Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.umu.se/studentcentrum/projekt/breddad BREDDAD REKRYTERING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.umu.se/studentcentrum/projekt/breddad BREDDAD REKRYTERING."— Presentationens avskrift:

1 www.umu.se/studentcentrum/projekt/breddad BREDDAD REKRYTERING

2 Kvalitativ undersökning Uppsatsantologi – mångfaldsdag 23 april Kvantitativ undersökning Statistikrapport

3 Information ur ett mångfaldsperspektiv, Linn Norén Informationsmaterial analyseras ur ett mångfaldsperspektiv. Utbildningskatalogen 2007/2008 samt www.umu.se ”För dig som vill studera” (nov. 2006). Fokusgruppsintervjuer med studenter med utländsk bakgrund, 8 personer i 3 grupper. Inspiration istället för information, Maria Stefansson Analys av studentambassadörsarbetet. Enkät till samtliga fakulteters aktiva studentambassadörer, 108 personer, 55% svarsfrekvens. 8 intervjuer, 5 med fakultetsinformatörer, 1 person på info samt 2 ambassadörer. Talet om ledamoten och breddad rekrytering, Madelene Wikstén Om hur ledamöter i fakultetsnämnder och grundutbildningskommittéer på humanistisk- och medicinskfakultet talar om mångfald. Djupintervjuer (10 st) Att förmedla mångfald, Ylva Hagervall och Malin Lewenhaupt Genom policydokument, handlingsplaner och intervjuer analysera talet om mångfald. (5 intervjuer) Umeå studentkår – en kår för alla?, Josefin Eman Josefin har genom tre olika metoder undersökt vilka studenter Umeå studentkår är till för. (1) intervjuer med tre personer från kårstyrelsen, (2) enkäter och (3) material studier.

4 Hur viktigt är mångfald och breddad rekrytering? - Det är väl bra att man får en ökad bredd och möjligheter framförallt för människor från olika håll […] Men samtidigt så blir det ju problem att liksom ge en bra utbildning, liksom för en ganska heterogen grupp. - Jag är ju positiv till att vi blandas (skrattar). Att vi finns överallt oavsett kön, etnicitet… Det kan aldrig vara så att säga något större fel. -

5 Arbetar eller vill du arbeta med dess frågor? - Näe, jag har fullt upp med allt annat alltså (skrattar) […] Om man ska öka alltså mångfalden […] då blir det mera att man på gymnasieskolor och sånt där då försöker utveckla så att man får bra betyg och sånt där… - Alltså just nu har ju vi en situation då vi… får jobba med rekrytering direkt. Att vi skulle, i det här läget… på fakultetsnivå koncentrera oss på breddad rekrytering det känns inte naturligt när vårt stora problem är att vi över huvud taget saknar studenter. -

6 Vilka är då problemen? 1.Organisationen har inte klart för sig varför man arbetar med bredd och mångfald. 2.Det finns en tendens att skjuta frågan från sig, det handlar om resten av samhället men inte om oss. 3.En politiskt korrekt diskurs gör att man inte kommer någonstans med frågan. Mångfald är ju bra men... 4.Man skiljer tydligt på internationella studenter som tillför något och invandrade studenter som kostar.

7 www.umu.se/studentcentrum/projekt/breddad

8

9

10

11 Antagna ht 06 23% Yrkes 22% Generell 25% Juridik och samhällsvetenskap Antagna ht 06 23% Examen 05/06 26% Umeå universitet In- och utflöde av studenter med arbetarbakgrund Avbrott snitt 00-03 28% Yrkes 30% Generell 26% Avbrott snitt 00-03 26% Registrerade 04/05 24% Yrkes 27% Generell 21% Registrerade 04/05 23% Examen 05/06 23 %

12

13 Antagna ht 06 9% Yrkes 6% Generell 12% Juridik och samhällsvetenskap In- och utflöde av studenter med utländsk bakgrund Avbrott snitt 00-03 9,6% Yrkes 8% Generell 10% Registrerade 04/05 9,6% Yrkes 8% Generell 11% Kurser 10% Examen 05/06 11 % Antagna ht 06 10% Examen 05/06 13% Umeå universitet Avbrott snitt 00-03 10% Registrerade 05/06 10%

14

15 Några slutsatser … Studenter med arbetarbakgrund och studenter med utländsk bakgrund som antas till en yrkesutbildning intar sin plats i högre utsträckning än andra. Studenter med utländsk bakgrund har svårt att komma in på yrkesprogrammen. Studenter med arbetarbakgrund är delvis överrepresenterade i avbrottsstatistiken men de som blir kvar tar examen i högre utsträckning än andra. På program mot yrkesexamen avbryter studenter med arbetarbakgrund som började 02/03 sina studier i högre utsträckning. 00/01: 29%, 01/02: 25%, 02/03: 37%. Studenter med utländsk bakgrund tar examen i högre utsträckning än andra studenter. Genomgående för UmU.

16 Fundera exempelvis på... Vilka är våra motiv till att arbeta med bredd och mångfald? Har vi några? Känner vi igen de attityder som studenterna redogör för? Ser man exempelvis studenter med utländsk bakgrund och arbetarbakgrund som ett problem? Hur kommer det sig att studenter med utländsk bakgrund och arbetarbakgrund tar examen i så hög utsträckning, ger vi stöd eller klarar de sig i alla fall? Vi har sökande med utländsk bakgrund till våra yrkesprogram, varför kommer de inte in? Skulle statistiken skilja sig mellan olika ämnen på samfak? Beställ gärna mer statistik! Planen för ett inkluderande universitet...


Ladda ner ppt "Www.umu.se/studentcentrum/projekt/breddad BREDDAD REKRYTERING."

Liknande presentationer


Google-annonser