Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PNEUMONI Elinor Boeke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PNEUMONI Elinor Boeke."— Presentationens avskrift:

1 PNEUMONI Elinor Boeke

2 Definition: symtom och statusfynd på nedre luftvägsinfektion samt lungröntgenförändringar.

3 Vanligaste agens Pneumokocker H. Influenzae Mycoplasma pneumonie Luftvägsvirus Mindre vanliga agens Chlamydiae pneumonie Legionella Chlamydiae psittaci Gramnegativa tarmbakterier Staf Aureus

4 Pneumokocker 50% samhällsförvärvade, predisponerande om Splenectomerad
Pneumokocker 50% samhällsförvärvade, predisponerande om Splenectomerad. Insjuknande: Plötsligt insjuknande Feber och frossa Hållsmärtor Status: påverkat allmäntillstånd, rassel/dämpning, ↑CRP och LPK

5 H. Influenzae Drabbar ffa patienter med KOL, ibland små barn 6-18mån eller som nosokomial smitta. Insjuknande: Successivt med ↑hosta och ↑sputummängd. Hos små barn ofta konjunktivit Status: rhonki/rassel, ↓syresaturation.

6 Epidemiologiskt hos 5-40år.
Mycoplasma pneumonie Epidemiologiskt hos 5-40år. Insjuknande: Paroxysmal hosta Subefebrilitet. Huvudvärk Myalgi Status: måttlig allmänpåverkan och normalt lungstatus.↑SR, ↑transaminaser.

7 Bland andra Influensa A och B, RSV (spädbarn), SARS. Staf Aureus
Luftvägsvirus Bland andra Influensa A och B, RSV (spädbarn), SARS. Staf Aureus Drabbar ffa äldre, immunnedsatta personer, och Iv-missbrukare.

8 Chlamydiae pneumonie Epidemiologiskt Insjuknande: Bifasiskt förlopp, Heshet, Subfebril Status: gott allmäntillstånd ↑SR

9 Legionella Exposition utomlands, nosokomial smitta. Insjuknande: Feber, Buksmärtor, Diarré, Huvudvärk, Status: bradykardi, konfusion. ↑ALAT, krea, ↓Natrium.

10 Chlamydiae psittaci Fågelkontakt, Insjuknande: ↑feber, frossa Huvudvärk. Status: ofta påverkat allmäntillstånd med bradycardi. Lab är ofta normalt.

11 Gramnegativa tarmbakterier (ex klebsiella)
Gramnegativa tarmbakterier (ex klebsiella) Framförallt nosokomial smitta. IVA. Insjuknande Plötsligt med sänkt allmäntillstånd, Status: rassel/dämpning vid lungsaskultation och ofta ↑CRP och LPK.

12 CRB-65 Allvarlighetsgrad Konfusion Resipiration >30
CRB-65 Konfusion Resipiration >30 Blodtryck systoliskt <90 alt diastoliskt <60 Ålder över 65 år Ett poäng för varje uppfyllt kriterium 0-1 Behandling i hemmet (ev start behandling på sjukhus därefter i hemmet), po behandling 2 Inläggning, iv behandling initialt 3-4 Allvarligt (IVA?)

13 Anamnes: Rökning? Tid sjukdom? Debut? Hosta? Omgivning? (influensa i omgivning? Närhet till fåglar? Utomlands?) Status: Hjärtlungaskultation, puls, blodtryck, andningsfrekvens, syresaturation Lungröntgen Lab: Hb, LPK, TPK, CRP, SR, Krea, Alb, Na, K, ALAT Artärgas (om syresat <92%) Odlingar: Blododling x2, NP-odling, sputumodling, ev pneumokockantigen i urin. Vid atypisk misstanke eller allvarlig pneumoni ev legionella-ag i urin, odling/PCR legionella i sputum LuftvägsPCR för mycoplasma och chlamydia.

14 Kåvepenin 1g x3 alt Bensyl-pc 3g x3 (>70 år 1g x 3)
Samhällsförvärvad: Klassiska symtom Kåvepenin 1g x3 alt Bensyl-pc 3g x3 (>70 år 1g x 3) Misstanke på atypisk Erymax 250 mg 2x2 eller Doxyferm 100mg x1 alt iv Avelox 400mg x1 Pc-allergi po ex Dalacin 300mgx3 eller iv dalacin 600mg x3 KOL Amimox 500mgx3 Doxyferm 100mgx1 Spektramox 0,5gx3 Iv Tazocin 4g x3 alt Bensyl-pc 3g x 3

15 Svår pneumoni IVA Tazocin 4g x 3 + avelox 400mg x1 (ev också Nebcina 5 mg/kg x1) (om pc-allergi dalacin + avelox) Aspiration Kåvepenin alt Dalacin alt avelox Iv dalacin eller tazocin Nosokomial: Spektramox 500mg x3 alt avelox 400mg x1 Iv Tazocin 4g x3.

16 Behandlingstid 7 dagar normalt (legionella 10dagar) men om komplicerat förlopp dagar Uppföljning Telefonkontakt 6-8 veckor efter avslutad behandling Röntgenkontroll efter 6-8veckor om: Komplicerad pneumoni >40år och rökare Immunsuppression Recidiverande pneumoni Symtom kvarstår eller tumörmisstanke

17 Slut


Ladda ner ppt "PNEUMONI Elinor Boeke."

Liknande presentationer


Google-annonser