Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Badminton Sweden + Föreningsutveckling = kärlek!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Badminton Sweden + Föreningsutveckling = kärlek!."— Presentationens avskrift:

1 Badminton Sweden + Föreningsutveckling = kärlek!

2 Verksamheten Bas Badminton Sweden I morgon _____________________________________________ Badmintonförbundet idag

3 Sammanfattning - Utgångsläge Vi och dom blir Vi genom: Mål för hela BS-pyramiden tydliggörs Verksamhetsplaner omarbetas, prioriteras och bemannas Stöd ute i verksamheten måste utökas Långsiktig uthållig ekonomi måste skapas Personalfrågan måste prioriteras (översyn/ledning) Ett ständigt öra i verksamheten

4 Handlingsplanens huvudområden Föreningsstöd Talang – och elitutveckling Organisations - personalutveckling EKONOMI UTBILDNING MÅL Öppenhet Samstämmighet

5 Medlemsutveckling 0-20 år Säsongkillar tjejertotalt 07/0811 1457 49718 642 08/0910 863 7 57718 440 09/1010 0076 88016 887 10/11 9 3606 60515 965 11/12 9 4256 51715 942

6 Antal medlemmar idag? Antal medlemmar - Enligt kansliets sista sammanställning120630 27348 medlemmar* - Enligt Idrottonline 130415 19878 medlemmar* * Bägge register innehåller ej korrekta uppgifter. - Hur många är vi idag egentligen?

7 Övergripande mål 2012/13 – 2019/20 Att fördubbla verksamheten på alla nivåer fram till avslutad säsong 2017/18. Vi fördubblar antalet medlemmar, antalet licensierade spelare, antalet tävlingsstarter och antalet utbildade ledare/tränare på alla nivåer. Baserat på detta ska vi till avslutad säsong 2019/20 vara i europeisk topp i landslagsåldrarna U15 till Veteran. Med europeisk topp menas medaljer i lagsammanhang och att vi årligen vinner minst en medalj i de olika individuella åldersklasserna i Europa samt har representation i minst 3 av OS-kategorierna 2020. Not – Målen bryts ner av respektive verksamhetsdel. I anslutning till detta sätts även delmål på vägen.

8 Satsning på föreningsutveckling Varför då? Föreningsutveckling skapar förutsättningar för övriga utvecklingsområden. - Kort och gott är detta ett verktyg för att uppnå det uppsatta målet. Behovet finns på central nivå. (Uppfattning) - Medlemsantal sjunker- Ett “Vi och Dom” upplevs - Föreningsantalet minskar- Distrikten fungerar sämre. - Ekonomin blir allt sämre. - Färre tävlar - Föreningslivet är grunden. - Mindre bredd = mindre och sämre spets. Behovet finns på lokal nivå. (Uppfattning) - Föreningar önskar stöd enligt undersökningar. - Svårare att upprätthålla verksamheten. - Brist på ledare och engagerade medlemmar. - Brist på samarbete på vissa ställen.

9 Proposition 3:..Idrottslyftsmedel De regionala utvecklarna ska arbeta med: 1.Kartläggning av föreningarna i regionen - Dokumentera önskemål/planer 2.Utbildning av föreningarna om det nya föreningsbidraget 3.Stötta med utb., bygga ”paket” såsom t ex utb-program, familjemedl. etc. 4.Introduktion av barn/nybörjarkoncept 5.Rekryteringsstöd/kampanjer av fler aktiva och ledare 6.Utveckling av tränare, tips och råd i olika ålderskategorier 7.Bidra vid implementering av TUP, kontroll av efterlevnad 8.Fånga upp ”flaskhalsar” i utvecklingsplaner, bidra för att lösa dessa 9.Knyta Självklart – ungdomar i regionen till verksamheten/utv-projektet 10.Föreningsutvecklarna skall introducera SISU. Det gör att alla föreningar får förståelse för vad SISU gör och hur föreningarna i framtiden med automatik kan nyttja SISU och SISU:s portaler i sin dagliga verksamhet. Sisu har i framtiden en nyckelroll för föreningsbidragets utveckling.

10 Ska vi tillsammans ta steget? Möta IF/SDF - Förankring - Kartläggning - Framtidsmöte Leda IF/SDF - Skapa förutsättningar för större kvantitet och kvalité - Prioritera - Motivera/inspirera - Utvecklingsprocesser - Koordinera - Utbildning Kvalitetssäkra - Uppföljning - Utvärdera - Feedback - Skapa mervärde

11 Föreningsutvecklare Eric Fransson, Karlskrona - Blekinge, Småland, Gotland, del av Mellansvenska. (Utbildning) Håkan Melker, Sundsvall - Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Hälsingland och Dalarna Ulf Svenson, Stockholm - Stockholm, Uppland, Gästrikland, del av Mellansvenska. (VoIB) Maria Nilsson, Helsingborg - Skåne och Halland (VoNB) Claes Johansson, Göteborg - Göteborg, Bohusländal, Västergötland och Värmland (Styrelsen) Norra Norrland - ingen ännu tillsatt.

12 Medspelare Internt Vi ska ju bli VI… Så alla? -Föreningar, Distrikt, VoNB, VoIB, Utbildning, marknadsföring, ekonomi/administration, Externa intäkter, styrelse, anställda m.fl. - En god effekt kan och bör bli ökad kommunikation mellan våra arbetsområden. Externt - SISU Idrottutbildarna - Distriktsförbunden - Lokala/centrala aktörer

13 Föreningsutvecklingssatsningen Start: 1 aug – 2013 Avslutas: 31 dec – 2014. - Beroende på effekt av satsningen tas nytt beslut om fortsättning. Uppstart: Eric Fransson och Ulf Svenson har redan börjat. När vi nu har bestämt oss, när vi nu har verktygen… Är Svensk badminton redo?

14 Utmaningen Diskussion -Hur får vi våra föreningar och distrikt att gemensamt engagera sig mot våra uppsatta mål?

15 Reflektion/Frågor Beskriv hur det kommer att se ut om 5 år när vi har uppnått våra mål. Beskriv hur det kommer att låta om 5 år när vi har uppnått våra mål. Beskriv hur det kommer att kännas om 5 år när vi har uppnåt våra mål. Vi vill vara där och uppleva detta om 5 år, gärna med er! Tack!


Ladda ner ppt "Badminton Sweden + Föreningsutveckling = kärlek!."

Liknande presentationer


Google-annonser