Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt campus och bibliotek i Eskilstuna Lisa Petersen Presentation för Biblioteksrådet 2014-05-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt campus och bibliotek i Eskilstuna Lisa Petersen Presentation för Biblioteksrådet 2014-05-14."— Presentationens avskrift:

1 Nytt campus och bibliotek i Eskilstuna Lisa Petersen Presentation för Biblioteksrådet 2014-05-14

2 Bakgrund ●Idag är MDH:s verksamhet spridd på fem byggnader i tre olika kvarter i centrala Eskilstuna ●Önskemål om sammanhållet campus, synligare i stadsbilden ●Dagens lokaler inte anpassade och svåra att utveckla för dagens och morgondagens lärande 2

3 Tidplan ●Projektstart oktober 2011 ●Arkitekttävling påbörjades augusti 2013 ●Tävlingsbidragen presenteras maj 2014 ●Referensgrupper och juryarbete maj-juni ●Tilldelningsbeslut juni 2014 ●Rivning påbörjas juni 2015 ●Byggnadsarbete påbörjas juni 2016 ●Klart för inflyttning hösten 2018 3

4 Saxat ur tävlingsprogrammet ●Byggnaden ska vara en profilbyggnad för högskolan, ett positivt tillskott till omgivande stads- och å-rum och stärka stadens profilering som kunskaps-och studieort. ●Den arkitektoniska helhetslösningen ska ta sin utgångspunkt i ett tydligt ställningstagande om relationen mellan ny och befintlig byggnad: ett byggnadsminnesförklarat badhus ritat av Paul Hedqvist. ●Målet är att få förslag till en arkitektonisk helhetslösning som har en flexibilitet i den rumsliga organisationen som möjliggör samutnyttjande av ytor och förändrade undervisningsmetoder och funktioner över tid. 4

5 Vad står det om biblioteket i tävlingsprogrammet? ●Bibliotekslokalerna ska inrymma bokhall, studieplatser, grupprum, datorsal och 10 arbetsplatser. ●En allt större del av bibliotekets innehåll digitaliseras, varför behovet av bok- och tidskriftshyllor minskar till förmån för studie- och handledningsplatser samt grupprum. ●I det framtida högskolebiblioteket finns det heller inte behov av in- och utlåningsdisk. ●MDH:s vision är ett öppet bibliotek som ska samverka med entréyta och café i enlighet med sambandsschemat. ●1500 m² avsätts för biblioteket 5

6 Vilka ytor och rum behövs i framtidens bibliotek? ●Bokhall ●Infopunkt ●Självbetjäningsstationer för utlån och återlämning ●Teknikverkstad: kopiering, utskrifter med mera ●Studieverkstad: akademiskt skrivande med mera ●Handledningsrum (boka en bibliotekarie) ●Datorarbetsplatser (arbetsstol, bord, fast dator) ●Studieplatser (stol, bord, läslampa) ●Läsplatser (fåtöljer, mjukare stolar, låga bord) ●Tysta areor ●Öppna grupparbetsplatser ●Bokningsbara grupprum ●Undervisningslokaler (för informationssökning m m) ●Datorsalar (för informationssökning m m) ●Andra lärmiljöer? ●Utställningslokaler? ●Plats för föreläsningar, konserter och liknande? ●Annat??? 6


Ladda ner ppt "Nytt campus och bibliotek i Eskilstuna Lisa Petersen Presentation för Biblioteksrådet 2014-05-14."

Liknande presentationer


Google-annonser