Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kraftnäts Investeringsplaner 2009. SvK:s Investeringar 1992-2015 MSEK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kraftnäts Investeringsplaner 2009. SvK:s Investeringar 1992-2015 MSEK."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kraftnäts Investeringsplaner 2009

2 SvK:s Investeringar 1992-2015 MSEK

3 Varför genomför vi projekten? > Nordelsamarbetet > Omstruktureringar – Stockholms/Uppsala ström > Produktionsanslutningar – Vind- och kärnkraft > Drift- och personsäkerhet > Ökad kapacitet > Styrt av andra nätägare - nya regionnätsanslutningar > Stamnätets behov av förnyelse

4 Förnyelse av stationer Stenkullen, 2006,finished Långbjörn, 2006,finished Horred, 2007, finished Hjälta, 2007, finished Strömma, 2008, finished Ramsele, 2008, finished Forsmark,2009, ongoing Finnböle, 2010, ongoing Stackbo, 2010, ongoing Storfinnforsen, 2011 ongoing Simpevarp, 2012ongoing Hallsberg, 2013ongoing Midskog Kimstad > Total förnyelse > Modern och enkel design > Färre komponenter Syfte: Förbättrad tillförlitlighet och minskat underhåll

5 5 Ställverk utformas enklare och säkrare 1960/70/80-talIdag Samma funktion med färre apparater!

6 Reinforced Nordic grid 2015

7 7 SydVästlänken

8 Fenno-Skan 2 Befintlig kabel Ny kabel

9 Fenno-Skan 2 Tillstånd klara Kontrakt tecknade Tillverkning sjökabel pågår I drift december 2011

10 Järpströmmen-Nea (Norge) Lindragning pågår I drift okt 2009 Fjällsträckan i drift med befintlig 275 kV ledning som spänningshöjs. Fjällsträcka byggs färdig i vinter, idrift våren 2010.

11 Nea – Järpströmmen 400 kV line

12 3:e AC-ledning mellan Sverige och Finland Förstudie pågår tillsammans med Fingrid Klar hösten 2010

13 Studie pågår tillsammans med Statnett: Kapacitet i snitt 2 och i Norge Klar till hösten Markbygden 2000 – 3000 MW Nord-Syd förstärkning Bottenviken Sv+Fi 2000 - 3000 MW Storfinnforsen 1000 MW Norra Norge >1000 MW

14 Effekthöjning Forsmark Studie pågår Nya ledningar kommer att behövas

15 Stockholms ström Totalt 4,6 miljarder kr 150 km ledning avvecklas

16 Stockholm Ström 21 kommuner 4,6 mdkr (NPV 3,5) Att sluta 400 KV ring och frigöra 15 mil ledningsgator är beroende av medfinansiering från kommuner, markägare. Finansieringslösning beräknas vara klar slutet 2009 Nätägaravtal tecknat mellan SvK, Vattenfall och Fortum Flera delprojekt påbörjade

17 Effekthöjning OskarshamnNordBalt

18 Kriegers flak Ansökan till EU inlämnad (150 MEur) tillsammans med Energinet och Vattenfall DE Förstudie klar 2010 Totalt 1600-1800 MW Sverige 640 MW

19 Markbygden, Piteå 2000-4000 MW Juktan 300 MW Storfinnforsen 1000 MW Hälsingland Gästrikland 2000 MW Dalarna 1000 MW Bohuslän/Dalsland 1500 MW Småland /Halland 1500 MW Områden med större vindkraftprojekt

20 3:e AC-ledning Sv-Finl Nord-syd i Sverige - Snitt 1 - Snitt 2 SydVästlänken Kriegers flak + ev DK/DE-förbindelse NordBalt Sammanfattning Kärnkraft, effekthöjningar


Ladda ner ppt "Svenska Kraftnäts Investeringsplaner 2009. SvK:s Investeringar 1992-2015 MSEK."

Liknande presentationer


Google-annonser