Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GIS-samverkan Södertörn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GIS-samverkan Södertörn"— Presentationens avskrift:

1 GIS-samverkan Södertörn
Arne Arne Jonsson Huddinge kommun Jan Eriksson Södertälje kommun Sanna Sparr-Olivier Botkyrka kommun 1

2 Stockholm

3 Fakta om Södertörn Kommuninvånare Kommunyta km2 Nykvarn 9 227 Salem
15 313 Nynäshamn 25 781 Tyresö 42 602 Haninge 76 237 Botkyrka 81 195 Södertälje 85 270 Huddinge 95 798 Totalt: Salem 54 Tyresö 70 Huddinge 131 Nykvarn 154 Botkyrka 195 Nynäshamn 357 Haninge 458 Södertälje 526

4 Fakta om Södertörn Stockholm 829 417 Göteborg 507 330
Malmö

5 Några milstolpar 2004 Gemensam konferens 10 kommuner söder om Stockholm 2005 Start med strategi för 6 kommuner 2006 Gemensamt löpande projekt för 8 kommuner Gemensam vision Lokal handlingsplan första kommun 2007 Första gemensamma handlingsplanen Harmoniserade kartor Gemensam utbildning Arne Några milstolpar Hur allting startade. Nynäshamnskonferens som såg Behov av gemensam Strategi Överens om ett gemensamt projekt. Vi såg att vi inte kunde driva det framåt utan projektledningsstöd. Köpte upp konsultstöd Projektet har successivt växt. Från strategi och handlingsplaner till gemensamma vägnätsdata till gemensam plattform och att handla upp tjänster istället för egen drift. Bakgrunden till det är flera. För att nämna några: Nyckelpersonsberoendet, Åldersstruktur, Svårigheten att på varje kammare jobba med utveckling och integration För att nämna någon E-tjänster 5 5

6 Några milstolpar forts.
2008 Beslut om gemensamt digitalt cykel- och gångvägnät Samverkansavtal Lokal handlingsplan sista kommun 2009 Första leverans vägnät Ny vision – vision 2012 Handlingsplan 4 Kravspec => Upphandling Cykelreseplanerare? Arne Några milstolpar Hur allting startade. Nynäshamnskonferens som såg Behov av gemensam Strategi Överens om ett gemensamt projekt. Vi såg att vi inte kunde driva det framåt utan projektledningsstöd. Köpte upp konsultstöd Projektet har successivt växt. Från strategi och handlingsplaner till gemensamma vägnätsdata till gemensam plattform och att handla upp tjänster istället för egen drift. Bakgrunden till det är flera. För att nämna några: Nyckelpersonsberoendet, Åldersstruktur, Svårigheten att på varje kammare jobba med utveckling och integration För att nämna någon E-tjänster 6 6

7 Och arbetet har gått som på räls?
Vision 2012 Sanna Visst har arbetet gått på räls men som i alla projekt har vägen inte varit rak.

8 Utmaningar Upprätthålla kontinuiteten i gruppen
Förankring på hemmaplan ”Utmanande” vision Ekonomin Kommunernas egna utveckling ”i takt med” projektet Upphandling av ny konsult 2009 Sanna Kontinuiteten i gruppen /Nya gruppmedlemmar/konsulter/omstart Förankring på hemmaplan ”Stor” vision/tuffa beslut/våga tänka nytt som ofta ifrågasätts (styrgrupp, vi själva, kommundirektörer, medarbetare, andra) Ekonomin Väntan/gå i takt med projektet/bromsa egen utveckling Upphandling av ny konsult 2009 (konsultlösa 9 mån) Ifrågasättande av projektets vision

9 Framgångsfaktorer Starka drivkrafter Gruppens sammansättning
Styrning och stöd Sanna Starka Drivkrafter ”Samverka eller dö” Ambitionen att samverka (kommunledning) Ökad efterfrågan Effektivisera verksamheten Behov över kommungränsen Minska behovet av nyckelpersoner Gruppens sammansättning: Kompletterar varandra personligheter och bakgrund Hårt arbete, Stort engagemang, Initiativet från oss själva Ifrågasättande av våra egna beslut/våga gå tillbaka Styrning och Stöd Konsulthjälp (drivande, krävande och utmanande!) Stöd från kommundirektörer och styrgrupp Samverkansavtalet/förvaltningsråd/bra ekonomisk modell Bra stöd från upphandling Handlingsplaner

10 Samverkansavtalet Avtal kring Södertörns gemensamma geodata och gemensamt digitalt vägnät Förvaltningsråd Operativa arbetet till Vision 2012 Förvaltning av färdig lösning Reglering av kostnader mellan kommunerna Avtalstider och uppsägning Sanna 10 10

11 VISION 2012 ”Under år 2012 skall Södertörnskommunerna ha upphandlat och implementerat en gemensam plattform som ger verksamheter och medborgare tillgång till kommunala geodata och kommunala verksamheter tillgång till alla geodata de behöver.” Sanna Den gemensamma visionen har varit en stor drivkraft. Projektets Vision ser i nuvarande handlingsplan ut så här. Andemeningen i VISIONEn har hela tiden varit densamma men måste vara tolkningsbar 11 11

12 VISION 2012 För detta krävs en eller flera geodatabaser
som har gemensamma funktioner och innehåller harmoniserade geodata. Samlingsnamnet för den tekniska lösningen och geodata är Södertörns GeoData (SGD). Sanna Janne ska nu berätta mer om den upphandling som vi nu står i begrepp att göra.

13 Vad händer nu? Kravspec pågår - maj 2010 Upphandling sept juni 2011 Införande juli dec 2014 Janne Vi har en tidplan för projektet fram till avslut. Självklart är den detaljerad i närtid för att längre bort i tiden bli mer gissning av naturliga skäl. Projektet ligger just nu rätt bra i fas. 13 13

14 Upphandlingen Janne 14

15 Införandeplan Planen är att kommunerna går över till plattformen med början enligt följande tidplan: 2012 Botkyrka, Salem, Tyresö 2013 Huddinge, Haninge, Nynäshamn 2014 Nykvarn, Södertälje 2015 Förvaltningsläge Janne De ingående kommunerna befinner sig i olika lägen i sin teknik idag. Vi tror inte det skulle vara bra att implementera alla på en gång utan ser ett successivt införande. Införandeplanens tider anger när implementeringen startar i respektive kommun. Mål att vara i ett förvaltningsläge år 2015 15 15

16 Upphandlingen – vad? Funktioner
Tjänster inklusive system, drift och kompetens. Täcka dagens verksamhet Vidareutveckling för olika kommunala verksamheter Kommunernas data hos företaget Sköta dataleveranser mot ”tredje part” En kund – förvaltningsråd finns redan Janne 16

17 Upphandling – hur? Funktionsupphandling
Vi vet inte än hur upphandlingen kommer att utformas: Prekvalificering ? Uppdragets omfattning i tid? Janne 17

18 Funktionsupphandling -vad är det?
Teknikupphandling: Lastbil 3 axlar 10 m långt 2,4 m brett 300 hk 8,5 ton last 40 cm markfrigång 80 cm vadningsförmåga 60 % stigningsförmåga 40 % sidlutningsförmåga 10 ton vinsch enkel part Funktionsupphandling: Lastfordon som klarar 8,5 ton last och kan ta sig fram i mellansvensk, väglös, normalblockig skogsterräng med en hastighet av minst 20 km/h. Janne

19 Vill du veta mer? Om projektet: www.sodertornskommunerna.se
Om upphandlingen: https://sites.google.com/site/upphandlinggissodertorn Janne

20 Frågor? Janne 20


Ladda ner ppt "GIS-samverkan Södertörn"

Liknande presentationer


Google-annonser