Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation Marie Eliasson, projektledare Susanne Sjöviker, implementeringsstrateg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation Marie Eliasson, projektledare Susanne Sjöviker, implementeringsstrateg"— Presentationens avskrift:

1 1 Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation Marie Eliasson, projektledare marie.eliasson@inera.se Susanne Sjöviker, implementeringsstrateg susanne.sjoviker@inera.se 17 mars 2011 Pascal

2 2 Inera AB - utförarorganisation åt landsting och regioner Ägare är alla landsting och regioner Arbetar på uppdrag av våra ägare genom Center för eHälsa i samverkan – CeHis, på Sveriges kommuner och landsting Utför även uppdrag åt kommuner, privata vårdgivare och andra intressenter Inera AB är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell eHälsa Målet med nationell eHälsa är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården

3 Se sina ordinationer Se vad som har expedierats Komplettera med receptfria läkemedel Se vilka som har tittat på ordinationer och uttag Vård och omsorg Apotek Patient Ordinationer Läkemedels- fakta Myndigheter Akademi Hämta ordinationer (aktuella och historiska) Ordinera läkemedel Ange distributionssätt (apotek, dosapotek, och på sikt utdelning) (Registrera utdelning) Kontrollera varningar Hämta expeditions- underlag Registrera expedierade läkemedel (apotek, dosapotek) Kontrollera varningar Tillgång efter behörighet Målbild

4 Patient Utgångsläge: En gemensam ordinationslista Utbytes- punkt Recept- register Läkemedels- förteckning Dos register En gemensam ordinationslista – ett original – en utbytespunkt Master för patientbunden information Lösningarna kan se ut på olika sätt Vård-/apoteks- system Slutenvård Apotekens Service AB

5 Patient Legalt möjligt: En gemensam ordinationslista Utbytespunkt Recept- register Läkemedels- förteckning Dos register Vårdsystem Slutenvård Apotekens Service AB Apotekssystem NOD (Nationell Ordinations- Databas)

6 6 Patient En gemensam ordinationslista – exempel Utbytes- punkt Vård-/ apoteks- system Hämta aktuella ordinationer, ordinera (sätta in/ut, dosjustera) Hämta aktuella ordinationer, registrera dosdispenserat/ expedierat läkemedel Gemensam ordinations- lista (RR DosR LF) Apotekens Service AB

7 Första steget är dos: Mot ett fördelat ansvar Apoteket AB Internt användar- stöd (ApoDos) Internt användar- stöd (ApoDos) Externt användar- stöd (e-dos) Externt användar- stöd (e-dos) Dos-recept Apotekens Service AB IneraApoteket AB Internt användar- stöd (ApoDos) Internt användar- stöd (ApoDos) Externt användar- stöd (Pascal) Externt användar- stöd (Pascal) Dos-recept IdagImorgon (efter migrering)

8 Vad händer hösten 2011? Jo, vi går från ett antal lokala dosregister till ett centralt dosregister Dosrecepten flyttas från Apoteket AB till Apotekens Service AB Pascal webbapplikation ersätter e-dos webbapplikation Migrering sker över en helg: fredag eftermiddag: e-dos; måndag morgon: Pascal Migrerings- vecka Klart Datum DosapotekLandsting 3429/8PILOT: GöteborgVGR (urval) 393/10Göteborg, Borås, VänersborgVGR 4010/10SolnaStockholm, Gotland 41Reserv 4224/10MalmöSkåne, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland 4331/10ÖrebroÖrebro, Södermanland, Värmland, Östergötland, Jönköping 447/11Uppsala, Falun, UmeåUppland, Västmanland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna 45(-47)Reserv Sida 8

9 Tjänster Information Databas/er med modell (Receptregister, Dosregister, Läkemedelsförteckning) Applikationer Tekniskt gränssnitt (11 mars resp 9 april) Teknisk kravspecifikation (23 februari resp 9 april) Stöd via workshops Stöd via workshops Utveckling via Pascal Webb- applikation Journal- integration NPÖ- integration Webb- applikation för dos  ordinationer Vision Arkitektur- ledningen: ”Behandlande aktivitet” Hitta och titta ”… det är roligast att flytta in…” Citat deltagare i MAKS-gruppen

10 Inte bara ORG utan också IOR… Spara/hämta/uppdatera vårdtagarinformation för dos (t ex boendeform, kontaktuppgifter, betalningsinformation) Beställa/visa/avbeställa helförpackning (avrop på befintlig ordination) Meddelande mellan ordinatör och dosaktör (t ex tillfällig adressändring) (Lokalt dossortiment) 10

11 Hur det hänger ihop… 11 Journal- system DosR ApoDosR Pascal ORGIOR ApoDos e-dosPI-dos Journal- system

12 Vart vi skall… 12 Journal- system DosR Pascal ORG

13 13 Mars Jan Feb JanFebMarsAprilMajJuni AugSep JuliOktNovDec 2011 10 april: Publik tillgång till dosregistertjänster från Apotekens Service 1 okt: Migrering påbörjas av dosregister från Apoteket AB till Apotekens Service AB 30 nov: Migrering skall vara genomförd 2012 1 feb: Pascal får tillgång till dosregistertjänster Översiktlig tidplan Pascal 2011 Avisera informations- möten/ workshops Kalla till Informations- möten/ workshops Anv tester Anv tester Anv tester Info/ WS Info/ WS Förpilot Godkännandeprocess Info/ WS Info/ WS Info/ WS Iterativ utveck- ling Iterativ utveck- ling Iterativ utveck- ling Kodstopp Pascal Referens- applikation 1.0 Pascal Referens- applikation 0.9 Informationsaktiviteter tillsammans med CeHis, Apotekens Service AB och Apoteket AB kring omreglering, framtida förutsättningar samt krav på säkerhetslösning mm Utbilda utbildareUtbilda användare Införandestart Ta fram utbildnings- och utvärderings- material Regionala/lokala implementeringsansvariga Utvärdering Avveckling av e-dos/PiDos Acceptanstest PilotMigrering Pascal Referens- applikation 1.1 Pascal Referens- applikation 1.2

14 Arbeta nära verksamheten Referensgrupper från vård och omsorg samt apotek Exempel: Medicinsk användarkravspecifikation – MAKS 1.0 öppenvård 2010; MAKS 2.0 slutenvård 2011 Lagstiftningsöversyn Förändringsarbete Pascal webbapplikation Medicinsk referensgrupp för läkemedel 14

15 Informera! Landstings- och systemleverantörsmöte 2, 9, 11 mars Ny infrastruktur – och att det är SITHS som gäller Centralt dosregister med tjänster Pascal webbapplikation, integrationsstöd, IOR-tjänster Genomgång av användningsfallsöversikt Demo God täckning/spridning, 20-40 deltagare per tillfälle 15

16 Implementera! Lokala implementeringspersoner i varje landsting  informera kommuner och privata vårdgivare Utgå från lokala rutiner Driva på införandet av SITHS-kort – en förutsättning för Pascal webbapplikation Fort, fort, fort! 16

17 Aktiva e-dosanvändare per 110204 LandstingFörskrivareSjuksköterskor Stockholms läns landsting -Stockholm -Gotland 2 452 119 603 1 524 Västra Götalandsregionen 3 0351 086 Södra regionen -Skåne -Halland -Blekinge -Kronoberg 2 104 955 392 468 330 460 554 880 Sydöstra regionen -Kalmar -Jönköping -Östergötland 421 621 886 891 512 3 443 17

18 Aktiva e-dosanvändare per 110204 LandstingFörskrivareSjuksköterskor Uppsala-Örebroregionen -Örebro -Dalarna -Uppsala -Sörmland -Värmland -Gävleborg -Västmanland 540 674 755 577 610 656 424 141 555 879 1 019 1 954 2 178 325 Norra regionen -Jämtland -Norrbotten -Västerbotten -Västernorrland 409 837 725 498 548 552 587 827 Totalt18 15819 848 18

19 Pascal webbapplikation 19 19220123-9122

20 20 Veta mer? Marie Eliasson, projektledare Telefon 08 - 452 7108, e-post marie.eliasson@inera.semarie.eliasson@inera.se Ronny Nordgren, bitr projektledare, delprojektledare – informationsinnehåll och –tjänster Telefon 08 – 410 168 24, e-post ronny.nordgren@inera.seronny.nordgren@inera.se Susanne Sjöviker, implementeringsstrateg Telefon 08 - 452 7210, e-post susanne.sjoviker@inera.sesusanne.sjoviker@inera.se


Ladda ner ppt "1 Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation Marie Eliasson, projektledare Susanne Sjöviker, implementeringsstrateg"

Liknande presentationer


Google-annonser