Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fallskadeprojektet ”I Nacka står vi stadigt!”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fallskadeprojektet ”I Nacka står vi stadigt!”"— Presentationens avskrift:

1 Fallskadeprojektet ”I Nacka står vi stadigt!”

2 ”Efter höftfrakturen blev jag gammal!”
Fall orsakar dubbelt så många dödsfall som i trafiken. En tredjedel av personer 60 år och äldre drabbas av minst en fallolycka årligen och efter 80 års ålder drabbas varannan. 95% av alla höftfrakturer orsakas av ett fall. Efter höftfrakturen blev jag gammal. Fall orsakar dubbelt så många dödsfall som i trafiken. En tredjedel av personer 60 år och äldre drabbas av minst en fallolycka årligen och efter 80 års ålder drabbas varannan. 95% av alla höftfrakturer orsakas av ett fall. Att falla och få en fraktur är en stor påfrestning för kroppen hos en äldre människa. Rehabiliteringen tar lång tid, och det blir lätt komplikationer. Risken att falla ökar om man fallit tidigare.

3 75 % bland dem som faller och drabbas av frakturer är kvinnor.
75% bland de som faller och drabbas av frakturer är kvinnor. I Nacka drabbades under åren kvinnor av höftfraktur och 90 män (siffror från slutenvården). En höftfraktur kostar samhället minst kronor i dag i Sverige och medför mycket lidande.

4 återfår aldrig sin tidigare förmåga
50 % av dem som drabbas återfår aldrig sin tidigare förmåga 50% av dem som drabbas återfår aldrig sin tidigare förmåga.

5 Bland äldre sker 60 % av alla fall i hemmet
Lite inledning i ämnet. Bland äldre sker 60% av alla fall i hemmet. Det finns 3 faktorer som samverkar för risken att falla: 1. Personen tex: Sjukdom Nedsatt syn Nedsatt balans Sämre fysisk förmåga Läkemedel Rädsla Ostadiga skor Beteende Tidigare fall 2. Miljön tex: Belysning Mattor Lösa sladdar Bostadens utformning Trappor utan ledstång Badkar/Dusch Hinder i utemiljö 3. Aktiviteten tex: Gör fler saker samtidigt Står upp i dusch Står upp och klär sig Något oväntat inträffar Det vanligaste är att man faller i samma plan dvs i golvnivå, tex när man ska svara i telefon snabbt och snubblar

6 Projektet vänder sig till personer:
Över 65 år Bor i ordinärt boende Som har fallit Som har fallit och som har fått en fraktur Som är i riskzon för att falla Ej akutfall

7 Mål Minska antalet fallskador bland personer över 65 år som bor i ordinärt boende i Nacka och genom detta öka livskvaliteten

8 Syftet är att: Bilda ett fallskadeteam
Genom en förlängd rehabilitering och tidiga signaler förebygga fall och fallskador samt förebygga att fallskador upprepas Teamet bedriver ingen akut verksamhet utan tar vid efter den ordinarie rehabiliteringen och förlänger den.

9 Fallskadeteamet i Nacka
Lotta- distriktssköterska, Liisa- sjukgymnast, Gabriella- projektledare Mia- distriktssköterska, Susanne- arbetsterapeut, Ulrika- dietist

10 Hur gör vi?

11 Fallskadeteamets arbetssätt
Fallskadeteamet är ett multiproffesionellt team med mycket kompetens. De använder standardiserade instrument för att bedöma personens tillstånd. Under hösten 2007 arbetade vi fram en metod, ett arbetssätt som vi tycker fungerar. Vi var på studiebesök i Jönköping som arbetar framgångsrikt och vi läste om hur andra kommuner arbetar. Sen startade vi i Boo området och provade oss fram och utvärderade vartefter. Nu har vi hittat ett bra sätt, det är inte hugget i sten, utan kommer fortsätta utvecklas men så här går det till i nuläget i stora drag. Teamet får ett fax i form av en fallrapport eller ett fallriskmeddelande från personal inom vård-och omsorg tex Nackageriatriken, distriktssköterskor, biståndshandläggare, privata sjukgymnaster, hemtjänstpersonal. Arbetsterapeut och distriktssköterska gör ett hembesök och därefter kommer sjukgymnasten. Distriktssköterskan tar upp lite om kost och nutrution och i de fall där mer kunskap behövs kopplas dietisten in. Efter hembesöken träffas teamet och planerar åtgärder och tar fram handlingsplaner för arbetet.

12 Fallombud Kontaktperson inom hemtjänst, vårdcentral och larmpatrull

13 Välkomna att höra av er! Gabriella Nyhäll Tfn: 070 – 431 93 71
E-post: Adress: Ektorpsvägen 6, Nacka


Ladda ner ppt "Fallskadeprojektet ”I Nacka står vi stadigt!”"

Liknande presentationer


Google-annonser