Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:1"— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:1
SFC = Sequential Function Chart Language SFC är ett grafiskt programspråk som används för att beskriva sekvenser i styrtekniska tillämpningar. Många styrtekniska uppgifter är sekvensiella, dvs de består av uppgifter som ska göras i en viss ordning och dessutom upprepas många gånger. Det är naturligt och enkelt att beskriva sekvenser med grafiska symboler och tekniken har använts under lång tid. En vanlig standard är Grafcet som utvecklades i Frankrike på 1970-talet. SFC finns i IEC och är en vidareutveckling av Grafcet och liknande grafiska beskrivningar. (Grafcet = Graphe de Commende Etap – Transition)

2 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:2
Funktionsbeskrivning för en diskmaskin med SFC (Sequential Function Chart Language) och Grafcet Beskrivning använder tillstånd (steg), aktiviteter (utsignaler) och övergångsvillkor. Beskrivningen börjar i ett starttillstånd. Bara ett tillstånd kan vara aktiverat vid varje tidpunkt. Övergång mellan tillstånden sker när övergångs-villkoret är sant.

3 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:3
S1 är ett startillstånd Tr1, Tr2 är övergångsvillkor S2 ett normalt tillstånd Utsignalerna (aktiviteterna) i S1 kan utföras: en gång vid ”positiv flank” =>P1 kontinuerligt i tillståndet => N en gång vid ”negativ flank” => P0 Även andra typer av aktiviteter finns i olika system: S (stored) = lagrad aktivitet (styrs med Set/Reset) D (delayed) = fördröjd aktivitet C (condition) = villkorad aktivitet L (limited) = tidsbegränsad aktivitet

4 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:4
Enkel sekvens En övergång från S3 till S4 enbart om S3 är aktivt och Tr3 är ett-ställd Varje tillstånd kan vara lagrat i en minnescell. ”Minnescellen” S3 = 1 anger att S3 är aktivt. Bara ett tillstånd är aktivt vid varje tidpunkt. Övergången till S4 innebär att ”minnescellen” S3 nollställs.

5 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:5
Alternativa sekvenser Endast en av de alternativa sekvenserna kan väljas Sista steget i varje alternativ ska följas av ett övergångsvillkor

6 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:7
Parallella sekvenser Gemensamt övergångsvillkor för 10 och 30 gör att dessa blir aktiva samtidigt. Villkoret för steg 4 är att B är upp-fyllt och att tillstånden 11 och 20 är uppfyllda.

7 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:1
Hoppsekvens Sequence skip Övergång från S2 till S5 om Tr2 = 0 och Tr5 = 1 Tillstånden S3 och S4 blir överhoppade

8 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:8
Repeterad sekvens, Sequence Loop Alternativa beskrivningar

9 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:9
Otillåtet hopp Hopp från en parallell sekvens (Simultaneous sequence-divergence) får inte ske.

10 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:10
Makro, Subsequences Ett stort SFC kan delas in i makron eller subsekvenser för att göra det överskådligt. Figuren visar att ingångs- och utgångselementet är tillstånd Annan figur Ingångselementet är ett tillstånd utgångselementet är ett övergångsvillkor Ingångs- och utgångselementet är övergångsvillkor

11 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:11
Processflödesschema av ”vägningsblandningssystem”

12 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:12
Vägningsblandningssystemexempel Tryck på start Väg A till nivån a, därefter B till nivån b, därefter töm innehållet i C till blandaren Placera två block i blandaren Blanda under tiden t1 Töm blandaren

13 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:13
SFC diagram, övre delen

14 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:14
SFC diagram, hela systemet

15 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:15
En hissanordning fungerar som följer. När knappen A trycks in tänds en lampa och hissen börjar gå upp. När den nått sitt övre läge står den stilla i 5 sekunder, varefter den åter börjar gå ner. När den kommit ner slocknar lampan och anordningen återgår till sitt utgångsläge. Anordningen beskrivs av funktionsdiagrammet på bilden till höger. Överför diagrammet till ett SFC-program.

16 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:16
Figuren visar en klassisk beskrivning av en sekvensstyrning med cylindrar. Vid varje cylinder finns en gränslägesgivare som indikerar om cylindern är i ”fram” (F) eller ”back” (B). Skriv PLC-koden på SFC format för FX1S.

17 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:17

18 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:18

19 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:19
Cylinderrörelser kan beskrivas med olika typer av diagram. Väg-tid-diagram Följd-diagram

20 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:20
Sekvensstyrningar kan även göras med flödesschema. Se pdf-boken ”Automating Manufacturing Systems”, kapitel 11

21 Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:21
Sekvensstyrningar kan även göras med tillståndsdiagram. Se pdf-boken ”Automating Manufacturing Systems”, kapitel 12 (”Automating Manufacturing Systems”, kapitel 20 beskriver SFC-programmering.)


Ladda ner ppt "Styrteknik 7.5 hp distans: SFC Introduktion SFC_A:1"

Liknande presentationer


Google-annonser