Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturresurser – en snäv definition I naturen förekommande ämnen, som är värdefulla i sin naturliga form Kan insamlas och renas inför användning – ej skapas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturresurser – en snäv definition I naturen förekommande ämnen, som är värdefulla i sin naturliga form Kan insamlas och renas inför användning – ej skapas."— Presentationens avskrift:

1 Naturresurser – en snäv definition I naturen förekommande ämnen, som är värdefulla i sin naturliga form Kan insamlas och renas inför användning – ej skapas eller produceras – d.v.s. gruvdrift, oljeproduktion och skogsbruk räknas allmänt till den naturresurs- baserade industrin, men inte jordbruket

2 Naturresurser – en vid definition Ämne, del, område, organism eller fenomen i naturen som man har någon nytta av, antingen ekonomiskt eller på annat sätt Traditionella naturresurser jordbruket immateriell nytta framtida nyttjande

3 KLASSIFICERING AV NATURRESURSER Förnyelsebara och icke förnyelsebara Enligt förekomst (atmosfären, jorden, berggrunden, hydrosfären) Enligt användning (livsmedel, energi etc.) Produktionsform (jordbruksprodukter) eller produktionsnivå (primär- eller sekundär produktion) Enligt uppkomst (organiska/oorganiska)

4 Förnyelse av naturresurser Icke förnyelsebara (stock) – “begränsat förråd” – fossila bränslen stenkol, olja, naturgas, torv Förnyelsebara ( flöde) “obegränsat i praktiken inom överskådlig tid” solens strålningsenergi -> atmosfärens och vattnets kretslopp tidvattenkraft organismerna? Svårdefinierbara återanvändning av malmmineraler, metaller Även behov av primärmaterial – utrymme / mark kan återanvändas, men även förorenas – atmosfären / klimatet

5

6

7 En indelning baserad på användning Naturresurser som är oumbärliga för livet –luft, vatten, födotillgångar Råvaror och energitillgångar –malmer, olja, gas, stenkol och trä ”Tjänster” som miljön förser oss med –landskapets estetiska värden, friluftsliv, utflykter, avfallslagring

8 Naturresurser och ekonomi

9 ORGANISKA naturresurser = Naturresurser som härstammar från den levande naturen och som används för annat än energiproduktion Grundar sig på solens strålningsenergi Jordklotets organiska produktion Högvärdiga tillgångar ur människans synvinkel Olika användningsmodeller

10 Jordklotets organiska produktion Landekosystemens primärproduktion är ca 150 mrd. ton torrsubstans/år De tropiska regsnskogarna mest produktiva med ca 2000 g/m²/a De boreala barrskogarna ca 500 g/m²/a Odlingsjordarna 650 g –4000 kg /m²/a

11 Organiska naturresurser som är viktiga för människan Fortsatt åtkomst viktig –behovet korrelerar med folkmängden –går inte att ersätta med teknik I synnerhet handeln med föda är reglerad Risk för hungersnöd –numera främst i Afrika –Tidigare också i Finland (1695; 100 000 döda) –Handel och reserver skyddar Internationell verksamhet –räcker intresset?


Ladda ner ppt "Naturresurser – en snäv definition I naturen förekommande ämnen, som är värdefulla i sin naturliga form Kan insamlas och renas inför användning – ej skapas."

Liknande presentationer


Google-annonser