile devices Internal Portal External Portal Information services Integration services Document Archive Common Functionality Data Ware- house Security services Directory services Customers Suppliers Partners Master data Business processes Communication External Web site Service personnel Logistics B2B External systems Adapters to business systems Business rules Business systems Direct use

35 2007-08-30SOA for profit Sida 35 2. Kom överens! Integration kräver att många aktörer måste vara överens! SOA är en utvecklad form av integration! För att lyckas måste komma överens om STANDARDS och hur INTEGRATION ska realiseras som en del av SOA

36 2007-08-30SOA for profit Sida 36 3. Använd vad som redan finns Med SOA tar vi ett steg framåt och mer aktivt söker efter delar som gör samma sak, och som kan implementeras som en del (komponent) Mindre teknik att förvalta = mindre kostnad Mindre teknik = enklare förändring (agilitet) Komponenter får inte vara för små Det måste vara enkelt att åter- använda

37 2007-08-30SOA for profit Sida 37 4. Från Bygge till Infrastruktur Köpa produkt är bättre än att återanvända Återanvända är bättre än att bygga nytt Köpa tjänst är bättre än att köpa produkt

38 2007-08-30SOA for profit Sida 38 Återanvändning kan ske på olika nivåer

39 2007-08-30SOA for profit Sida 39 Omvänd Återanvändning – federala tjänster Operations Unit Operations Unit Operations Unit Operations Unit Sales Company Quality management Group Reporting Forecasting & Master planning Sales & Order management Återanvändning kan även ske via styrning, att komponenter skapas för att de ska användas av alla. I detta fall är återanvändningen en federal standardisering

40 2007-08-30SOA for profit Sida 40 För vissa domäner är köpa självklart Warehouse Management Goods In Move goods Pack goods Stock Inventory Goods Out Repair goods Integration services Receive advice Report Goods move Report Goods received Cross- dock Handle pallets Report Inventory Recieve Instruction Physical goods Interface Road Loading dock Raiload Loading dock Lagersystem är inte differentierande, och världens bästa system finns på marknaden till bra pris – MAO ”hôl i hôvve å kôpe” Standardsystem

41 2007-08-30SOA for profit Sida 41 Det finns tjänster ”out there” Valutaberäkning Formatkonvertering Kreditkontroll Företagsinformation Personinformation Betaltjänster Kontrollfunktioner Applikationstjänster (SAAS) ..

42 2007-08-30SOA for profit Sida 42 Pro-aktiv destruktion Utmaningen är dock hur man ska kunna särskilja sig i konkurrensen med en uppsättning standardkomponenter Skrota din egenutvecklade tjänster så fort något likvärdigt finns på marknaden, vänta inte!

43 2007-08-30SOA for profit Sida 43 5. Underlätta förändring, förbättra kontinuerligt Förändring är ett allmäntillstånd Att förutspå framtiden är omöjligt Att skapa förutsättning för snabba förändringar är en mycket stor förväntan på SOA DYNAMIK - FLEXIBILITET

44 2007-08-30SOA for profit Sida 44 6. Gör det som verksamheten behöver Det måste dock skapas mekanismer för att detta ska bli av SOA har blivit verktyget för att äntligen integrera Verksamhet och IT Tidig dialog!! Kvalitetssäkring mot ALLA typer av verksamhetskrav och förväntningar Glöm inte arkitekturprinciper och policys!

45 2007-08-30SOA for profit Sida 45 7. Reagera på omgivningen SOA är ”agility”, vilket innebär att man går över till en högre grad av händelsestyrning SOA lovar verksamhet i realtid

46 2007-08-30SOA for profit Sida 46 Reagera på omgivningen Detta ställer mycket stora krav på förändring av arkitekturen Batch >> Event-driven Hårt integrerat >> Löst kopplat Integrerade system >> Sammasatta applikationer

47 2007-08-30SOA for profit Sida 47 Sammanfattning – 7 easy concepts Dessa koncept tillsammans skapar en kraftfull arkitektur som kan adressera många av de problem som upplevs idag En organisation som anammat dessa dessa koncept kan så småningom levera bästa tänkbara TCO och även förändra sin roll till att inspirera till verksamhetsutveckling SOA är inte enkelt, men att göra det på rätt sätt är en överlevnadsfråga

48 2007-08-30SOA for profit Sida 48 Govern’ or end up in mess Bokens kapitel 4

49 2007-08-30SOA for profit Sida 49 SOA med Governance Enhetlighet, flexibilitet, tillgänglighet, återanvändning,.. Compliant

50 2007-08-30SOA for profit Sida 50 SOA utan Governance The mess, or beginning of it! Compliant

51 2007-08-30SOA for profit Sida 51 Om Utveckling och Förvaltning ses som två olika saker Another way to The mess.. Compliant

52 2007-08-30SOA for profit Sida 52 Agile development = RISK! En ny rörelse inom systemutvecklarsskrået Om det släpps fritt utan governance så är vi tillbaka i den onda cirkeln Att etablera arkitektur och governance är ett sätt att ta hand om riskerna En annat sätt är att odla en kultur som premierar det som är rätt Rätt SOA-ansats motverkar i sig risken

53 2007-08-30SOA for profit Sida 53 Att hålla ordning på tjänster är viktigt Återanvända Skapa Övervaka Drifta

54 2007-08-30SOA for profit Sida 54 Tjänster behöver livscykelhantering

55 2007-08-30SOA for profit Sida 55 governance Roller & ansvar PolicysMekanismer Tydligt ansvar Mandat Bra regelverk och standards Mekanismer som får det att bli verklighet

56 2007-08-30SOA for profit Sida 56 SOA-Styrmekanismer, enligt Gartner Executive committe IT Council of business IT executives IT leadership committee Enterprise architecture committee Business/IT relationship managers Process teams with IT members Service-level agreements Chargeback arrangements

57 2007-08-30SOA for profit Sida 57 SOA-Organisatoriska enheter SOA Business Transformation Architecture Council SOA Technical Architecture Board Component Design and Development Centres Operations Centre

58 2007-08-30SOA for profit Sida 58 Så här ser det ofta ut....

59 2007-08-30SOA for profit Sida 59.. Men vi vill detta.. Känd situation Utgångsläge Nästa SOA- Vision Stegvis, i rätt riktning och under kontroll

60 2007-08-30SOA for profit Sida 60 Nyckeln är att integrera arkitekturen med processerna som förändrar! DYA För-studier, Analyser Verksamhets- lösningar Utveckling OUT OF BOUND Verksamhetslösningar Governance Arkitektur Process Organisation Applikation Information Infrastruktur Teknologi Projektportfölj Arkitektur- tjänster Strategisk Dialog Utveckling UNDER Arkitektur Principer, Policys, Regler, Modeller, Mönster, Dokumentation, Mallar

61 2007-08-30SOA for profit Sida 61 I T G o v e r n a n c e Hitta en governance-modell som fungerar för soa d-SOA Pre-studies, Analysis Delivery OUT OF BOUND Project Portfolio Strategic Dialogue Integration Analysis Prioritisation & Dispatch Deliveries Delivery under Project Architecture Support A r c h i t e c t u r e Business Processes Applications Information Infrastructure Technology Principles, Rules, Models, Documentation, Templates, Configurations Business solutions Delivery Center Dispatch Center Architecture Production Architecture Visioning

62 2007-08-30SOA for profit Sida 62 En sak till.. Att mäta är viktigt Vad är beviset på framgång, vilka nyckeltal behövs? Mognadsmodeller är en annan form av nyckeltalsmodell

63 2007-08-30SOA for profit Sida 63 Sammanfattning Governance Etablera arkitektur! Just Enough – Just in time! Tidig dialog! Projektportföljhantering! Kontrollera leveransprojekten! Etablera arkitekturstyrning i designfasen! Ordning och reda på tjänster! Säkerställ mandat! Etablera nödvändiga mekanismer! Integrera processer och arkitektur!

64 2007-08-30SOA for profit Sida 64 How to prepare and start Bokens kapitel 8 & 9

65 2007-08-30SOA for profit Sida 65 Man kan inte göra allt på en gång Den stora bilden är ganska tydlig, men att definera en strategi, en vägkarta, är både svårt och förvillande Man ser inte skogen för alla träd

66 2007-08-30SOA for profit Sida 66 Man kan inte göra allt på en gång Dagens företagsledare, ofta brända av stora misslyckade projekt, accepterar bara små ansatser Som i många andra fall gäller att ansatsen måste skräddarsys Man måste hitta balansen, och en långsiktigt bärande vision.. Å andra sidan, för små ansatser riskerar att cemetera SOA-initiativet till statusen “anekdotisk period”

67 2007-08-30SOA for profit Sida 67 Skapa en tjänsteorienterad verksamhet Man måste kunna identifiera nuläget för att göra en plan LÖSNINGEN; en MOGNADSMODELL som kan beskriva nuläget och peka ut nästa steg ur den karta av områden som måste tas omhand för att lyckas med SOA Man måste veta vilka områden som ska bedömas ur ett SOA-perspektiv Man måste förstå vad nästa smarta steg är utifrån nuläget

68 2007-08-30SOA for profit Sida 68 Utifrån vår definition av SOA har följande nyckelområden definierats

69 2007-08-30SOA for profit Sida 69 Vi har också en mognadsmodell Mer om detta senare.... som kan beskriva nuläget och peka ut nästa steg ur den karta av områden som måste tas omhand för att lyckas med SOA

70 2007-08-30SOA for profit Sida 70 Vart startar man då? Det finns 5 Grundläggande Entry-points enligt IBM! Någonstans Brinner det!

71 2007-08-30SOA for profit Sida 71 Det är viktigt att hitta ”Loket” Vart brinner det? Finns det något projekt som kan driva? Ofta är integration den mest tydliga och bästa startpunkten

72 2007-08-30SOA for profit Sida 72 IBM:s entry points People-centric Collaboration  Samverkan och samsyn. Business process management  Optimering av processer. Göra processer mer dynamiska. Information as a service  Göra information mer tillgänglig. Förädla information Connectivity  Koppla samman människor, information och processer Reuse  Återanvändning. Säkerställa standardisering

73 2007-08-30SOA for profit Sida 73 Vad är startpunkten i Sverige Informationstillgänglighet Business Activity Monitoring Naturlig IT-strategi INTEGRATION  Tjänsteorienterad integration  Etablering av governance

74 2007-08-30SOA for profit Sida 74 Ett snabbt sätt att hitta loket SOA Potential Workshop (SPW) Fokusintervjuer med ledning Workshop med ledning Dokumentation Intervjuresultat Vad är SOA Möjligheternas konst Hur kan SOA hjälpa oss? Nyttonalays Strategisk analys

75 2007-08-30SOA for profit Sida 75 Sammanfattning Ta reda på vart det brinner, dvs hitta rätt entry point SOA Potential Workshop Identifiera nuläget avseende mognad SOA Maturity Model Analysera nyttan med SOA SOA-Visionen

76 2007-08-30SOA for profit Sida 76 Safely reaching your destination Bokens kapitel 10

77 2007-08-30SOA for profit Sida 77 RISK: Resultatet uteblir En strukturerad ansats avseende test är mycket viktigt Många tjänster med beroenden SOA är verksamhetsstrategiskt! SOA innehåller många av allt Många aktörer och intressenter Nyttan kommer senare! RISK: Ökad komplexitet

78 2007-08-30SOA for profit Sida 78 Fokusera på verksamheten Verksamhetensdriven testhantering (BDTM) Säkra hela kedjan från verksamhetskrav till skarp användning Verksamhetskrav är: Direkta – kopplat till lösning Indirekta – Strategi och arkitektur

79 2007-08-30SOA for profit Sida 79 Använd en testprocess Anpassa detaljnivån Säkra testflödet genom hela utvecklingsprocessen Säkerställ koppling till Arkitektur Testa bara det som behövs, utgå från riskanalys och verksamhetskrav Definiera krav och risker tidigt och detaljera efterhand. Glöm inte uppföljning en tid efter driftsättning Integrera med Governance-modellen

80 2007-08-30SOA for profit Sida 80 Förbättra efterhand Analysera och följ upp TMap-modellen som koncept 1. Test utgår från verksamhetskrav 2. Sättet att testa optimeras genom testmetod 3. Sätt upp rätt kombination av organisation, verktyg och infrastruktur

81 2007-08-30SOA for profit Sida 81 Testmål / objekt -Kritiska framgångsfaktorer -Ändringar -Verksamhetskrav -Arkitekturkrav -Verksamhetsprocesser -etc Business Driven Test Management (BDTM) Riskanalys - Resultat 2. Strategi -Definiera testnivåer -Applicera testnivåer -Planera och kalkylera -Bestäm testtekniker 3. Testprocess -Definiera testfall -Genomför tester ÄGARE Resultat, Risker, Tid och Pengar

82 2007-08-30SOA for profit Sida 82 sammanfattning Säkerställ att test löper genom hela processen Keep it simple! Gör de tester som behövs Från KONTROLL till DRIFT! Lita på arkitekturstyrningen!

83 SOA utvecklingsmodell -Peeling the onion-

84 SOA utvecklingsmodell är… Ett sätt att mäta på vilken nivå ett företag befinner sig kring SOA ur ett holistiskt perspektiv. Ett konkret sätt att få direkt feedback kring vilka områden man bör fokusera på för att nå nästa nivå i sitt arbete med SOA. Rätt fokus på rätt saker… SOA utvecklingsmodell hur… Modellen bygger på att samla in, konsolidera och analysera svaren på en mängd förutbestämda frågor och presentera dessa i en matris. Detta kan faciliteras via intervjuer eller enkäter (papper eller online).

85 Ett holistiskt perspektiv - Process, Teknik, Människa Alla dessa tre tillsammans är möjliggörare för SOA Modellen tar hänsyn till alla dessa tre perspektiv Process Människa Teknik SOA The onion

86 Dessa tre perspektiv representeras i modellen av 20 nyckelområden inom SOA ? PROCESS TEKNIK MÄNNISKAN

87 Vi vet bara var vi är om vi frågar… mätningen baseras på ett antal påståenden som besvaras med ja eller nej. Påståendena är kopplade till mognads aspekter av de 20 nyckelområdena. Exempel: Påståenden under nyckelområde Technology and standards A. Technology and standards for SOA are chosen at the moment a concrete problem arises. B. In the field of it, standards and technologies for SOA have been carefully chosen on the basis of proof-of concepts C. The choice of standards and technologies issues from a SOA-wide strategy. D. New standards and technologies are continuously followed and implemented as a part of a SOA-wide strategy wherever useful.

88 Varje nyckelområde har sin utvecklingsväg. Denna evolution representeras i modellen av A,B,C och i vissa fall D. Det finns en tydlig kravbild för varje nivås uppfyllnad. Kravbild Nivå A: Technology and standards for SOA are chosen at the moment a concrete problem arises. Checkpoints: - Have basic choices been made with regard to certain SOA technologies and standards? Are there SOA standards available within the organization? Kravbild Nivå B: In the field of IT, standards and technologies for SOA have been carefully chosen on the basis of proof-of concepts. Checkpoints: - Are choices regarding SOA technologies and standards only made when the technology or standard has been tested within the organization in question (via a proof- of concept, for example)? - Has the management of SOA standards been embedded in the organization? Vårt exempel från förra bilden: A.Technology and standards for SOA are chosen at the moment a B.concrete problem arises. B. In the field of it, standards and technologies for SOA have been carefully chosen on the basis of proof-of concepts C. The choice of standards and technologies issues from a SOA-wide strategy. D. New standards and technologies are continuously followed and implemented as a part of a SOA-wide strategy wherever useful. A>B>C>(D) OM MAN SVARAT JA PÅ A,C OCH D SÅ BEFINNER MAN SIG PÅ A, MAN HAR JU INTE UPPFYLLT KRAVEN FÖR B (DÄRAV EVOLUTIONS MODELL)

89 De 13 stegen… På modellens andra axel finns 13 utvecklingssteg för varje nyckelområde. Nivå 0 räknas inte som ett utvecklingssteg utan som en startpunkt. Dessa steg sträcker sig från: FRÅN: Nivå 1 Det finns en budget och tid tillgänglig för SOA initiativ Det finns en vision av JUST-NU arkitektur Ad-hoc teknologi väljs när det behövs Informationssäkerhet implementeras reaktivt. Det finns sparsamt med medvetenhet hos IT folket Det finns sparsamt med medvetenhet hos verksamhets folket. TILL Nivå 13 Arkitektur kvalitetsprocessen är integrerad I organisationens kvalitetsprocess Service usage funding (service market place) Service användning Verksamhet och IT är komponentiserade och återanvändning är självklart. Verksamhet och IT arbetar tillsammans för att bygga och driftsätta affärsprocesser Löst kopplad verksamhet – Informations systems virtualisering >>>>>>>>>>>>>>>>> 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

90 SOA Utvecklingsmatrisen ? Detta är vår grafiska vy av resultatet

91 Hur skall jag läsa matrisen ? För att uppnå SOA-mognadsnivå 1 skall följande nyckelområde nått nivå A

92 Ett verkligt resultat… This is when you should start to peel!!!

93 The onion - Revisited Med utvecklingsmodellens hjälp kan man styra riktningen och börja skala löken mot en SOA ! Process Människa Teknik Utvecklingssteg 0 Utvecklingssteg 13 The onion SOA Utvecklingssteg 1.

94 Rörelsen mot SOA: Mognadsmodellen kan användas på olika sätt I utbildningssyfte för att förstå innehåll och sekvens för de olika åtgärder som en SOA- ansats kommer att kräva. Läs igenom hela modellen och undersök sekvensen av utvecklingsteg per område. Studera också hur de olika områdenas nivåer relaterar till varandra. För att få insikt i de styrkor och svagheter som den aktuella verksamheten har. Dom nyckelområden som får högre utfall än medel är styrkor och de områden som får ett lägre utfall är svagheter som kräver åtgärder i någon form. Planering framåt. Bestäm vad ni vill uppnå med SOA och klargör detta tydligt. Bestäm sedan vilket steg i modellen denna målbild motsvarar. Markera utgångsläget och målbilden. De olika kontrollnivåerna mellan utgångsläge och målbild blir gapet och därmed basen för aktiviteterna i planen. Sekvensen för aktiviteterna får man genom den turordning som de har i modellen.

95

96 2007-08-30SOA for profit Sida 96 Ten things to say to get fired

97 2007-08-30SOA for profit Sida 97 Tio saker man ska undvika Vi säger inte nåt till verksamheten! Tro mig! SOA är litet, SOA är enkelt! Vi behöver ingen processorientering! Vi kommer att bygga ett Babels torn! Låt oss fråga vår nye juniorarkitektet! Vi ändrar standarden istället! Med SOA kommer vi att sikta mot rörliga mål SOA? Bara låt alla 1000 blommor blomma! Låt oss göra SO utan A! Vi kommer att migrerera allt till SOA!

98 2007-08-30SOA for profit Sida 98 Sammanfattning Det står utom all tvivel att SOA som koncept kan förbättra alla verksamheter Sättet är dock ytterst indivuduellt SOA-definitionen varierar, liksom vart man börjar ur ett verksamhetsperspektiv SOA är inget ändamål i sig, det MÅSTE anpassas

99 2007-08-30SOA for profit Sida 99 Bestäm Er defintion av SOA!

100 2007-08-30SOA for profit Sida 100 Architecture Governance Börja bygg SOA-apparaten! AM / Project / Transformation Portfolio Business development IT Transformation Enterprise Architecture Business Organisation Application Information Infrastructure Technology Strategic Dialogue Construction Under Architecture Analysis & Design Construction Out of bound Architecture Support Prioritisation Architecture Visioning Architecture Production

101 2007-08-30SOA for profit Sida 101 Använd mognadsmodellen för bygget!


Ladda ner ppt "Seminarium i Helsingborg Den 20/9 - 2007, kl 11:30 – 14:00 Per Björkegren, Patrik Eriksson & Jimmy Sterner Transformation."

Liknande presentationer


Google-annonser