Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljötillsynsenheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljötillsynsenheten"— Presentationens avskrift:

1 Miljötillsynsenheten charlotte.leander@lansstyrelsen.se

2 Ansvarsområden 16 personer arbetar med inventering/tillsyn av förorenade områden (EBH-gruppen) 10 personer ingår i tillsynsgruppen

3 Tillsynsgruppen Tillsyn över 236 tillståndspliktiga verksamheter Sevesotillsyn (18 + 35) GRÖT LAV

4 Tillsynsgruppen Tillsynsvägledning Registerhållning 412 verksamheter där kommunen övertagit tillsynen

5 Kontakta oss Ring oss eller e-posta oss till våra respektive e-postadresser exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se

6 Energihushållning Energieffektivisering Minskad användning av fossila bränslen Viktigt åtgärdsområde för att Skånes klimatmål ska nås

7 Stor potential Erfarenheter från kartläggningar av ett stort antal företag i Sydsverige pekar på en företagsekonomisk potential på både el- och värme effektivisering på i genomsnitt 15 – 20 procent av företagens totala energianvändning till år 2020.

8 Energihushållning Energihushållning är ett krav Målet med vår energitillsyn är att kontrollera att verksamhetsutövaren hushållar med energi och bedriver bra egenkontroll

9 Hösten 2012 Telefonkontakt Översänder informationsmaterial - Ta ansvar för miljön… - Goda exempel (PROEFF) - Vägledning för energieffektivisering i små och medelstora företag, Energimyndigheten - Energikartläggningscheckar, Energimyndigheten

10 Hösten 2012 Energikartläggning genomförts….? Åtgärder? Nyckeltal Besparingar Efterfrågar tidplan!

11 Miljörapporter 2011 Faktisk produktion saknas Villkors uppfyllelse Köldmediarapport i textdelen Efterlevnad Naturvårdsverkets föreskrifter

12 Miljörapporter 2011 Faktisk produktion = tillståndsgiven Nollvärden i emissionsdeklarationen


Ladda ner ppt "Miljötillsynsenheten"

Liknande presentationer


Google-annonser