Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikförsäkring i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikförsäkring i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Trafikförsäkring i Sverige
Försäkringsplikt Alla registrerade motorfordon Div oregistrerade fordon, moped m fl Sanktionssystem vid underlåtelse Intäkterna används också för att betala skador orsakade av smitare och oförsäkrade Trafikförsäkringsföreningen handlägger Alla med tillstånd för trafikförsäkring måste vara medlemmar

2 Trafikförsäkring i Sverige
Lagstiftning Trafikskadelagen (TSL) från 1 juli 1976 ”no-fault” system Föraren inkluderad Engångsuttaxering innan ikraftträdandet Skadan regleras av det ”egna” fordonets försäkring Begränsade möjligheter till jämkning Ersättningarna styrs av Skadeståndslagen

3 Trafikförsäkring i Sverige
Ersättningar vid personskada Samordning med Socialförsäkring Inkomstförluster under akut sjukskrivningstid Ideell ersättning Sveda och värk Lyte och men Olägenhetsersättning Sorg och saknad Inkomstförluster i framtiden Livränta Pensionsförluster Trafikskadenämnden

4 Trafikförsäkring i Sverige
Bakgrundsfakta En skadeårgång för inkomstförluster kostar under år 1 ca 800 mkr och totalt ca 8 miljarder Avvecklingstid ca 30 – 50 år Försäkringsbolagen betalar förluster som inte ersätts genom sjukpenning eller förtidspension Dagens socialförsäkring finansieras genom stadsbudgeten med årliga tillskott (löpande räkning) Ett försäkringsbolag måste alltid ha reserver för att fullt ut kunna ersätta alla skador. Reserveringar måste också göras för inträffade men ännu inte anmälda skador Värdet på samtliga personskador under utbetalning uppgår till miljarder.

5 Trafikförsäkring i Sverige
Aktuellt förslag För skador från t ex 1 januari 2007 övertar försäkringsbolagen ansvaret för sjukpenning, sjukersättning och rehabilitering Trafikförsäkringsavgift/skatt för att bidra till att täcka gamla skador Konsekvenser År 1 ökar bolagens kostnader med 800 mkr Reserveringar på drygt 7 miljarder måste göras. Skatten ska ge ca 2 miljarder motsvarande ca 20 % på premien

6 Trafikförsäkring i Sverige
Effekter på premierna för trafikförsäkring Bolagen måste tillåtas bygga upp reserver innan lagstiftningen träder i kraft (Jmf TSL 1976) med en engångsuttaxering Dagens tariffer med riskdifferentieringar kommer att ge mycket stora premiehöjningar. Genomsnitt per personbil Vissa fordon, mopeder, snöskotrar och mc, där utbetalningarna mest avser personskador blir särskilt hårt drabbade Den retroaktiva skatten ca 400 per personbil

7 Trafikförsäkring i Sverige
Andra effekter Enhetligt socialförsäkringssystem för alla typer av ohälsa. En splittring ger stora gränsdragningsproblem. Komplikationer i skaderegleringen med förlängda handläggningstider. Idag ofta konkurrerande skadeorsaker. Trafikförsäkringen måste begränsa till enbart följder av trafikolyckan. Försäkringskassan tar ”hela” personen Försäkringsbolagen får avgöra vem det är värt att satsa på i form av rehabilitering. Vinstintresset avgör. Knappa resurser i dag för rehabilitering. Nya ”gräddfiler” kan skapas. Kompetens saknas inom bolagen vid rehab av trafikskadade som har andra symptom, te x fetma, missbruk. Varje ärende som medför inkomstförlust måste utredas, även under 7,5 basbelopp. Medför ökade kostnader i trafikförsäkring ETT SOLIDARISKT SYSTEM LIKA FÖR ALLA ÄR DET MEST KOSTNADSEFFEKTIVA OCH RÄTTVISA

8 Trafikförsäkring i Sverige
Borgarnas syn på trafiksäkerhetsaspekten Naivt att tro att höjda försäkringspremier ökar säkerheten hos förarna Än mer naivt att påstå att ett ändrat svenskt system skulle påverka bilfabrikanterna. Vi har redan med dagens system stor påverkan. Ett nytt system påverkar inte bättre besluten hos t ex Volvo och Toyota Finland, som framförs som bra exempel har sämre bilpark än Sverige. Antalet dödade och svårt skadade I Finland mycket högre än i Sverige där siffran stadigt går ner Kopplingen mellan skaderisken och premien finns redan men kan ökas (indraget körkort m m)

9 Trafikförsäkring i Sverige
Tankevurpor och rena sakfel Försäkringsbranschen oenig Åtgärder mot fusk i sjukförsäkring – har INGET att göra med trafikrelaterade sjukskrivningar Man räknar med ränteintäkter på skadereserven på 25 %. Var placerar borgarna sina pengar??? Premiehöjningarna helt otillräckliga! Minst 100 % för att täcka de höjda skadekostnaderna för personbil + ökade kostnader för skadereglering Skadepanoramat för personbilar ägda av juridiska personer är detsamma som för privatägda!!

10 Trafikförsäkring i Sverige
Tankevurpor och rena sakfel Drygt 90 % av all ersättning som betalas från moped, mc och snöskoter är personskador. Höjning på upp mot 200 % De oförsäkrade är idag mindre än 1 % av beståndet. Detta kommer att öka men du och jag får betala för dom som bryter mot lagen. ”Reserven” för gamla skador värderas av försäkringsbranschen till mellan 100 – 130 miljarder. Borgarna påstår 70. Att avveckla dessa skador till sista kronan är utbetald tar decennier Dagens och framtidens bilister får betala för gamla försyndelser. RETROAKTIV BESKATTNING

11 Trafikförsäkring i Sverige
Folkliga arguments mot borgarnas förslag: Varför drabba bilismen mer? Bensin, skatter osv Om nu vissa grupper ska stå föra sina kostnader, varför inte höja priset på tobak, alkohol eller andra ”farliga” aktiviteter Vi har kämpat för ett solidariskt system vid alla typer av ohälsa. Ska nu borgarna få börja med en nedmontering?? Ungdomars möjlighet att äga bil minskar drastiskt Mopeder, motorcyklar och snöskotrar kommer att bli omöjliga att äga för många Rätten till rehabilitering, om än knappa resurser idag, blir ingen rättighet, utan beviljas om det är lönsamt för försäkringsbolaget.


Ladda ner ppt "Trafikförsäkring i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser