Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande och livsstil 1. Lena Eckerberg 2. Kerstin Eriksson 3. Roger Gunnarsson 4. Jan Sjökvist 5. Bernt Norén Camilla Pettersson Hanna Bengtsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande och livsstil 1. Lena Eckerberg 2. Kerstin Eriksson 3. Roger Gunnarsson 4. Jan Sjökvist 5. Bernt Norén Camilla Pettersson Hanna Bengtsson."— Presentationens avskrift:

1 Lärande och livsstil 1. Lena Eckerberg 2. Kerstin Eriksson 3. Roger Gunnarsson 4. Jan Sjökvist 5. Bernt Norén Camilla Pettersson Hanna Bengtsson

2 Lena Eckerberg

3 Ca 35 externa pressklipp

4 Energi i ett genusperspektiv del 2 Del 1 – Energibolag och jämställdheten. Samverkan med Svensk Energi och specifikt med Växjö Energi AB, Kalmar Energi AB och Öresundskraft AB. Konkreta mål: Att få igång jämställdhetsprocesserna i några företag i regionen. Träffar med energibolagen  i en gemensam ansökan till SKL om medel för att integrera jämställdhet och mångfald i arbetet med fokus på kunden. Del 2 – samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och klimat- och energirådgivningen i några kommuner: Målet är att hitta koncept hur KER ska nå kvinnor. Vi har testat följande: -Klimatsmart livsstil med Per Hansson – uppföljning bygg en solfångare tjejkurs -Mat och Klimat med Pär Holmgren – livsstilsmässa i Älmhult – klimatsmart matlagning i Älmhult -SFI – svenska för invandrare. Energisnack i man resp. kvinnoklass i Vimmerby. Uppföljning – klimatsmart undervisning för tjejer.

5 Mål: att utbilda 30 energiambassadörer Varav minst 20 ska vara aktiva som ska… Stötta hushåll med enkel energirådgivning får en utbildning och material att använda inom ramen för sitt uppdrag i sin organisation t.ex. SFI-broschyren. kontinuerlig support under hela 2010 Hjälp att ordna infoträffar etc. Pågår från maj 2009 – oktober 2011. Samverkar (hittills) med Ohamns kommun, Hyresgästföreningen Sydost, Västerviks kommun Några kommuner har avböjt pga knappa resurser. Inbjudan att delta har skickats ut brett.

6 DatumMålgruppAktivitetProjektAnsvarig 2010-01- 14 Kommunala tjänstemän Heldag utbildning Energiambassadörer Energismart livsstil på XL Energy Ambassadors LE 2010-01- 20 Kommunala tjänstemän Heldag utbildning Energiambassadörer Energismart livsstil på XL Energy Ambassadors LE 2010-05- 19 Kommunala tjänstemän Kortseminarium Energiambassadörer. Tema: spara energi/Energiambassadörerna samkörs med internationellt partnermöte Energy Ambassadors (D 6.7) LE Senast juni 2011 BostadsbolagSeminarium om EE i flerbostadshus och vilka fördelar bostadsbolag kan ha av detta (kanske kopplat till individuell mätning etc.?) Energy Ambassadors (D4.7) LE Senast juni 2011 AllmänhetenFlera stycken nedslag om att spara energi (typ infokvällar, etc. i samverkan med energirådgivningen etc.)= Energy Ambassasdors (D4.8) LE Senast juni 2011 KommunerPresentation av Energi Ambassadors- projektet i minst 3 kommuner (som ej deltar nu Energy Ambassasdors (D6.5) LE Senast juni 2011 Personer som arbetar i social/energi- organisationer. Presentation på EU-event om Energy Ambassadorsarbetet i Sverige Energy Ambassasdors (D6.8) LE

7 Kerstin Eriksson

8 KNUT- projektet är ett nationellt samverkansprojekt mellan fyra regionala aktörer Projektet syftar till att öka barn och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för energi- & klimatfrågor Projektets målgrupper är skolpersonal, skolledning, politiker, barn & ungdomar, högskolor & universitet samt andra organisationer med liknande verksamhet. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Skolverket samt regionala aktörer K unskapsutveckling – N aturvetenskap – U tomhuspedagogik – T eknik

9 Fakta om projektet: Projektperiod :Höst 2009 – sommar 2012 (med sikte på fortsättning) Projektomslutning :Ca 25 000 000 SEK Finansiärer: Energimyndigheten, Skolverket, energibranschen samt regional finansiering Nationell styrgrupp: Myndigheter, departement, branschen/näringslivet, representanter från regionerna FoU: Projektet följs av en forskargrupp med representanter från de fyra regionernas lärosäten Nationell projektkoordinator – Energikontor Sydost

10 Nationella projektpartners: Regionala medaktörer: Regionförbundet i Kalmar Uthållig kommun samordnarna Svensk Energi i Sydost Energi- och klimatrådgivarna Linnéuniversitetet Kreativum Skolor Näringslivet SLU, Sveriges lantbruksuniversitet NCU, Nationellt centrum för utomhuspedagogik …………….. Nationella medaktörer : Stiftelsen Håll Sverige Rent WWF Utenavet Svensk Energi Nätverket Skola för Hållbar utveckling Skolverket ……………….

11 www.knutprojektet.se Aktiviteter Nationell aktivitetsplan – där alla fyra regioner deltar aktivt Regionala aktivitetsplaner – olika för de fyra regionerna Energikontor Sydost – aktiviteterna beskrivs som begreppet Energistegen

12 Roger Gunnarsson

13 Energi- och klimatrådgivarna Sydost Energi- och klimatrådgivning i Oskarshamn och Högsby Energitips för invandrare Utbildning för fastighetsskötare inom UH- kommun Nationell transportutbildning för EKR Referensgrupper hos EM för: Kraftsamling och Isolerhandbok för småhusägare LED-projekt Buy Smart Prometeus ENIG UH-kommun Föreläsningar för ungdomar, föreningar, politiker EE-utbildning på Elajo och NOVA Mässor och seminarier för 2010 (11 dec) Butikskontroller, energimärkning Bilaga om transporter i Dagens Samhälle

14 Jan Sjökvist

15 4 Energiprojekt på skolor Fri lärarfortbildning på energisparprojekt i skola och på arbetsplats. Fria läromedel ingår. Aktiviteter på XL och Kreativum Samordnas med KNUT-projektet

16 Klimatlöfteskampanjen ESS projektägare Kalmar kommun projektledning Enbart redovisning till EM Mål: 10 000 löften på Minplanet.se i Kalmar län 4

17 Bernth Norén Camilla Pettersson Hanna Bengtsson

18 Ett science center i sydost med energi/klimat profil!

19 Projekt på gång Science Center Ditt val X-mobile edu- People Energy ambassadors Klimatlöfteskampanjen LED-projektet Lärarlyftet Kommunikationsuppdrag

20 Samarbetspartners Molekylverkstan eXperyment Gdynia Kalmar Kommun Regionförbundet Kalmar Energi Energimyndigheten Lokala näringslivet


Ladda ner ppt "Lärande och livsstil 1. Lena Eckerberg 2. Kerstin Eriksson 3. Roger Gunnarsson 4. Jan Sjökvist 5. Bernt Norén Camilla Pettersson Hanna Bengtsson."

Liknande presentationer


Google-annonser