Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Lex Maria till implementering av riktlinje 2014-11-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Lex Maria till implementering av riktlinje 2014-11-04."— Presentationens avskrift:

1 Från Lex Maria till implementering av riktlinje

2 Riktlinjer i Närhälsan, från ax till limpa Identifiera behov av riktlinje - avvikelser/Lex Maria- ärenden - Klagomål IVO - signaler direkt från våra verksamheter (medarbetare, chefer) - ärenden i medicinska rådet - chefläkargruppen - säkerhetsgruppen - omvärldsspaning i övrigt Beredning i chefläkaravdelningen: chefläkare/ utvecklingsledare/ säkerhetsavdelning Förslag till riktlinje tas fram Chefläkaravdelningen2

3 Riktlinjer i Närhälsan, från ax till limpa Godkännande: förslaget stäms av i Medicinska rådet och godkänns efter ev. justeringar Behov av utbildningsinsatser kopplat till riktlinjen? Fastställande i Förvaltningsledningen: Godkänt förslag fastställs av direktören i förvaltningsledningen efter ev. justeringar Chefläkaravdelningen3

4 Riktlinjer i Närhälsan, från ax till limpa Implementering: Riktlinjen presenteras i APT- info, Närhälsans officiella informationskanal från Förvaltningsledningen Riktlinjen publiceras på intranätet Riktlinjen presenteras i medicinska rådets nyhetsblad ”Chefläkarnytt” Uppföljning… Chefläkaravdelningen4

5 Exempel: Vitalparametrar Närhälsans chefläkare har utrett och anmält flera händelser de senaste åren där en systematisk bedömning av vitalparametrar sannolikt skulle ha ändrat händelseförloppet i positiv riktning Oftast har det handlat om barn och unga som blivit felbedömda, allvarlighetsgraden har underskattats De diagnoser som oftast förbises är allvarlig pneumoni, sepsis och allvarliga orsaker till dyspné (lungemboli, hjärtsvikt mm) En vanlig formulering har varit ”Allmäntillstånd väsentligen u.a.” Chefläkaravdelningen5

6 Chefläkaravdelningen6 Bedömning av vitalparametrar Ger systematik och ökad säkerhet i akutbedömningen Ska värderas tillsammans med anamnes och övriga kliniska data Det förekommer förvisso tillstånd där en enstaka parameter faller ut utan att man är allvarligt sjuk (hög feber och konsekvenser av detta vid exempelvis influensa, habituellt lågt BT, låg O2-saturation vid KOL mm.) Tempot i sjukdoms/symtomutvecklingen är en viktig faktor att värdera

7 Chefläkaravdelningen7 Vitalparametrar Rutiner gällande akuta patienter där sjuksköterskor/undersköterskor kontrollerar vitalparametrar när patienten tas emot på mottagningen POX Andningsfrekvens Puls Blodtryck Vakenhetsgrad Temp

8 Chefläkaravdelningen8 VITALPARAMETRAR ENLIGT RETTS VUXEN Det räcker med att en vitalparameter faller ut Röd: Ambulanstransport till akutmottagning! Ofri luftväg, stridor SpO2< 90 % med O2 AF>30 (<8) RR>130,OR>150 SBT< 90, medvetslös, krampanfall Ambulanstransport till akutmottagning! Orange: Oftast är remiss till sjukhusets akutmottagning den mest adekvata åtgärden. Gul: Överväg bedömning på sjukhusets akutmottagning.

9 VITALPARAMETRAR ENLIGT RETTS VUXEN Orange: Oftast är remiss till sjukhusets akutmottagning den mest adekvata åtgärden. SpO2<90 utan O2 AF>25 Puls >120 (<40) Somnolent (RLS 2-3) Temp> 41 (<35) Chefläkaravdelningen9

10 VITALPARAMETRAR ENLIGT RETTS VUXEN Gul: Överväg bedömning på sjukhusets akutmottagning. SpO % utan O2 puls>110 (<50) akut desorienterad Temp>38, Chefläkaravdelningen10

11 Chefläkaravdelningen11 VITALPARAMETRAR ENLIGT RETTS BARN Vid andningsproblem hos barn skall man kontrollera och dokumentera vitalparametrar: - allmäntillstånd -andningsfrekvens -puls - BT -POX -temp Tabell med åldersrelaterade värden finns i riktlinjen Barn är sjukhusfall om de är allmänpåverkade, har förhöjd andningsfrekvens, är cyanotiska eller har Spo2 < 93 %

12 Chefläkaravdelningen12 Erfarenheter Lyssna på patient och anhörig Ta patienter som söker igen på allvar Lyssna igen, och ompröva den första bedömningen Undersök patienten Värdera undersökningsfynden omsorgsfullt Dokumentera status

13 Andra exempel på riktlinjer utifrån Lex Maria Remissrutiner Lungemboli Diabetesdebut hos barn och unga Utredning av förändring i brösten Stroke/TIA för rådgivningssköterskor Chefläkaravdelningen13

14 Chefläkaravdelningen14 MED HUNDRATALS MOTTAGNINGAR runt om i Västra Götaland är hjälpen inte långt borta. För oss är din hälsa den enda vinsten – narhalsan.se


Ladda ner ppt "Från Lex Maria till implementering av riktlinje 2014-11-04."

Liknande presentationer


Google-annonser