Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Under ytan - ett Equal-projekt om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan Projektperiod: 1 maj 2005 - 30 april 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Under ytan - ett Equal-projekt om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan Projektperiod: 1 maj 2005 - 30 april 2007."— Presentationens avskrift:

1 Under ytan - ett Equal-projekt om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan Projektperiod: 1 maj 2005 - 30 april 2007

2 Vision … att bidra till en samhällsförändring där likabehandling oavsett sexuell läggning är en naturlig del i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Detta förhållningssätt ska genomsyra arbetsmiljön för kvinnor och män, skolpersonal och elever.

3 Projektmål  att synliggöra frågor kring sexuell läggning  att genom kunskaps- och kompetensuppbyggnad påverka värderingar  att bidra till metodutveckling och handlingsberedskap i berörda organisationer och verksamheter

4 Partners  Lärarnas Riksförbund  Lärarförbundet  Sveriges skolledarförbund  Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning (HomO)  Myndigheten för skolutveckling  Södertälje kommun och…

5 Partners Partners forts  Linköpings Universitet, Institutionen för Tematisk utbildning och forskning  Linköpings Universitet, Norrköpings lärarprogram  Lärarhögskolan i Stockholm  Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)  Sveriges Förenade Gaystudenter (SFG)  Ungdomsförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL Ungdom)

6 Målgrupper  Lärare  Skolledare  Skolpersonal  Lärarstudenter och lärarutbildare  Kommunala politiker och tjänstemän inom utbildningsområdet  Elever

7 Aktiviteter  Forskning  Ta fram kunskaps-, inspirations- och handledningsmaterial  Arbeta fram metoder kring hur man lyfter frågor kring sexuell läggning i skolmiljö  Utbilda utbildare/förändringspiloter i ett antal pilotkommuner och…

8 Aktiviteter Aktiviteter forts  Utbilda studenter och lärare vid två lärarutbildningar  Utbilda fackliga ombud  Erbjuda rektorsutbildning kompetenshöjande inslag  Erbjuda kommuner stöd i utarbetande av styrdokument  Arbeta med ansvariga i skolor och kommuner kring den nya diskrimineringslagstiftningen

9 Transnationellt samarbete ”TRACE - Transnational Cooperation for Equality”  Litauen: Open and Safe at Work.lt  Slovenien: Partnership för Equality  Sverige: Under ytan (Beneath the Surface)

10 Transnationellt samarbete Samarbete kring  Forskning  Kommunikation och policypåverkan  Erfarenhetsutbyte


Ladda ner ppt "Under ytan - ett Equal-projekt om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan Projektperiod: 1 maj 2005 - 30 april 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser