Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional Överenskommelse 4/9 2013. De sex principerna i den nationella Överenskommelsen Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional Överenskommelse 4/9 2013. De sex principerna i den nationella Överenskommelsen Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet."— Presentationens avskrift:

1 Regional Överenskommelse 4/9 2013

2 De sex principerna i den nationella Överenskommelsen Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald

3 De sex principerna i den nationella Överenskommelsen Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald

4 Exempel från workshop med SER sep 2011 En Överenskommelse behöver bli för hela regionens verksamhet. Det behövs tydligare spelregler. Vad vi förväntar oss av varandra? För mycket envägskommunikation. Det skulle kunna finnas ett mycket större samspel. Kommunalförbunden borde vara en del av regional överenskommelse. De är viktiga för att bland annat kunna verka för att sprida det på kommunal nivå. Det nationella upplägget med principerna är väldigt övergripande och består av många fina ord. Vi behöver värdera om/hur principerna är viktiga ur ett regionalt perspektiv. Staten har en annan roll än vad regionen har i förhållande till idéburna sektorn. (Ex på andra upplägg finns i England) Alla begrepp: En bra definition som tydliggör både för oss själva och för dem som finns i vår närhet. Då kan vi komma fram till någon form av överenskommelse. Tydliggör våra roller. När hamnar vi en roll som vi inte ska vara i? Den offentliga välfärden, den sociala sektorns spelrum kontra samverkan. Regionen behöver ta på sig uppdraget att tydliggöra sin roll. Gå ut med att det är viktigt och visa vägen; det här är viktigt på lokal nivå.

5 Workshops 3 grupper Kl. 14.10 – 15.10 Återrapportering i storgrupp Självständighet och oberoende Långsiktighet Öppenhet och insyn

6 Tre exempel på samverkan mellan VGR - Social ekonomi HSN 6 och 8 har samverkansavtal med RFSL. Syftet är att de ska gå ut i skolorna och informera om HBTQ frågor Projekt/förstudie/pilotprojekt om att inrätta ett Hälsonav i HSN 6 (Mittenälvsborg). Syftet är att skapa en plattform för samverkan mellan H&S, Kommun och kultur-/idrotts- och föreningsliv för att bättre fånga upp ”icke brukare” och främja folkhälsan - (slutrapport oktober 2013) Projektet Kompetensväxling, drivs av Innovatum– (kulturnämnden) Syftet är att låta kommunerna satsa på ferieplatser till ungdomar på kulturhistoriska besöksmål som drivs av exempelvis byalag/föreningar. Skapar utveckling/nytänkande för föreningen, fler besökande/ökad turism, engagemang/sysselsättning för ungdomarna.


Ladda ner ppt "Regional Överenskommelse 4/9 2013. De sex principerna i den nationella Överenskommelsen Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser