Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala investeringar 2011-2014. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige reserverar 120 milj. för perioden 2011-2014. Kommunfullmäktige reserverar 120 milj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala investeringar 2011-2014. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige reserverar 120 milj. för perioden 2011-2014. Kommunfullmäktige reserverar 120 milj."— Presentationens avskrift:

1 Sociala investeringar 2011-2014

2 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige reserverar 120 milj. för perioden 2011-2014. Kommunfullmäktige reserverar 120 milj. för perioden 2011-2014. ”Målet är att stärka förutsättningarna för att alla medborgare ska kunna leva goda liv med kunskap, kompetens, arbete och fungerande sociala liv…… andelen medborgare som lever i fattigdom, arbetslöshet, ohälsa, kriminalitet och drogberoende ska minska varaktigt och långsiktigt.” ”Målet är att stärka förutsättningarna för att alla medborgare ska kunna leva goda liv med kunskap, kompetens, arbete och fungerande sociala liv…… andelen medborgare som lever i fattigdom, arbetslöshet, ohälsa, kriminalitet och drogberoende ska minska varaktigt och långsiktigt.” Investeringarna ska också vara ”samhällsekonomiskt sunda …. och förebygga lidande och framtida samhällskostnader.” Investeringarna ska också vara ”samhällsekonomiskt sunda …. och förebygga lidande och framtida samhällskostnader.”

3 …….mer om syftet Långsiktigt främja hälsa, lärande och trygghet. Långsiktigt främja hälsa, lärande och trygghet. Förebyggande arbete, tidig upptäckt av behov och tidiga insatser i ungas naturliga sammanhang. Förebyggande arbete, tidig upptäckt av behov och tidiga insatser i ungas naturliga sammanhang. Påverka befintliga strukturer kring hur vi tillsammans arbetar med unga. Påverka befintliga strukturer kring hur vi tillsammans arbetar med unga. Bygga vidare på kunskap och goda erfarenheter. Bygga vidare på kunskap och goda erfarenheter.

4 Hur mycket pengar finns det? Totalt 120 miljoner under hela perioden. Totalt 120 miljoner under hela perioden. Drygt 100 miljoner till kommunens egna verksamheter. Drygt 100 miljoner till kommunens egna verksamheter. 12 miljoner till föreningar och andra aktörer. 12 miljoner till föreningar och andra aktörer.

5 Målgrupp Unga i risksituationer och i riskgrupper Unga i risksituationer och i riskgrupper *når ej målen i skolan *skillnader mellan pojkar och flickor *saknar utvecklande fritid. Unga i lägre åldrar har särskild prioritet. Unga i lägre åldrar har särskild prioritet. En övre åldersgräns, 25 år. En övre åldersgräns, 25 år.

6 Bra att veta Verksamheter och föreningar kontaktar samordnare och gör ansökningar. Verksamheter och föreningar kontaktar samordnare och gör ansökningar. Samordnare bereder. Samordnare bereder. Beredningsgruppen – tar ställning till ansökan, kan också ta egna initiativ. Sammanträder varje månad. Beredningsgruppen – tar ställning till ansökan, kan också ta egna initiativ. Sammanträder varje månad. Kommunstyrelsens AU fattar det formella beslutet. Kommunstyrelsens AU fattar det formella beslutet. Samordnare kommunicerar med verksamhet eller förening och rapporterar till beredningsgrupp under genomförandet. Samordnare kommunicerar med verksamhet eller förening och rapporterar till beredningsgrupp under genomförandet.

7 Vilka kan söka? Gemensamma ansökningar från två eller flera verksamhetsområden uppmuntras. Gemensamma ansökningar från två eller flera verksamhetsområden uppmuntras. Föreningar och andra aktörer ska arbeta i samverkan med kommunen. Föreningar och andra aktörer ska arbeta i samverkan med kommunen. Verksamhetsområden, delar av verk- samhetsområden eller viss verksamhet. Verksamhetsområden, delar av verk- samhetsområden eller viss verksamhet. Främjande insatser för enskilda unga – modell under utveckling. Främjande insatser för enskilda unga – modell under utveckling.

8 Tilda finns kvar! Samordnare har en dialog med de som söker i fall Tilda skulle vara ett lämpligare alternativ. Samordnare har en dialog med de som söker i fall Tilda skulle vara ett lämpligare alternativ. Grundtanke – mycket är lika men Tilda mer betoning på nydanande insatser t.ex. metodutveckling Grundtanke – mycket är lika men Tilda mer betoning på nydanande insatser t.ex. metodutveckling

9 Viktigt! Kontakta alltid samordnare innan ni börjar jobba med en ansökan! Kontakta alltid samordnare innan ni börjar jobba med en ansökan! Använd särskild avsedd mall för ansökan! Använd särskild avsedd mall för ansökan! Under ansökningsarbetet – hör av er till samordnare om ni undrar över något! Under ansökningsarbetet – hör av er till samordnare om ni undrar över något! Stefan Nybom och Ann Lundkvist till er tjänst! Stefan Nybom och Ann Lundkvist till er tjänst!


Ladda ner ppt "Sociala investeringar 2011-2014. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige reserverar 120 milj. för perioden 2011-2014. Kommunfullmäktige reserverar 120 milj."

Liknande presentationer


Google-annonser