Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13,7 miljarder år. BIG BANG TID, RUM, MATERIA STJÄRNOR BILDAS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13,7 miljarder år. BIG BANG TID, RUM, MATERIA STJÄRNOR BILDAS."— Presentationens avskrift:

1 13,7 miljarder år

2 BIG BANG

3 TID, RUM, MATERIA

4 STJÄRNOR BILDAS

5 STJÄRNOR LEVER Grundämnen upp till järn bildas

6 STJÄRNOR DÖR

7 JÄTTESTJÄRNA DÖR

8 SUPERNOVA Grundämnen större än järn bildas

9 GAS OCH STOFTMOLN

10 4,6 miljarder år

11 SOLSYSTEMET BILDAS

12 3,5 miljarder år

13 FÖRSTA LIVET Atomer bildar kemiska föreningar som är molekyler eller jonföreningar. Kemiska föreningar som kan göra kopior uppstår.

14 3 miljarder år, framåt Första livet med fotosyntes Syre reagerar med järnjoner i vattnet Syre kommer upp i atmosfären när järnjonerna tar slut Ozon bildas när solen lyser på syre Ozon skyddar mot skadlig solstrålning Liv kan utvecklas på land

15 200 000 år

16 MÄNNISKAN

17 MÄNNISKAN PÅVERKAR LIVET MARKEN VATTNET KLIMATET

18 Hållbar utveckling Definition sedan 1987: ”En utveckling för att tillgodose dagens behov utan att äventyra för kommande generationer att tillgodose sina.”

19 Ekossystemtjänster Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem (alla levande varelser och miljön inom ett område) som på något sätt gynnar människan.

20 Vilka finns? Försörjande Livsmedel – Livsmedel från vilda växter och djur – Livsmedel från odlade, tama växter och djur Vattenförsörjning – Dricksvatten – Icke drickbart vatten

21 Vilka finns? Reglerande och upprätthållande Reglering av avfall och föroreningar T.ex. avfall får miljöavgifter, föroreningarna får maxmängd Reglering av fysiska miljön T.ex. minska bilarnas koldioxidutsläpp, minska trafikbuller Reglering av biotisk miljö T.ex. fridlysa vissa djur, bekämpa spridningen av mördarsniglar

22 Vilka finns? Kulturella Symboliska En speciell naturtyp, t.ex. skärgården Intellektuella/upplevelsebaserade Skönhet, t.ex. höstlövens färger Friluftsliv, t.ex. åka skidor

23 Naturvetenskapliga argument Vem säger sanningen? När man ska fatta hållbara beslut måste man motivera varför. En åsikt för eller emot, ett argument, har mindre värde om motiveringen inte har en naturvetenskaplig grund. Naturvetenskapliga argument baseras på vetenskapliga undersökningar.

24 Försiktighetsprincipen Vilka effekter har olika beslut på miljön? Ta beslut efter försiktighetsprincipen! Försiktighetsprincipen innebär: Om man inte vet någorlunda säkert vilka miljöeffekter ett beslut har ska man avstå eller välja ett alternativ med bättre kända effekter.


Ladda ner ppt "13,7 miljarder år. BIG BANG TID, RUM, MATERIA STJÄRNOR BILDAS."

Liknande presentationer


Google-annonser