Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar i att organisera och leda en ny region Johan Assarsson, regiondirektör Lennart Hagwall, controller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar i att organisera och leda en ny region Johan Assarsson, regiondirektör Lennart Hagwall, controller."— Presentationens avskrift:

1

2 Utmaningar i att organisera och leda en ny region Johan Assarsson, regiondirektör Lennart Hagwall, controller

3 Västra Götalandsregionen
Drygt anställda – en av Sveriges största arbetsgivare Budget: ca 34 miljarder kronor – resultat 2006: +725 Mkr Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling 17 sjukhus (varav fyra större sjukhusgrupper), 130 vårdcentraler, 170 tandvårdskliniker Flera helägda bolag, bl a GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker och Film i Väst

4

5 Utveckling i flera faser
Startåret 1999: fyllt av utmaningar 2000 – 2001: hur gå vidare? (Majoritetsbyte och skattehöjning) 2002 och framåt: startsträckan fullbordad 2004/05 och framåt: stabilitet och framåtblick

6 Startåret 1999 Så mycket nytt Dåligt ekonomiskt ingångsläge
Regionbildningen och det regionala uppdraget Många nya aktörer Olika kulturer, traditioner och arbetsformer Otestad styrmodell – beställare/utförare Marknadstänkande och konkurrens på agendat Dåligt ekonomiskt ingångsläge Landstingsekonomierna = övertag Uppgörelsen med Göteborg OK – men eftersatt underhåll Innebörd bristande finansiering: Totalt 917 miljoner kronor, varav bestående (strukturellt) underskott: 750 motsvarande 0:47 regional skattekrona Därtill avrundad regional skattesats till 9:50 Saknades 0:51 i finansiering

7 Startåret 1999 Tjänstemannarollen Tillståndet Reflektioner Osäker
Försök samordna verksamheten – karteller? Olika grupperingar gav olika bilder Tillståndet Olika bilder av utgångsläge, möjligheter och begränsningar Upplevd orealistisk budget – som styrinstrument? Ekonomin förvärrades Koncernperspektivet i strykklass Påfallande kontraster – regionbildning kontra första verksamhetsåret Reflektioner

8 2000 – 2001 (majoritetsbyte och skattehöjning)
Samspel i tjänstemannaorganisationen – synsätt Gemensamma grundläggande värderingar – dialog, realism, långsiktighet, stabila förutsättningar, undvika ”Svartepetter-spel” Gemensamma analyser, utgå från grundfakta Färdigberett inför politisk behandling Samspel i tjänstemannaorganisationen – mötesplatser Sjukvårdsgrupp Utförargrupp Controllermöten Samspel politik – förvaltning Samspelt förvaltning underlättar Tydliga politiska besked

9 2000 – 2001 (majoritetsbyte och skattehöjning)
Kostnadskontroll Utgå från tydligt avstamp Vid målkonflikt Inget mål – men kraftfull restriktion Envetet och oglamoröst Sitter i ryggmärgen Anpassa kostnadsutvecklingen till intäkterna Undvika övertro på omorganisationer och chefsbyten Värmeutveckling, energiläckage = kostnader

10 2000 – 2001 (majoritetsbyte och skattehöjning)
Förtydliga koncerntänket – jfr lönebildningen Förhindra lönekonkurrens inom familjen Löneöversyn – inte löneglidning Löneöversyn Löneglidning Totalt 3,25 % 1,75 % 5,0 % 3,6 % 1,2 % 4,8 % 2,7 % 0,2 % 2,9 % ,6 % 0,2 % 2,8 % Ekonomiska resultatet OK, t ex kostnadsutvecklingen

11 2002 – Kostnadskontroll gäller
Fokusering på produktivitet och tillgänglighet Styrmodell i en komplicerad verksamhet – resultat så långt Ledarskapet i förgrunden Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Inriktning: från fyra separata strukturer till en gemensam Ställningstagande i regionfullmäktige 2004

12 2004/05 – Startsträckan fullbordad
Stabilitet – politiskt och ekonomiskt Möjligt att blicka framåt!

13 Resultat 2002 – 2006 (mkr)

14 Nettolåneskuld/nettolikviditet 2002 – 2006

15

16 Landstingsindelning före 1/1 1999

17 Västra Götalandsregionen 1/1 1999

18 Lokalisering politisk ledning vid läns- och regionbildningen

19 Västra Götaland – politisk och administrativ ledning

20 Politisk organisation
Revisorer Regionfullmäktige Arvodes- beredning Patientnämnder (4) Valberedning Regionstyrelsen Etik- kommitté Hälso- och sjukvårdsutskott Fastighetsnämnd Folkhälso- kommitté Ekonomiutskott Personalutskott Servicenämnd Handikapp- kommitté Internationell beredning Hälso- och sjukvårds- nämnder (12) Styrelser • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Södra Älvsborgs Sjukhus • Styrelsen för NU-sjukvården • Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus • Styrelsen för Alingsås lasarett • Styrelsen för Kungälvs och Frölunda sjukhus • Styrelser för primärvård (5) • Styrelsen för tandvård • Styrelsen för handikapp- verksamheten Region- utvecklingsnämnd Beredningsgrupp för regionutveckling Gymnasiestyrelse Folkhögskolestyrelser (6) Styrelsen för Botaniska trädgården Styrelsen för Kulturutveckling Styrelsen för Västarvet Kulturnämnd Beredningsgrupp för kultur Miljönämnd Beredningsgrupp för miljö Bolag Stiftelser

21 Tjänstemannaorganisation
Revisionsenhet Regiondirektör Patientnämndernas kanslier (4) Regionkansli Serviceförvaltning Fastighetsförvaltning Hälso- och sjukvårdskanslier (4) Sjukhus (7) Regionutvecklingssekretariat Kulturförvaltningar Primärvård (5) Kultursekretariat Folkhögskolor (6) Tandvård Miljösekretariat Naturbruksförvaltning (7) Handikappförvaltning Bolag Stiftelser

22 Politik Profession Administration

23 Ledningsuppdraget Regiondirektören ytterst ansvarig
Position: i timglasets midja 50 % av tiden till politiken 50 % till utåtriktad verksamhet, MBL, uppdrag, kommunikation

24 Olika ledningsuppdrag
Linjeledning Funktionsledning Medicinsk ledning Hälso- och sjukvården största ledningsuppdraget Självständiga men helägda bolag där styrelserna utser VD Beställar-utförarsystem, inte bara inom hälso- och sjukvården

25 RS beredningsgrupp Centrala MBL-rådet Regiondirektör Controlling- verksamhet Regionkansliet Kansliberedning Ledningsstab Strategisk ledningsgrupp Region- chefsgrupp Sjukvårds- grupp HS-chefer Utvecklings- grupp VD- grupp Utförar- grupp HSA-HSK Chefssem – tema ledarskap Utförargrupp Tillväxt & Utv Ledarskaps- dagar AU

26 Regiongemensamma mötesplatser för chefer
Regionchefsmöten ca 70 Tema ledarskap ca 400 Ledarskapsdagar ca 1800 Introduktion för nya chefer Seminariedagar för erfarna chefer Chefutvecklingsprogram

27 Delat ansvar för helheten
Chefens ansvar Att våga ta beslut Att våga vara arbetsgivare Att våga stå för koncernens intresse Att våga stå för att koncernens intresse ibland måste gå före den egna verksamhetens intresse Regionledningens ansvar Underlätta för organisationens chefer Vara tydliga kring de regionövergripande besluten Bättre beredningsprocess – delaktighet från verksamheten

28 Utmaningar Gemensamt förhållningssätt Samverkan med kommunerna
Samverkan med Stockholms läns landsting och Region Skåne Strategi för systematisk verksamhets- utveckling Balansen mellan decentraliserat ansvar och ”centralstöd”

29 Utmaningar Utveckla det regionala mervärdet
Fortsatt samordning av verksamheter inom Västra Götalandsregionen Ex från kulturområdet Bohusläns teater + Älvsborgsteatern = Västsvenska teater och dans AB GöteborgsOperan + Skaraborgsteatern = GöteborgsOperans Skövdescen Museer + hemslöjd + konservatorsateljé = Västarvet Musik i Väst + regionbiblioteket + konst- och kulturutveckling = Förvaltning för kulturutveckling Mer korsbefruktning! ”Vad kan vi bidra med?”

30


Ladda ner ppt "Utmaningar i att organisera och leda en ny region Johan Assarsson, regiondirektör Lennart Hagwall, controller."

Liknande presentationer


Google-annonser