Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ST presentation 6:e september 2007 Craig Fletcher.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ST presentation 6:e september 2007 Craig Fletcher."— Presentationens avskrift:

1 ST presentation 6:e september 2007 Craig Fletcher

2 Punkter - Min bakgrund och erfarenhet - Syftet med olika mätningar * Mätnings precision * Mätnings trovärdighet * faran med text/verbalt svar - Mätningar som QR gör åt ST * Avhoppande medlems intervjuer * Medlemsrekryteringsdrive RSV Östersund * Medlemsrekryteringsdrive RSV Stockholm * Medlemsrekryteringsdrive Länstyrelsen Östersund * Unga förtroendevalda nöjdhet undersökningar (Pågår) - Slutsats / Framtida mätningar / rekommendationer

3 Min bakgrund och erfarenhet - 10 års erfarenhet av data, telefoni och kund interaktioner - MCSE Systems Engineer - Six Sigma Yellow Belt certificerade - COPC RC / först certifierade contact site i norden - Har haft följande positioner inom teknisk support / kundtjänst industri - Kund ansvarig - Produktionschef - Contact center chef - Inbound chef på rikstäckande nivå - Eget företagare med eget contact center - Strategisk konsult

4 Min bakgrund och erfarenhet (forts.) Några företag jag har jobbat med:

5 Syftet med olika mätningar Varför göra undersökningar, ni redan vet vad medlemmarna tycker eller hur? Detta är en massa tjafs som slösa bort tid och pengar från viktiga ST resurser. Om man mäta man vet, om inte då tror man.

6 Syftet med olika mätningar Man mäta för att ge er organisation den bästa möjliga utgångsläge för att kunna ta rätt beslut gällande verksamhetens framtida utveckling. För att mätning inte ger en falsk bild krävs att: - precision finns i alla mätningar så att +/- % är acceptabel - objektivitet behålls vid alla instanser - text och verbalt svar inte ta större vikt än statistiskt resultat - anonymitet garanteras - man kombinerar åsikter med data och fakta

7 Samtalsanteckningar "Kommer aldrig gå ur ST för ni är helt enkelt bäst!" Borde finnas ngn typ av mentor/bollplank. Det enda jag nånsin fått av ST var en kalender 1 gång/år, men den har ni tagit bort nu också SEKO har väldigt mkt medlemsutbildningar. vill vi ha också, särskilt för ungdomar.- där man får lite mer kött på benen vad facket är och allt som ni kan hjälpa till med. Det är väldigt bra det ni gör nu med personlig kontakt, fortsätt i samma anda så förtroendet för facket kommer tillbaka Skulle vara bra om kontaktpersonen från ST centralt var ute lite mer på arbetsplatserna. Så de anslutna ser en koppling mellan arbetsplatsen-ombudsmannen-ST som organisation. Stor skillnad mot för när hon gick med på 70-talet. Idag känns facket nästan som ett hinder. Klyftan har blivit för stor till medlemmarna. Den lokala organisationen har fungerat jätte dåligt!-ej lyhörd för medlemmarna! Har framfört klagomål och åsikter men verkar aldrig ha nått utanför den lokala organisationen. Har själv suttit som personalrepresentant. Facket är bara en formsak. Facket fungerar mer som en mjölk-ko och tar medlemmarnas pengar. Facket jobbar för individuell lönesättning - banverket praktiserade ej detta, känns omotiverat i vara med i facket när jag ej kan påverka.Till största delen positiv till ST. Trygghet om man kommer på kant med arbetsgivaren. När vi talar om läget för ST står de som frågetecken. Har inte alls fungerat bra. Besviken på de förtroendevalda som inte kämpar för oss. de är bara rädda om sina jobb. Har även sökt kontakt med ST centralt, men de kändes inte så engagerade. Väldigt bra hemsida.

8 Mätningar utfört åt ST - Avhoppande medlems intervjuer - Medlemsrekryteringsdrive RSV Östersund - Medlemsrekryteringsdrive RSV Stockholm - Medlemsrekryteringsdrive Länstyrelsen Östersund - Unga förtroendevalda nöjdhet undersökningar (Pågår)

9 Mätningar utfört åt ST: Avhoppande medlems intervjuer - Utfört maj-juni 2007 Resultat - Kännedom om vem som är lokalförtroendevald har ingen effekt om avhopp eller inte. (65% alla ja, 66% alla nej) - 10,3% av alla avhopp direkt orsakat av negativ händelse med lokalförtroendevald - 55% avhopp inom första 6 år som medlem - 64% avhopp inom första 6 år som medlem för män

10 Avhoppande medlems intervjuer – Resultat (forts.)

11 Mätningar utfört åt ST: Misslyckad medlemsrekrytering intervjuer RSV Östersund - Utfört under juni 2007. Resultat - Av alla som sa nej till medlemskap så är 64% beredd att avstå vissa fackliga tjänster för att få en reducerad fackavgift. - ST har lättare att rekrytera 35 – 55 årsgrupp än yngre (<35 år) och äldre (>50 år) - Av alla som sa nej till medlemskap så drygt hälften (54%) kände till aktivitets veckan i Östersund. 2% av dessa deltog. - Av alla dem som är nu ST medlemmar så 88% kände till aktivitets veckan och 8% deltog i dessa aktiviteter.

12 Misslyckad medlemsrekrytering intervjuer RSV Östersund

13

14 Mätningar utfört åt ST: Medlemsrekryteringsdrive RSV Stockholm - Utfört under juni 2007. Resultat - Av alla som sa nej till medlemskap så är 66% beredd att avstå vissa fackliga tjänster för att få en reducerad fackavgift. - Kvalitet på ST information och presentation på RSV i Stockholm hade ingen betydelse gällande val av fack. - Knappt 42% av alla ST medlemmer på RSV i Stockholm vet vem som är ST förtroendevald på sin arbetsplats. - Av alla dem intervjuade som inte valde ST på RSV i Stockholm så betydligt fler kvinnor (64%) än män (47%) valde ett annat fack istället för A-Kassa eller ingenting alls. - Väldigt få anse att byte av fack är krångligt fast det är betydligt fler som är redan ST medlemmer (16,7%) som tycker så jämnfört med icke medlemmer (8,4%).

15 3. Rangordna följande som fackets viktigaste uppgifter med den som är mest viktigt till dig som medlem som 1:a och den som är minst viktigt till dig som 5:a. RangLöner Anställnings villkor ArbetsmiljöJämställdhet Finnas Tillgängliga 136,1%42,6%9,3%6,5%5,6% 229,6%34,3%19,4%8,3%7,4% 317,6%13,9%33,3%21,3%14,8% 412,0%5,6%27,8%42,6%11,1% 54,6%3,7%10,2%21,3%61,1% Mätningar utfört åt ST: Medlemsrekryteringsdrive RSV Stockholm - Utfört under juni 2007. Resultat (forts.)

16 Mätningar utfört åt ST: Medlemsrekryteringsdrive Länstyrelsen Östersund - Utfört under juni 2007. Resultat - 16% av alla intervjuade som inte valde ST på Länstyrelsen i Östersund skulle vara beredd att byta till alternativt ansluta till ST om dem kunde avstå vissa fackliga tjänster för att få en reducerad fackavgift. - Kvalitet på ST information och presentation på Länstyrelsen Östersund hade ingen betydelse gällande val av fack. - Drygt 90% av alla ST medlemmer på Länstyrelsen i Östersund vet vem som är ST förtroendevald på sin arbetsplats. Även 72% av dem som INTE är ST medlemmar vet vem som är STs förtroendevald. - I princip alla ST medlemmar (drygt 98%) kände till STs aktivitetsveckan i v21. Även 64% av icke medlemmar kände till detta. - Enbart 5,8% av alla ST medlemmar på Länstyrelsen i Östersund är under 45 år gammal.

17 Mätningar utfört åt ST: Medlemsrekryteringsdrive Länstyrelsen Östersund - Utfört under juni 2007. Resultat (forts.) 5.a. (Om 9 = ja) Vilka tjänster skulle du helst avstår. Rangordna följande där den du helst avstå är rankade 1 och den du vill inte avstå rankas 5. RangTidningen Kontaktmöjlighet med lokalombud Fackliga utbildning och kompetens utveckling Kontaktmöjlighet med ST direkt Juridisk stöd 165,5%3,4%22,4%5,2%3,4% 217,2%13,8%37,9%27,6%3,4% 36,9%19,0%25,9% 22,4% 45,2%32,8%12,1%32,8%17,2% 55,2%31,0%1,7%8,6%53,4%

18 Slutsatser ST har ett otroligt bredd på sina medlemmar gällande arbetsuppgifter, ålder och prioriteringar ST medlemmar förväntar väldigt olika saker från ST. Arbetssituation, arbetsmiljö och förutsättningar variera från området till området och därmed från en ST arbetsplats till en annan.

19 Slutsatser ST har ett otroligt bredd på sina medlemmar gällande arbetsuppgifter, ålder och prioriteringar ST medlemmar förväntar väldigt olika saker från ST. Arbetssituation, arbetsmiljö och förutsättningar variera från området till området och därmed från en ST arbetsplats till en annan. Vilka förväntningar har dem medlemmar du ansvara för på dig? Vilka prioriteringar och unika behov har dem medlemmar du arbetar med? Vilka andra område och andra ST personal sitter inför likadana förutsättningar som dig. Jämnför du äpplen och päron? Vet du dessa saker dvs du har fakta, eller tror du att du vet?

20 Framtida mätningar och rekommendationer - Mäta era medlemmer på en regelbunden basis under hela deras medlemskapsperiod, inte bara vid in- och utträdelse. - Testa era strategier och idéer via piloter och undersökningar. - Mäta resultat av implementerade strategier emot nöjdhet bland era medlemmer genom specifika frågor relaterade till dessa strategier. - Definiera olika behov för era medlemmar baserade på ålder, medlemskapsperiod, kön, geografisk ort och andra variabler. - Implementera en medlemsegmentering där olika tjänster och avgifter erbjuds beroende på medlems val av tjänster. - Implementera en robust klagomålsprocess för hantering/rapportering. - Ta reda på situationen i just ditt ansvarsområdet - Sätt upp mätbara mål för framtiden som kan beviserligen antingen uppnås eller inte gällande kvalitet, klagomålshantering, punktlighet och stöd känslan baserad på era medlemmers åsikter, INTE era åsikter.

21 Någonting du anser men kan inte bevisa är per definition en åsikt. Någonting du anser och kan även bevisa är per definition fakta. Arbetar med båda åsikter OCH fakta i lika stora omfattning och du förbättra dina chanser att övertyga andra att det du säger stämmer, men, ännu viktigare, att du har hittat sanningen i ditt arbete. Är saker och ting som ni tror bara för att ni tror det eller har du/ni/någon beviserligen demonstrerat med fakta att saker och ting är så? Fundera på följande:

22 Är medlemmar i min ansvarsområdet unika? Hur vet jag det? Hur nöjd är medlemmar i mitt ansvarsområdet? Är det bättre att ST har 50 000 medlemmar som betala hela fackavgift och har tillgång till alla fackliga tjänster eller att ST har 120 000 medlemmar som betala för dem tjänster dem vill ha men inte mer? Vilka förslag har jag på att öka nöjdhet bland medlemmarna som kan undersökas i en intervju situation framöver? Fråga dig själv följande: Har jag några frågor att ställer till honom för nu har han äntligen slutat prata?


Ladda ner ppt "ST presentation 6:e september 2007 Craig Fletcher."

Liknande presentationer


Google-annonser