Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämbetsmannagruppens uppgifter 1. 2 Att bilda ett team ÖM skall leda logens arbete under en arbetstermin. Hur ÖM agerar och leder är avgörande för logens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämbetsmannagruppens uppgifter 1. 2 Att bilda ett team ÖM skall leda logens arbete under en arbetstermin. Hur ÖM agerar och leder är avgörande för logens."— Presentationens avskrift:

1 Ämbetsmannagruppens uppgifter 1

2 2 Att bilda ett team ÖM skall leda logens arbete under en arbetstermin. Hur ÖM agerar och leder är avgörande för logens framgång Steg 1 ver 499

3 3 Anvisningar finns i HB samt i ritualboken.

4 4 Att bygga ett team Valda och utnämnda ämbetsmän är ÖMs bästa vänner Förbered dig och dina valda ämbetsmän genom att ha ett ämbetsmannamöte innan installationen.

5 Nomenklatur Ämbetsmannamöte: strategiskt möte Hålls 1 gång/månad alt. 1 gång/kvartal 5

6 Förmöte: förbereder kommande logemöte 15-20 minuter för att valÄM skall vara förberedda. 6 Nomenklatur

7 FÖRSTA ÄMBETSMANNAMÖTET (innan ÄM tillträtt) Förberedelse: 1. Alla valda och utnämnda ämbetsmän kallas till ett obligatoriskt möte 2. Inbjudan ska innehålla utdrag ur HB vari allas ”plikter” framgår 3. Varje ämbetsman ska innan mötet haft möjlighet att läsa igenom ”sin” pliktkatalog och hunnit fundera på vad det innebär både praktiskt och tidsmässigt 7

8 FÖRSTA ÄMBETSMANNAMÖTET (innan ÄM tillträtt) 1. Varje ämbetsman läser upp sin pliktkatalog och ger sina funderingar på vad det innebär 2. Efter varje ”läsning” går man tillsammans igenom vad som menas och får därigenom en samsyn på vad som krävs för att logen skall fungera. 8

9 9 ÖM sätter tonen Om ÖM är väl förberedd, lugn, påläst och säker, bäddar detta för ett fint logemöte.

10 FÖRSAMMANTRÄDE 10

11 VID LOGESAMMANTRÄDE SKA I ORDENSSALEN FINNAS Allmän lag för loger (ALL) Handbok för ämbetsmän Logens stadgar 11

12 FRÅNVARANDE ÄMBETSMÄN 12 - ÖM utser ÄM tjänstgörande pro tempore - UM tjänstgör aldrig som ÖM pro tempore

13 UTESLUTNING AV PUNKT ELLER ÄNDRAD ORDNINGSFÖLJD AV FÖREDRAGNINGSLISTANS PUNKTER 13

14 INFORMATION OM NÖDUTGÅNGAR 14

15 15 YTTRE VAKT TAR MED NÄRVAROFÖRTECKNINGEN OCH LÄMNAR DEN TILL UM

16 ÖM HAR ANSVARET 16 AKUT SJUKDOMSFALL LOGEN AUTOMATISKT I DISPENS UTSE GÄRNA SJUKDOMSANSVARIG ANVÄND HJÄRTSTARTARE OM AKTUELLT TILLKALLA AMBULANS MEDFÖLJARE MEDDELA ANHÖRIGA ÖM BESLUTAR OM FORTSÄTTNINGEN

17 17 Kort paus

18 18 Framförandeteknik Rampfeber

19 Hur man talar/ att höras i Ordenssalen 19

20 Lära sig utantill 20

21 21 ÖMs hjälpmedel –innan mötet Handboken Kalendarium HB 5:1 – 5:5

22 ÖMs hjälpmedel -vid mötet Begära rådrum/tankepaus (förklara logen i dispens) Bordläggning: beslutas av ÖM (=ärendet får vila till framtida möte, ingen åtgärd görs) Remittera (hänskjuta): Logen beslutar 22

23 Protokollssekreteraren Arkivering. anvisningar finns i HB Arkivering behövs ej av Storlogens cirkulär etc. Logen kan besluta att utse en erfaren sy/br till Arkivarie Protokoll Endast det som kommer upp på mötet skrivs i protokoll 23

24 Hantera årsberättelsen Notera när detta skall komma i årets mötes- kalender och förbered alla dokument. Mall finns! Mer info i steg 2 24


Ladda ner ppt "Ämbetsmannagruppens uppgifter 1. 2 Att bilda ett team ÖM skall leda logens arbete under en arbetstermin. Hur ÖM agerar och leder är avgörande för logens."

Liknande presentationer


Google-annonser