Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13,7 miljarder år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13,7 miljarder år."— Presentationens avskrift:

1 13,7 miljarder år

2 BIG BANG

3 TID, RUM, MATERIA

4 STJÄRNOR BILDAS

5 Grundämnen upp till järn bildas
STJÄRNOR LEVER Grundämnen upp till järn bildas

6 STJÄRNOR DÖR

7 JÄTTESTJÄRNA DÖR

8 Grundämnen större än järn bildas
SUPERNOVA Grundämnen större än järn bildas

9 GAS OCH STOFTMOLN

10 4,6 miljarder år

11 SOLSYSTEMET BILDAS

12 3,5 miljarder år

13 FÖRSTA LIVET Atomer bildar kemiska föreningar som är molekyler eller jonföreningar. Kemiska föreningar som kan göra kopior uppstår.

14 3 miljarder år, framåt Första livet med fotosyntes
Syre reagerar med järnjoner i vattnet Syre kommer upp i atmosfären när järnjonerna tar slut Ozon bildas när solen lyser på syre Ozon skyddar mot skadlig solstrålning Liv kan utvecklas på land

15 år

16 MÄNNISKAN

17 MÄNNISKAN PÅVERKAR LIVET MARKEN VATTNET KLIMATET

18 Hållbar utveckling Definition sedan 1987: ”En utveckling för att tillgodose dagens behov utan att äventyra för kommande generationer att tillgodose sina.”

19 Ekossystemtjänster Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem (alla levande varelser och miljön inom ett område) som på något sätt gynnar människan.

20 Vilka finns? Försörjande Livsmedel Vattenförsörjning
Livsmedel från vilda växter och djur Livsmedel från odlade, tama växter och djur Vattenförsörjning Dricksvatten Icke drickbart vatten

21 Reglerande och upprätthållande
Vilka finns? Reglerande och upprätthållande Reglering av avfall och föroreningar T.ex. avfall får miljöavgifter, föroreningarna får maxmängd Reglering av fysiska miljön T.ex. minska bilarnas koldioxidutsläpp, minska trafikbuller Reglering av biotisk miljö T.ex. fridlysa vissa djur, bekämpa spridningen av mördarsniglar

22 Vilka finns? Kulturella Symboliska Intellektuella/upplevelsebaserade
En speciell naturtyp, t.ex. skärgården Intellektuella/upplevelsebaserade Skönhet, t.ex. höstlövens färger Friluftsliv, t.ex. åka skidor

23 Naturvetenskapliga argument
Vem säger sanningen? När man ska fatta hållbara beslut måste man motivera varför. En åsikt för eller emot, ett argument, har mindre värde om motiveringen inte har en naturvetenskaplig grund. Naturvetenskapliga argument baseras på vetenskapliga undersökningar.

24 Försiktighetsprincipen
Vilka effekter har olika beslut på miljön? Ta beslut efter försiktighetsprincipen! Försiktighetsprincipen innebär: Om man inte vet någorlunda säkert vilka miljöeffekter ett beslut har ska man avstå eller välja ett alternativ med bättre kända effekter.


Ladda ner ppt "13,7 miljarder år."

Liknande presentationer


Google-annonser