Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mall för årsplaner i SSP VFA 2005-10-18. Mall för årsplaner i SSP Kartlägg Beskriv lokalområdet och de ungas levnadsvillkor i området. -det objektiva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mall för årsplaner i SSP VFA 2005-10-18. Mall för årsplaner i SSP Kartlägg Beskriv lokalområdet och de ungas levnadsvillkor i området. -det objektiva."— Presentationens avskrift:

1 Mall för årsplaner i SSP VFA 2005-10-18

2 Mall för årsplaner i SSP Kartlägg Beskriv lokalområdet och de ungas levnadsvillkor i området. -det objektiva Befolkningsunderlag Statistik över kriminalitet, trygghet och drogvanor Lokala resurser, skola, föreningar, ungdomsgårdar och prioriterade verksamhetsområden - det subjektiva Miljö, trender och uppehållsplatser Omfattning av rusmedel (tobak, sprit, narkotika m m) Anslutning till organiserad fritidsverksamhet

3 Mall för årsplaner i SSP Välj SSP-gruppen fokuserar sitt arbete utifrån kartläggningen. fokusområde Riktade åtgärder mot en riskgrupp Generell insats för samtliga barn i området (Ex: mot skolk, skadegörelse, droger; fler föreningsaktiva) Studie av problemområdet / problemgruppen Strategi för insatsen – hur ska vi gå till väga? Vem gör vad?

4 Mall för årsplaner i SSP Upprätta Plan för mötesaktiviteter och samarbete mötesplan Var? När? Vem?

5 Mall för årsplaner i SSP Detaljplan för insats Beskrivning av problemområdet / målgruppen.Problemområde Varför vill vi genomföra projektet?Syfte Vilka mål arbetar vi mot?Mål Vad förväntas? Vad ska uppnås för att det ska bli en lyckad insats? Lyckad insats Plan över de uppgifter som ska lösas och de aktiviteter som ska genomföras för att nå målet. Arbetsplan

6 Mall för årsplaner i SSP Detaljplan för insats Inventering av tillgänglig personal, material, ekonomi.Resurser Vem gör vad och när? Tidsram? Tidsförbrukning?Tidsplan Ansvariga för de olika uppgifterna.Ansvar Start och sluttidpunkt för projektet.Projektperiod Hur följer vi upp insatserna?Uppföljning


Ladda ner ppt "Mall för årsplaner i SSP VFA 2005-10-18. Mall för årsplaner i SSP Kartlägg Beskriv lokalområdet och de ungas levnadsvillkor i området. -det objektiva."

Liknande presentationer


Google-annonser