Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan

2 Samverkan Enligt Nationalencyklopedin betyder samverkan att man handlar eller fungerar gemensamt för ett visst syfte. Samverkan kan också beskrivas som ”icke- hierarkiska aktiviteter där aktörer möts på lika villkor och med gemensamt syfte” och som aktiviteter som ”överskrider gränser inom eller mellan organisationer”.

3 Samverkan

4

5 Oavsett gränserna i organisationen måste aktörerna med olika kulturer, arbetssätt, ansvar och budgetar samarbeta. Lösningen ligger i ett gemensamt ansvar för gränsproblem som gråzoner och överlappande ansvar ska hanteras i brukarens intresse. Samverkan i re/habilitering – en vägledning, Socialstyrelsen

6 Samverkan Brukaren förutsätts vara ett tydligt subjekt i samverkan och ha stort inflytande på hur samverkansprocessen utvecklas. En framgångsrik re/habilitering för dessa brukare måste utgå från att det är myndigheternas ansvar att hitta en arbetsmodell där de olika insatserna harmonierar med varandra. Samverkan i re/habilitering – en v ä gledning, Socialstyrelsen

7

8 Samverkan

9 Under hösten kommer ett gemensamt samverkansavtal från politikernivå, V:a Götaland och VästKom. Fyrbodals lokala samverkansplaner bygger på detta. Seminarier kring detta och GAP analyser NR schizofreni under kvartal 4.


Ladda ner ppt "Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser