Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

27.3.20151 Det ekonomiska värdet i personnamn Angela Djupsjöbacka & Jonas Lagerström Åbo Akademi University.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "27.3.20151 Det ekonomiska värdet i personnamn Angela Djupsjöbacka & Jonas Lagerström Åbo Akademi University."— Presentationens avskrift:

1 27.3.20151 Det ekonomiska värdet i personnamn Angela Djupsjöbacka & Jonas Lagerström Åbo Akademi University

2 27.3.20152  Den stora frågan: Diskrimineras individer med utländsk härkomst på den finska arbetsmarkanden? Och i så fall, till vilken omfattning?  Stora och delvis oförklarade skillnader mellan invandrare och finländare: 50 procent av inkomsterna, 3 gånger högre arbetslöshet. – Diskriminering vs skillnader i produktivitet?  Den lilla (besvarningsbara) frågan: Straffas individer med utländska namn på den finska arbetsmarknaden? – Möjliggör utnyttjande av mer exogen variation (inom etnicitet/familj/individ).  Tidigare studier från andra länder påvisar generellt negativa effekter av utländska namn. – Experimentella vs observationella studier Bakgrund

3 Metod  Utnyttjar variation i namn mellan jämförbara individer: syskon med observerbart samma utgångsläge i livet. – Har Jyrkki högre arbetsinkomst än sin bror Dimitrij? – Estimator: OLS med syskonfixa effekter (klustring på individ)  Kontrollerar för egenskaper bestämda vid födseln: kön, ålder, födelseregion, syskonordning interagerat med antal barn, föräldrarnas åldrar vid barnets födelse.  Nyckelantagandet: Finns inga systematiska skillnader mellan Jyrkki och Dimitrij som också kan förklara framtida arbetsinkomster. 3

4  Samplar individer födda mellan 1955 och 1975, lägger till deras syskon (totalt max 5). Följer dessa i en panel mellan 1987 och 2004. – Från Statistikcentralen: Bakgrundsinformation (kön, födelseår, födelseregion...) samt arbetsinkomsterna över perioden. – Från Befolkningsregistercentralen: Namndata  Använder empiriskt mått på ”utländskheten” i namn: – 100*Pr(Icke-nordbo|namn) justerat som om individer med icke-nordisk bakgrund utgjorde 50 procent av befolkningen. – Mätfel => kräver att minst 5 personer i data delar på ett namn.  Gör följande begränsningar på samplet i regressionerna: – Enbart finländare (då invandrare sällan har sina syskon närvarande i data). – Inga borttappade observationer på nyckelvariablerna. – =>109 429 individer, 45 019 familjer Data 4

5 Resultat Index ökar med 30 => arbetsinkomster sjunker med 6 procent 5

6  Varifrån kommer effekten? – Män – Icke-västerländska namn – Personer under 40 – Lägre chans till jobb (ej så mycket lägre lön givet jobb)  Slutsatser och fortsättning: – Etnisk diskriminering mot personer med slaviska, afrikanska och arabiska namn kan delvis förklara dessa gruppers svaga ställning på arbetsmarknaden. – Preliminära resultat visar att invandrare som byter till inhemska namn ser en ökning i arbetsinkomster efter namnbytet. – Kan personnamn som grupp förklara variationer i arbetsmarknadsinkomster? (Preliminärt svar: Ja) Resultat och slutsatser 6


Ladda ner ppt "27.3.20151 Det ekonomiska värdet i personnamn Angela Djupsjöbacka & Jonas Lagerström Åbo Akademi University."

Liknande presentationer


Google-annonser