Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation"— Presentationens avskrift:

1 Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation
Pascal Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation Marie Eliasson, projektledare Susanne Sjöviker, implementeringsstrateg 17 mars 2011

2 Inera AB - utförarorganisation åt landsting och regioner
Ägare är alla landsting och regioner Arbetar på uppdrag av våra ägare genom Center för eHälsa i samverkan – CeHis, på Sveriges kommuner och landsting Utför även uppdrag åt kommuner, privata vårdgivare och andra intressenter Inera AB är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell eHälsa Målet med nationell eHälsa är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården

3 Målbild Patient Apotek Vård och omsorg Myndigheter Akademi
Se sina ordinationer Se vad som har expedierats Komplettera med receptfria läkemedel Se vilka som har tittat på ordinationer och uttag Patient Ordinationer Läkemedels- fakta Vård och omsorg Hämta ordinationer (aktuella och historiska) Ordinera läkemedel Ange distributionssätt (apotek, dosapotek, och på sikt utdelning) (Registrera utdelning) Kontrollera varningar Hämta expeditions- underlag Registrera expedierade läkemedel (apotek, dosapotek) Kontrollera varningar Apotek Tillgång efter behörighet Myndigheter Akademi 3

4 Utgångsläge: En gemensam ordinationslista
Patient Utbytes- punkt Dos register Vård-/apoteks- system Slutenvård Recept- register Läkemedels- förteckning Apotekens Service AB En gemensam ordinationslista – ett original – en utbytespunkt Master för patientbunden information Lösningarna kan se ut på olika sätt

5 Legalt möjligt: En gemensam ordinationslista
Patient Utbytespunkt NOD (Nationell Ordinations- Databas) Vårdsystem Dos register Slutenvård Recept- register Apotekssystem Läkemedels- förteckning Apotekens Service AB

6 En gemensam ordinationslista – exempel
Hämta aktuella ordinationer, ordinera (sätta in/ut, dosjustera) Patient Utbytes- punkt Gemensam ordinations- lista (RR DosR LF) Vård-/ apoteks- system Hämta aktuella ordinationer, registrera dosdispenserat/ expedierat läkemedel Apotekens Service AB

7 Första steget är dos: Mot ett fördelat ansvar
Idag Imorgon (efter migrering) Apoteket AB Internt användar-stöd (ApoDos) Externt användar-stöd (e-dos) Dos-recept Apoteket AB Apotekens Service AB Inera Internt användar-stöd (ApoDos) Dos-recept Externt användar-stöd (Pascal)

8 Vad händer hösten 2011? Jo, vi går från ett antal lokala dosregister till ett centralt dosregister
Dosrecepten flyttas från Apoteket AB till Apotekens Service AB Pascal webbapplikation ersätter e-dos webbapplikation Migrering sker över en helg: fredag eftermiddag: e-dos; måndag morgon: Pascal Migrerings- vecka Klart Datum Dosapotek Landsting 34 29/8 PILOT: Göteborg VGR (urval) 39 3/10 Göteborg, Borås, Vänersborg VGR 40 10/10 Solna Stockholm, Gotland 41 Reserv 42 24/10 Malmö Skåne, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland 43 31/10 Örebro Örebro, Södermanland, Värmland, Östergötland, Jönköping 44 7/11 Uppsala, Falun, Umeå Uppland, Västmanland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna 45(-47)

9 ”… det är roligast att flytta in…”
Webb- applikation för dos  ordinationer Vision Arkitektur- ledningen: ”Behandlande aktivitet” Hitta och titta ”… det är roligast att flytta in…” Citat deltagare i MAKS-gruppen Stöd via workshops Utveckling via Pascal Webb- applikation Journal- integration NPÖ- Applikationer Tekniskt gränssnitt (11 mars resp 9 april) Teknisk kravspecifikation (23 februari resp 9 april) Tjänster Information Databas/er med modell (Receptregister, Dosregister, Läkemedelsförteckning)

10 Inte bara ORG utan också IOR…
Spara/hämta/uppdatera vårdtagarinformation för dos (t ex boendeform, kontaktuppgifter, betalningsinformation) Beställa/visa/avbeställa helförpackning (avrop på befintlig ordination) Meddelande mellan ordinatör och dosaktör (t ex tillfällig adressändring) (Lokalt dossortiment)

11 Hur det hänger ihop… ApoDos e-dos PI-dos Pascal ORG IOR Journal-
system Journal- system DosR ApoDosR Pascal ORG IOR

12 Vart vi skall… Journal- system Pascal ORG DosR

13 Översiktlig tidplan Pascal 2011
1 feb: Pascal får tillgång till dosregistertjänster 10 april: Publik tillgång till dosregistertjänster från Apotekens Service 1 okt: Migrering påbörjas av dosregister från Apoteket AB till Apotekens Service AB 30 nov: Migrering skall vara genomförd 2011 2012 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Godkännandeprocess Pilot Migrering Pascal Referens- applikation 0.9 Iterativ utveck- ling Iterativ utveck- ling Iterativ utveck- ling Kodstopp Pascal Referens- applikation 1.0 Pascal Referens- applikation 1.1 Pascal Referens- applikation 1.2 Anv tester Förpilot Acceptanstest Informationsaktiviteter tillsammans med CeHis, Apotekens Service AB och Apoteket AB kring omreglering, framtida förutsättningar samt krav på säkerhetslösning mm Utbilda utbildare Utbilda användare Införandestart Ta fram utbildnings-och utvärderings-material Regionala/lokala implementeringsansvariga Utvärdering Avveckling av e-dos/PiDos Avisera informations- möten/ workshops Kalla till Informations- möten/ workshops Info/ WS Info/ WS Info/ WS Info/ WS Info/ WS

14 Arbeta nära verksamheten
Referensgrupper från vård och omsorg samt apotek Exempel: Medicinsk användarkravspecifikation – MAKS 1.0 öppenvård 2010; MAKS 2.0 slutenvård 2011 Lagstiftningsöversyn Förändringsarbete Pascal webbapplikation Medicinsk referensgrupp för läkemedel

15 Informera! Landstings- och systemleverantörsmöte 2, 9, 11 mars
Ny infrastruktur – och att det är SITHS som gäller Centralt dosregister med tjänster Pascal webbapplikation, integrationsstöd, IOR-tjänster Genomgång av användningsfallsöversikt Demo God täckning/spridning, deltagare per tillfälle

16 Implementera! Lokala implementeringspersoner i varje landsting
 informera kommuner och privata vårdgivare Utgå från lokala rutiner Driva på införandet av SITHS-kort – en förutsättning för Pascal webbapplikation Fort, fort, fort!

17 Aktiva e-dosanvändare per 110204
Landsting Förskrivare Sjuksköterskor Stockholms läns landsting Stockholm Gotland 2 452 119 603 1 524 Västra Götalandsregionen 3 035 1 086 Södra regionen Skåne Halland Blekinge Kronoberg 2 104 955 392 468 330 460 554 880 Sydöstra regionen Kalmar Jönköping Östergötland 421 621 886 891 512 3 443

18 Aktiva e-dosanvändare per 110204
Landsting Förskrivare Sjuksköterskor Uppsala-Örebroregionen Örebro Dalarna Uppsala Sörmland Värmland Gävleborg Västmanland 540 674 755 577 610 656 424 141 555 879 1 019 1 954 2 178 325 Norra regionen Jämtland Norrbotten Västerbotten Västernorrland 409 837 725 498 548 552 587 827 Totalt 18 158 19 848

19 Pascal webbapplikation

20 Veta mer? Marie Eliasson, projektledare
Telefon , e-post Ronny Nordgren, bitr projektledare, delprojektledare – informationsinnehåll och –tjänster Telefon 08 – , e-post Susanne Sjöviker, implementeringsstrateg Telefon , e-post 20


Ladda ner ppt "Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser