Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖSTBERGSSKOLAN VÅR VISION: En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas optimalt i sitt lärande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖSTBERGSSKOLAN VÅR VISION: En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas optimalt i sitt lärande."— Presentationens avskrift:

1 ÖSTBERGSSKOLAN VÅR VISION: En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas optimalt i sitt lärande.

2 John Hattie Utbildningsforskare från Nya Zeeland Visible Learning / Synligt Lärande Världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elever studieresultat. Skolminister Björklund Sveriges Kommuner och Landsting: - Skolan ska stå i nära kontakt med forskningen.

3 ”Det är eleverna själva som slutligen avgör vad de lär sig. Därför måste vi anknyta till vad de tänker, vilka mål de har och varför de skulle vilja engagera sig i det lärande som erbjuds i skolan.” John Hattie, 2009

4 Världens hittills största studie Fler än 800 metaanalyser Mer än 50 000 studier Över 80 miljoner elever Materialet spänner från 1976 till 2008 (19 års arbete)

5 Vad är unikt med ”Synligt Lärande”? Mängden data Bekräftar och slår hål på etablerade föreställningar om skolan Sorterar ut viktiga och mindre viktiga faktorer Att tänka på… Enbart studieprestationer – inte andra viktiga mål Enbart kvantitativ forskning – inga detaljer om det komplexa vardagslivet i skolor och klassrum Speglar ett annat sammanhang - anglosaxiska länder

6 Mått på påverkan Genomsnittlig effekt: d = 0,40

7 Ett litet smakprov ur studien …  Undervisningen  Skolan  Läroplan/Utvecklingsprogram  Eleven  Läraren  Hemmet

8 Eleven PåverkansfaktorEffekt Självskattning av betyg1.44 Tidigare kunskaper0.67 Motivation0.48 Förskoleaktiviteter0.48 Fysisk träning/avslappning0.28 Kön0.12 Kostpåverkan0.12

9 Undervisningen PåverkansfaktorEffekt Tillhandahålla formativ bedömning0.90 Mångsidiga insatser för särskilt stöd0.77 Återkoppling på prestationer0.73 Mål0.56 Hemläxor0.29 Mentorskap0.15 Elevkontroll över lärandet0.04

10 Läraren PåverkansfaktorEffekt Kollegors gemensamma analys av inspelad undervisning0.88 Lärares tydlighet i undervisningen0.75 Förtroendefulla relationer lärare – elev0.72 Lärares förväntningar0.44 Lärareffekter0.32 Lärarutbildning0.11 Lärares ämneskunskaper0.09

11 Skolan PåverkansfaktorEffekt Snabbare studiegång0.88 Uppförande i klassrummet/studiero0.80 Ekonomiska resurser0.29 Klasstorlek0.17 Nivå (begåvnings-)gruppering0.12 Sommarlov-0.09 Byte av skola-0.34

12 Hemmet PåverkansfaktorEffekt Hemmiljö0.57 Socioekonomisk status0.57 Föräldraengagemang0.51 Hembesök av skolpersonal hos elever0.29 Familjestruktur0.17 Försörjningsstöd-0.12 TV-tittande-0.18

13 Hemmet Föräldrars förväntningar och ambitioner. Skapa delaktighet, barnet ska inte behöva leva i två världar. Hinder i kommunikationen hem och skola – riskerar även att hemmets möjligheter att bidra till skolprestationer. Diskutera i klasserna.

14 Läroplanen/utvecklingsprogram PåverkansfaktorEffekt Ordförrådsprogram0.67 Program för utveckling av matematikkunskaper0.45 Program för tvåspråkig undervisning0.38 Perceptions- och motorikprogram0.08

15 Rapporten finns att hämta på: www.skl.se ___________________ http://brs.skl.se/skpubl/


Ladda ner ppt "ÖSTBERGSSKOLAN VÅR VISION: En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas optimalt i sitt lärande."

Liknande presentationer


Google-annonser