Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap

2 Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap Vilka är vi? JF är till för alla forskare med doktorsexamen, men utan tillsvidareförordnande: Forskarassistenter ”Forskare” Post-docs

3 Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap Vad är Junior Faculty? JF är en organisation som arbetar för att stötta forskare i de tidiga stadierna av en akademisk karriär. JF arbetar aktivt för att förbättra förhållandena för vår grupp vid MedFarm Uppsala Universitet. JF vill arbeta för att stärka fakultetens forskning och organisation. JF vill vara ett nätverk för yngre forskare vid MedFarm.

4 Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap Gräsrotsorganisation

5 Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap Varför är Junior Faculty viktig för fakulteten? Fakultetens framtida forskare och ledare finns i JF; att utveckla JF-medlemmarnas kompetens inom forskning, finansiering, organisation och ledning är därför till gagn för både JF:s medlemmar och för fakulteten. JF kan fungera som ett tillskott i fakultetens verksamhet genom att bl.a. organisera aktiviteter, med mera… JF-medlemmar som lämnar universitetet hamnar ofta på inflytelserika positioner inom myndigheter, näringslivet och forskningsfinansiärer; goda relationer till dessa är inte oviktigt!

6 Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap JF i fakulteten JF är den enda gruppen med tydliga särintressen som inte har egen representation inom universitetets organisation, t.ex. i fakultetsnämnden: JF tillhör idag gruppen ”lärare”, trots att denna nästan uteslutande representeras av tillsvidareanställda personer. Dessa har i flera viktiga avseenden intressen som inte sammanfaller, ibland till och med är i konflikt, med JF:s medlemmars intresse… Professorer Lärare TA-personal Doktorander Studenter

7 Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap JF i fakulteten Exempel på situationer i vilka JF:s medlemmar riskerar missgynnas av att inte ha egen representation i fakultetsnämnd och institutions-styrelser: Utlysningar av tjänster Ansökningar om extern forskningsfinansiering Fördelning av fakultetsanslag Tilldelning av medel för doktorander Undervisning Lokalfördelning …med mera…

8 Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap Vad arbetar JF med just nu? Representation: Fakultetsnivå, institutionsnivå (framtidsvison till nästa val) Webbplats: För att alla i vår grupp ska veta om att vi finns och för att kunna nå ut med information. Budget: Sätta prislapp på JF:s verksamhet.; önskemål om 25% tjänst för en person som arbetar mera aktivt med JF; utveckla aktiviteter, strategier, konferenser, seminarier och webbplats. Seminarier: forsknings-finansiärer, karriärstrukturen, science fair, arbetsmarknadsdag

9 Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap Konkreta “action items”: Kurser i projektledning och ledarskap Kompetensutveckling i extern forskningsfinansiering Mentorsprogram Karriärrådgivning Webbplats Den akademiska karriärstrukturen som missgynnar JFs medlemmar

10 Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap


Ladda ner ppt "Åsa Fex Svenningsen Institutionen för Neurovetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser