Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppgraderings scenarios Outokumpu Nordic Brass i samarbete med Lawson och Sigma, hösten 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppgraderings scenarios Outokumpu Nordic Brass i samarbete med Lawson och Sigma, hösten 2008."— Presentationens avskrift:

1 Uppgraderings scenarios Outokumpu Nordic Brass i samarbete med Lawson och Sigma, hösten 2008

2 2 Bakgrund Lawson har haft i uppdrag att genomföra en förstudie hos ONB för att kunna ta fram underlag för en uppgradering av ONB:s Movex version 10 till M3 java 7.1. Det lösningsförslag som har presenteras har övergripande tagit hänsyn till ONB:s affärsprocesser, enligt den rapport “ONB Krav på Affärssystem” som ONB arbetat fram tillsammans med Sigma. Den projektbudget som Lawson har redovisat bygger på de affärsprocesser som defineras enligt rapporten “ONB Krav på Affärssystem” Den lösning och det angreppssätt som Lawson föreslår är att genomföra ett Stepping Up projekt som omfattar en uppgradering från version 10 till M3 7.1 samt processutveckling enligt rapporten “ONB Krav på Affärssystem”.

3 3 Beskrivning Bedömningen är att Lawson produkt M3 7.1 kommer att klara de krav som har ställts av ONB med de modifieringar som beskrivs i rapporten. ONB måste ta strategiska beslut, som redovisats i ONBs rapport “ONB Krav på Affärssystem”, som kommer att påverka vissa processer och arbetssätt. Med Lawsons rapport som underlag kommer 3 scenarios presenteras med olika nivåer av uppgradering och scoop samt konsekvenser av dessa.

4 4 Förutsättningar Förutsättningar: Cognos, utbildning och kubframtagande, är inte med i kostnaderna Konvertering/Migrering av data är inte med i kostnaderna Kostnader för integrering av extern utrustning är inte med Streckodsprojektet genomförs bara i scenario 3

5 5 Antaganden Antaganden: I de redovisade scenario så har justeringar gjorts på Lawsons redovisade tid för att kompensera komplexiteten Scenario 1: +5% Scenario 2: +10% Scenario 3: +15% I de redovisade scenario så har ONB lagt till tid som i Lawsons rapport ej har redovisat Support för teknisk installation Uppdatering/”Städning” av data Ej upptäkta modifierings behov Integrering av extern utrustning I redovisade tiden finns Sigmas tid medräknad

6 6 Scenario 1 Detta scenario innebär: Uppgradering Movex 10 till M3 7.1 med de nödvändiga moddar som redovisats i rapporten Investering i Learning accelerator, Slutanvändar stöd och utbildning

7 7 Scenario 1 Kostnader Inst. Teknik290 000 kr Uppgradering4 327 478 kr Hårdvara500 000 kr Licenser258 000 kr Totalt5 375 478 kr Nuv. Uh/mån37 917 kr Ny Uh/mån42 217 kr Positivt: Uppgradering av affärsystemet och minskning av dyra modifieringar Negativt: Ingen stöd för utveckling av befintliga processer Behov kvarstår på manuella processer utanför systemet

8 8 Scenario 2 Detta scenario innebär: Uppgradering Movex 10 till M3 7.1 med de nödvändiga moddar som redovisats i rapporten Investering i Learning accelerator, Slutanvändar stöd och utbildning Investering i APP, Advanced Production Planner, produktions planering

9 9 Scenario 2 Kostnader Inst. Teknik290 000 kr Uppgradering4 727 765kr Hårdvara500 000 kr Licenser682 000 kr Totalt6 199 765kr Nuv. Uh/mån37 917 kr Ny Uh /mån49 283 kr Positivt: Stöd för utveckling av produktionsplanering Stöd för utveckling av kundorderplanering Negativt: Behov kvarstår på manuella processer utanför systemet ex planerat uh, marknads stöd, ”pappers”inventering Nya, framtida projekt för att nå ONBs krav

10 10 Scenario 3 Detta scenario innebär: Uppgradering Movex 10 till M3 7.1 med de nödvändiga moddar som redovisats i rapporten Investering i Learning accelerator, Slutanvändar stöd och utbildning Investering i APP, Advanced Production Planner, produktions planering Investering i DMP, Demand Planner, hantering av prognoser och behov Investering i Maintenance Management, Underhåll Investering i Warehouse mobility, Lager & inventerings stöd

11 11 Scenario 3 Positivt: Stödjer merparten av de krav som ställs av ONB Driver och ger stöd för utveckling av de adminstrativa processerna Negativt:... Kostnader Inst. Teknik290 000 kr Uppgradering5 151 253 kr Hårdvara800 000 kr Licenser1 228 000 kr Totalt7 469 253 kr Nuv. Uh/mån37 917 kr Ny Uh/mån58 383 kr

12 12 Jämförelse Scenario 2 Uppgradering Movex 10 till M3 7.1 APP, Advanced Production Planner Learning accelerator Kostnader Inst. Teknik290 000 kr Uppgradering4 727 765kr Hårdvara500 000 kr Licenser682 000 kr Totalt6 199 765kr Nuv. Uh/mån37 917 kr Ny Uh /mån49 283 kr Scenario 3 Uppgradering Movex 10 till M3 7.1 APP, Advanced Production Planner DMP, Demand Planner Maintenance Management Warehouse mobility Learning accelerator Kostnader Inst. Teknik290 000 kr Uppgradering5 151 253 kr Hårdvara800 000 kr Licenser1 228 000 kr Totalt7 469 253 kr Nuv. Uh/mån37 917 kr Ny Uh/mån58 383 kr Scenario 1 Uppgradering Movex 10 till M3 7.1 Learning accelerator Kostnader Inst. Teknik290 000 kr Uppgradering4 327 478 kr Hårdvara500 000 kr Licenser258 000 kr Totalt5 375 478 kr Nuv. Uh/mån37 917 kr Ny Uh/mån42 217 kr

13 13 Tidsplan 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758 Define Infrastruktur System foundation Statement of work Kick off Rensning befintlig miljö Establish Utbildning Produktion Utbildning Order/Lager/leverans Utbildning ekonomi Utbildning Inköp Workshop Produktion Workshop Order/Lager/Leverans Workshop Inköp Analysmöte Attribut Användarinstruktioner Design dokument Migrering 1 Parametersättning Initial Beta prototyp Utbildning M3 flöden Tester initial beta prototyp Aktiviteter efter test Migrering 2 Parametersättning Final Beta prototyp Tester final Beta prototyp Aktiviter efter test Migrering 3 Parametersättning System säkerhet, roll definitioner Slutlig lösning Tester slutlig lösning Godkännande slutlig lösning Execute Slutanvändarutbildning System test Testing integration Testing security Testing preformance testing document Full scale test Prepare Go live Go live decission Migration Go live Support driftstart Support efter driftstart Stäng projekt Kick out

14 14 Generella risker ONB En uppgradering av denna dignitet kräver en stor arbetsinsats och kompetens av den som utses till superanvändare/delprojektledare. Att gå från befintlig arbetsätt/verksamhet till ett nytt affärssystem innebär att det blir förändringar i verksamheten och i sättet att arbeta. Övrigt Lawsons projektorganisation i Linköping inger inte förtroende för fortsatt samarbete.

15 15 Process Definition Huvud Process Process Del process Aktivitet Arbetssteg Högnivå design Detaljnivå design

16 Personal IT Ekonomi Teknik/ UH / Kvalitet Stöd funktioner Plan, analys och uppföljning Ledning M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut M:Marknadsplan till behov B:Behov till avslut I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering I:Upphandling / Inköp till betalning P: Plan till Produktion (Smältverk, Press-&Stängverk, Mutter) L:Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering N:Förfrågan / Ideé till ny produkt U:Underhåll av produkt N:Förfrågan / Ideé till ny produkt U:Underhåll av produkt OMM Offering Management Produkt Flöde OMM Offering Management Produkt Flöde CDM Customer & Demand Management Behovs flöde CDM Customer & Demand Management Behovs flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde SMM Supply Management Försörjnings Flöde


Ladda ner ppt "Uppgraderings scenarios Outokumpu Nordic Brass i samarbete med Lawson och Sigma, hösten 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser