Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mötesteknik Luleå Studentkår 2010. Detta kommer tas upp Utanför LTU Mötesformalia Mötesstruktur Alternativa mötesformer Detta kommer INTE tas upp Retorik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mötesteknik Luleå Studentkår 2010. Detta kommer tas upp Utanför LTU Mötesformalia Mötesstruktur Alternativa mötesformer Detta kommer INTE tas upp Retorik."— Presentationens avskrift:

1 Mötesteknik Luleå Studentkår 2010

2 Detta kommer tas upp Utanför LTU Mötesformalia Mötesstruktur Alternativa mötesformer Detta kommer INTE tas upp Retorik Att vinna debatt

3 Bagge? Släktskapet Halmstad, Varberg, Ronneby och Lund BTH, HiK Vodafone i Malmö – typ

4 Kåraktiv Linjeförening Sektionsstyrelser Kårstyrelse Kårfullmäktige i S:HiK Revisor – OSS, SFS, S:HiK, BSK Gröngöling

5 Den stora världen LTU i all ära men... EU Riksdag och Regering  HSV SFS  OSS, StudSam, SamS

6 Mötet Den svenska modellen Varför ska saker beslutas Risken med ett beslut Gruppdynamik

7 Mötet 2 Respekt Lyssna Planera Ha roligt Skapa gemenskap, positiv förstärkning Ansvar Reservation

8 Formalia Kallelse Föredragningslista / dagordning Röstlängd OBS! §3:12 Beslut, diskussion eller information? Övriga frågor

9 Formalia 2 Proposition Motion Interpellation Frågans levnad Öppna Föredragande Frågestund Debatt Beslut

10 Formalia 3 Talarlista Kvoterad, första och andra Replik, apostrofera, kontrareplik Yrkande Ordningsfråga

11 Yrkande och ordningsfråga ”Vanligt” Ändring Tillägg Avslag Vakans Försöksvotering Tidsbegränsning Bordläggning Remiss Streck i debatten Ajournering Sakupplysning

12 Streck i debatten Debattera ordningsfråga ”Streck i debatten” Gå till beslut, bifall se nedan. Avslag → huvuddebatt Ta upp personer i talarlista Teknik Dra streck Debatt i huvudfråga Gå till beslut

13 Formalia 4 Reservation Protokollsanteckning Röstförklaring

14 Omröstning Acklamation Tyst eller röst Votering Röstprotokoll Sluten omröstning

15 Beslutstyngd Enkel majoritet – minst hälften Standardförfarande enligt §3:13 Kvalificerad majoritet – 2/3 ex. lägga till punkt i föredragningslista och vid stadgeändringar Kvalificerad majoritet – 3/4 Upplösning, misstroendevotering samt vissa stadgeändringar Absolut majoritet Relativ majoritet

16 Kontrapropositionsvotering Mer än två förslag till beslut Teknik! Ordningsfråga för att besluta beslutsordning

17 Vem vinner? Påläst Lyhörd Teknik i lagom mängd

18 Ett annat möte Torgbehandling Diskussionsmöte Arbetsutskott Byt miljö Tid, Tid, TID ROLIGT, ROLIGT, ROLIGT


Ladda ner ppt "Mötesteknik Luleå Studentkår 2010. Detta kommer tas upp Utanför LTU Mötesformalia Mötesstruktur Alternativa mötesformer Detta kommer INTE tas upp Retorik."

Liknande presentationer


Google-annonser