Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det finns inga modeller Tillåt olikheter och frihet under ansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det finns inga modeller Tillåt olikheter och frihet under ansvar."— Presentationens avskrift:

1 Det finns inga modeller Tillåt olikheter och frihet under ansvar

2 Gitt Ström Verksamhetschef på Jokkmokks vårdcentral sedan 2001 Områdeschef och socialchef i Jokkmokks kommun under 10 års tid Sjuksköterska sedan 1981

3 Siv Johansson Enhetschef för mottagningen i omgångar sedan 1996 Distriktssköterskebarnmorska Sjuksköterska sedan 1971

4 Jokkmokks vårdcentral 53 anställda, 5200 invånare Glesbygdsvårdcentral Läkarmottagning med beredskap dygnet runt Distriktssköterskemottagning MVC, BVC Rehab Ambulans 5 slutenvårdsplatser Röntgen Ljusbehandling

5 Bakgrund - problembild Utgångsläge 2004 Inga läkartider att erbjuda patienterna Fel typ av patient kom vid fel tillfälle Samma patient handlades flera gånger Missnöje bland personalen Läkarna hade ingen möjlighet att påverka sin arbetsdag Vi bedrev ineffektiv vård!

6 Vad gjorde vi?... Vi införde vårdlag bestående av distriktssköterska och läkare. Patienterna märktes i VAS så att det tydligt framgick vilket vårdlag som har ansvaret. Vi ökade kontinuiteten, alla patienter till vårdlaget Vi avskaffade dagjour, avdelningsläkare och telefonsköterska Ansvaret för Call Me till vårdlagets distrikts- sköterska

7 Vad gjorde vi?... Ansvaret för att planera sin arbetsdag flyttades till områdesläkaren Införde gemensamma morgonmöten för all personal på vårdcentralen (obs, ambulans, rehab och mottagningen) Vi har sett över våra väntrum och andra lokaler. Försökt att skapa en lugn och rogivande miljö

8 Hur gjorde vi? All personal involverades i förändringsarbetet Vi tittade på fakta. Patientflöden granskades, inventering av befolkningen, områdesindelning, Säbo, väntelistor… Analyserade vilka personer som skulle bilda team Vårdlagen organiserade arbetet utifrån sina förutsättningar. Olika takt i förändringsarbetet. 5 organisationer …

9 Hur gjorde vi? Vi provade, utvärderade och om det behövdes gjorde vi annorlunda Vi upprättade kvalitetsdokument och såg över våra rutiner Vi jobbade med våra värderingar i olika former. Skapade ett tillåtande klimat för att kunna engagera sig i olika utvecklingsarbeten Allt har inte skett på en gång. Det har tagit tid. Vi jobbar fortfarande med organisationen… Självkritisk granskning av resultat

10 Resultat Vi uppfyller målen som ställs på oss i vårdgarantin och divisionsplanen dvs 0:an, 7:an och att vi svarar i Call Me inom 60 minuter. Vi har förbättrat våra resultat på patient- och personalenkäter. Vi har överlag nöjd och engagerad personal som arbetar upp till sin kompetensnivå och som vet sitt ansvar. Vi har ett lugnare arbetsklimat och därmed bättre förutsättningar för det goda mötet med patienterna.

11 Resultat Läkartjänsterna är bemannade. Läkarna kan styra sin dag Vi har sänkt kostnaderna för provtagning och läkemedel. Vårdcentralen har i många år haft en total ekonomi i balans. Antalet besök under jourtid har minskat markant


Ladda ner ppt "Det finns inga modeller Tillåt olikheter och frihet under ansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser