Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknikmä k lare DTM Diplomerade Teknikmäklare Teknikmäkling Teknikmäklare Målgrupper Nätverket Bakgrund Nuläge Vision.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknikmä k lare DTM Diplomerade Teknikmäklare Teknikmäkling Teknikmäklare Målgrupper Nätverket Bakgrund Nuläge Vision."— Presentationens avskrift:

1 Teknikmä k lare DTM Diplomerade Teknikmäklare Teknikmäkling Teknikmäklare Målgrupper Nätverket Bakgrund Nuläge Vision

2 Teknikmä k lare DTM Teknikmäkling Teknisk förnyelse och problemlösning i SME – Teknikdriven affärsutveckling Kontakter med teknik- och forskningsresurser (Universitet, Högskolor och Institut) – förmedling av ”Kunskapssverige” Omvärldsrelaterade analyser, teknik och marknad Aktiv medverkan i samverkansprojekt

3 Teknikmä k lare DTM Teknikmäklare Experter (teknik och problemlösning) Mäklare (förmedlar kontakter med experter/teknikresurser) Företagskonsulter (utför analyser, ger råd) Nätverksaktörer (initierar och katalyserar samverkansprojekt)

4 Teknikmä k lare DTM Målgrupper Små och medelstora (SME), teknikdrivna företag Forskare med projekt som kan utvecklas till kommersiella produkter eller företag Företagsstödjande organisationer och samverkansprojekt som drivs för att utveckla SME

5 Teknikmä k lare DTM Nätverket Ett väl fungerande nätverk Vet varandras styrkor Gemensam webbaserad ”anslagstavla” Tillgång till bred kompetens

6 Teknikmä k lare DTM Bakgrund Initierades av NUTEK – övertogs av VINNOVA Finns f.n. 40 aktiva av VINNOVA diplomerade Teknikmäklare Teknikmäklarna har en gemensam utbildningsbas, ett väl fungerande nätverk och en aktiv intresseförening www.teknikmaklare.se

7 Teknikmä k lare DTM Nuläge Intresseföreningen Diplomerade Teknikmäklare stöds av VINNOVA och NUTEK Ca 40 aktiva teknikmäklare fördelade på - Universitet och högskolor - Industriforskningsinstitut - Regionala organ (ALMI, IUC etc.) - Fristående konsulter KK-stiftelsen positiv till att stödja utbildning av nya Teknikmäklare

8 Teknikmä k lare DTM Vision Teknikmäklarna en välkänd och anlitad resurs Olika finansieringslösningar på Teknikmäklarinsatser har utvecklats Upparbetade kontakter med kollegor i andra länder Nyrekrytering och utbildning sker fortlöpande Ca 150 aktiva mäklare


Ladda ner ppt "Teknikmä k lare DTM Diplomerade Teknikmäklare Teknikmäkling Teknikmäklare Målgrupper Nätverket Bakgrund Nuläge Vision."

Liknande presentationer


Google-annonser