Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande och livsstil 1. Lena Eckerberg 2. Kerstin Eriksson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande och livsstil 1. Lena Eckerberg 2. Kerstin Eriksson"— Presentationens avskrift:

1 Lärande och livsstil 1. Lena Eckerberg 2. Kerstin Eriksson
3. Roger Gunnarsson 4. Jan Sjökvist 5. Bernt Norén Camilla Pettersson Hanna Bengtsson

2 Lena Eckerberg

3 Ca 35 externa pressklipp Det går ut på att utbilda personal inom socialtjänst och inom andra funktioner som träffar människor med svag ekonomi. Syftet är att de ska kunna ge kloka energismartips till sina klienter inom ramen av sitt ordinarie arbete för att de ska slippa betala onödigt höga energiräkningar. I projektet ingår en utbildning för energiambassadörerna där jag försöker fylla dem med inspiration och kunskap att jobba med den här frågan. Dessutom får de en bukett med informationsmaterial etc. som de kan använda i sin tur. Konceptet är använt i flera år i Frankrike och vi anpassar metoden utifrån våra förutsättningar i de olika partnerländerna. Övriga länder är SWEA i UK, ECUBA i Italien, SAMSó, CRES, ECOSERVEIS, Sofia, HEMPS

4 Energi i ett genusperspektiv del 2
Del 1 – Energibolag och jämställdheten. Samverkan med Svensk Energi och specifikt med Växjö Energi AB, Kalmar Energi AB och Öresundskraft AB. Konkreta mål: Att få igång jämställdhetsprocesserna i några företag i regionen. Träffar med energibolagen  i en gemensam ansökan till SKL om medel för att integrera jämställdhet och mångfald i arbetet med fokus på kunden. Del 2 – samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och klimat- och energirådgivningen i några kommuner: Målet är att hitta koncept hur KER ska nå kvinnor. Vi har testat följande: -Klimatsmart livsstil med Per Hansson – uppföljning bygg en solfångare tjejkurs Mat och Klimat med Pär Holmgren – livsstilsmässa i Älmhult – klimatsmart matlagning i Älmhult SFI – svenska för invandrare. Energisnack i man resp. kvinnoklass i Vimmerby. Uppföljning – klimatsmart undervisning för tjejer. Energi i ett genusperspektiv del 2 Integrering av jämställdhet och mångfald i arbetet med ökat kundfokus. Framtagande av metoder för detta arbete som senare skall användas även till andra jämlikhets- och mångfaldsfrågor. Granskning och utvecklande av arbetsprocesser för att kvalitetssäkra dem ur ett jämställdhetsperspektiv, utbildning av alla personer med verksamhetsansvar samt utvecklande av instrument i styrsystemet för att långsiktigt följa upp jämställdhetsaspekter av arbetet.s

5 Mål: att utbilda 30 energiambassadörer
Varav minst 20 ska vara aktiva som ska… Stötta hushåll med enkel energirådgivning får en utbildning och material att använda inom ramen för sitt uppdrag i sin organisation t.ex. SFI-broschyren. kontinuerlig support under hela 2010 Hjälp att ordna infoträffar etc. Pågår från maj 2009 – oktober 2011. Samverkar (hittills) med Ohamns kommun, Hyresgästföreningen Sydost, Västerviks kommun Några kommuner har avböjt pga knappa resurser. Inbjudan att delta har skickats ut brett.

6 Datum Målgrupp Aktivitet Projekt Ansvarig Kommunala tjänstemän Heldag utbildning Energiambassadörer Energismart livsstil på XL Energy Ambassadors LE Kortseminarium Energiambassadörer. Tema: spara energi/Energiambassadörerna samkörs med internationellt partnermöte (D 6.7) Senast juni 2011 Bostadsbolag Seminarium om EE i flerbostadshus och vilka fördelar bostadsbolag kan ha av detta (kanske kopplat till individuell mätning etc.?) Energy Ambassadors (D4.7) Allmänheten Flera stycken nedslag om att spara energi (typ infokvällar, etc. i samverkan med energirådgivningen etc.)= Energy Ambassasdors (D4.8) Kommuner Presentation av Energi Ambassadors-projektet i minst 3 kommuner (som ej deltar nu Energy Ambassasdors (D6.5) Personer som arbetar i social/energi-organisationer. Presentation på EU-event om Energy Ambassadorsarbetet i Sverige Energy Ambassasdors (D6.8)

7 Kerstin Eriksson

8 Kunskapsutveckling – Naturvetenskap – Utomhuspedagogik – Teknik
KNUT- projektet är ett nationellt samverkansprojekt mellan fyra regionala aktörer Projektet syftar till att öka barn och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för energi- & klimatfrågor Projektets målgrupper är skolpersonal, skolledning, politiker, barn & ungdomar, högskolor & universitet samt andra organisationer med liknande verksamhet. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Skolverket samt regionala aktörer

9 Fakta om projektet: Projektperiod: Höst 2009 – sommar 2012 (med sikte på fortsättning) Projektomslutning: Ca SEK Finansiärer: Energimyndigheten, Skolverket, energibranschen samt regional finansiering Nationell styrgrupp: Myndigheter, departement, branschen/näringslivet, representanter från regionerna FoU: Projektet följs av en forskargrupp med representanter från de fyra regionernas lärosäten Nationell projektkoordinator – Energikontor Sydost

10 Regionala medaktörer:
Regionförbundet i Kalmar Uthållig kommun samordnarna Svensk Energi i Sydost Energi- och klimatrådgivarna Linnéuniversitetet Kreativum Skolor Näringslivet SLU, Sveriges lantbruksuniversitet NCU, Nationellt centrum för utomhuspedagogik …………….. Nationella medaktörer: Stiftelsen Håll Sverige Rent WWF Utenavet Svensk Energi Nätverket Skola för Hållbar utveckling Skolverket ………………. Nationella projektpartners:

11 Aktiviteter www.knutprojektet.se
Nationell aktivitetsplan – där alla fyra regioner deltar aktivt Regionala aktivitetsplaner – olika för de fyra regionerna Energikontor Sydost – aktiviteterna beskrivs som begreppet Energistegen

12 Roger Gunnarsson

13 Energi- och klimatrådgivarna Sydost
LED-projekt Buy Smart Energi- och klimatrådgivning i Oskarshamn och Högsby Prometeus Nationell transportutbildning för EKR ENIG UH-kommun Utbildning för fastighetsskötare inom UH-kommun EE-utbildning på Elajo och NOVA Referensgrupper hos EM för: Kraftsamling och Isolerhandbok för småhusägare Butikskontroller, energimärkning Energitips för invandrare Bilaga om transporter i Dagens Samhälle Föreläsningar för ungdomar, föreningar, politiker Mässor och seminarier för (11 dec)

14 Jan Sjökvist

15 Energiprojekt på skolor
Fri lärarfortbildning på energisparprojekt i skola och på arbetsplats. Fria läromedel ingår. Aktiviteter på XL och Kreativum Samordnas med KNUT-projektet 4

16 Klimatlöfteskampanjen
ESS projektägare Kalmar kommun projektledning Enbart redovisning till EM Mål: löften på Minplanet.se i Kalmar län 4

17 Bernth Norén Camilla Pettersson Hanna Bengtsson

18 Ett science center i sydost med
energi/klimat profil!

19 Projekt på gång Science Center Ditt val X-mobile edu- People
Energy ambassadors Klimatlöfteskampanjen LED-projektet Lärarlyftet Kommunikationsuppdrag

20 Samarbetspartners Molekylverkstan eXperyment Gdynia Kalmar Kommun
Regionförbundet Kalmar Energi Energimyndigheten Lokala näringslivet


Ladda ner ppt "Lärande och livsstil 1. Lena Eckerberg 2. Kerstin Eriksson"

Liknande presentationer


Google-annonser