Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mötesteknik Luleå Studentkår 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mötesteknik Luleå Studentkår 2010."— Presentationens avskrift:

1 Mötesteknik Luleå Studentkår 2010

2 Detta kommer INTE tas upp
Detta kommer tas upp Utanför LTU Mötesformalia Mötesstruktur Alternativa mötesformer Detta kommer INTE tas upp Retorik Att vinna debatt

3 Bagge? Släktskapet Halmstad, Varberg, Ronneby och Lund BTH, HiK
Vodafone i Malmö – typ

4 Kåraktiv Linjeförening Sektionsstyrelser Kårstyrelse
Kårfullmäktige i S:HiK Revisor – OSS, SFS, S:HiK, BSK Gröngöling

5 Den stora världen LTU i all ära men... EU Riksdag och Regering SFS HSV
OSS, StudSam, SamS

6 Mötet Den svenska modellen Varför ska saker beslutas
Risken med ett beslut Gruppdynamik Mötet leds av Kloker. Runtomkring sitter Blyger, Trötter, Prosit (hemma och vabbar), Glader, Butter och Toker som alltid piggar upp med några roliga historier från gårdagskvällen. Utmaningen i ett möte i Sverige ligger i att många strävar efter konsensusdelen där alla har sagt något men få har tillfört något. Mötesdeltagarna men framför allt ledningen ska jobba på att hitta läget mellan det strikt hierarkiska och det följsamma svenska. Grupptrycket

7 Mötet 2 Respekt Lyssna Planera Ha roligt
Skapa gemenskap, positiv förstärkning Ansvar Reservation

8 Formalia Kallelse Föredragningslista / dagordning Röstlängd
OBS! §3:12 Beslut, diskussion eller information? Övriga frågor Föredragningslista är det som sedemera kan bli dagordning. Ibland tillämpas endast dagordning vilket styr organisationen mer

9 Formalia 2 Proposition Motion Interpellation Frågans levnad Öppna
Föredragande Frågestund Debatt Beslut

10 Formalia 3 Talarlista Replik, apostrofera, kontrareplik Yrkande
Kvoterad, första och andra Replik, apostrofera, kontrareplik Yrkande Ordningsfråga

11 Yrkande och ordningsfråga
”Vanligt” Ändring Tillägg Avslag Vakans Försöksvotering Tidsbegränsning Bordläggning Remiss Streck i debatten Ajournering Sakupplysning

12 Streck i debatten Debattera ordningsfråga ”Streck i debatten”
Gå till beslut, bifall se nedan. Avslag → huvuddebatt Ta upp personer i talarlista Teknik Dra streck Debatt i huvudfråga Gå till beslut

13 Formalia 4 Reservation Protokollsanteckning Röstförklaring

14 Omröstning Acklamation Votering Röstprotokoll Sluten omröstning
Tyst eller röst Votering Röstprotokoll Sluten omröstning

15 Beslutstyngd Enkel majoritet – minst hälften
Standardförfarande enligt §3:13 Kvalificerad majoritet – 2/3 ex. lägga till punkt i föredragningslista och vid stadgeändringar Kvalificerad majoritet – 3/4 Upplösning, misstroendevotering samt vissa stadgeändringar Absolut majoritet Relativ majoritet Absolut majoritet innebär att man räknar även de som inte är närvarande. 11 röstar 5 förslag 1 4 förslag 2 2 avstår Vid absolut majoritet så krävs dock 6 röster för vinst. I exemplet vinner ”förslag1” om enkel majoritet används. Vid relativ majoritet kan den som får flest röster av fler än två förslag vinna trots att det inte är en majoritet som röstat på det förslaget. Brukar lösas med kontrapropositionsvotering

16 Kontrapropositionsvotering
Mer än två förslag till beslut Teknik! Ordningsfråga för att besluta beslutsordning

17 Vem vinner? Påläst Lyhörd Teknik i lagom mängd

18 Ett annat möte Torgbehandling Diskussionsmöte Arbetsutskott Byt miljö
Tid, Tid, TID ROLIGT, ROLIGT, ROLIGT


Ladda ner ppt "Mötesteknik Luleå Studentkår 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser