Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Årsmötet ! 10 mars 2011. Etablerade nätverk 2011-03-10Årsmöte2 Antal delt Antal träffar Delt i snitt Antal medl - 10 Antal medl – 09 Projektstyrning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Årsmötet ! 10 mars 2011. Etablerade nätverk 2011-03-10Årsmöte2 Antal delt Antal träffar Delt i snitt Antal medl - 10 Antal medl – 09 Projektstyrning."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Årsmötet ! 10 mars 2011

2 Etablerade nätverk 2011-03-10Årsmöte2 Antal delt Antal träffar Delt i snitt Antal medl - 10 Antal medl – 09 Projektstyrning (Västra)919 228237 Personlig utveckling58312 139137 IT för Vård och Omsorg i Väst137346 150 Open Source (Västra)3749 110112 Informationssäkerhet (Västra)39313 224237 Affärssystem221 192208 Träffpunkt Region Skövde1327 2624 IT-Management - vilar 256266 Golf i Västra Kretsen3248 63 ITQ Väst616 114126 ITSM (Västra)175 7372 Enterprise Architecture (Västra)331 112116 Mötesplats verksamhetsanalytiker - vilar 24 Webb3549 78 68 Ledarutveckling111 42 46 Agile for management31215 58

3 Nya nätverk 2011-03-10Årsmöte3 Antal delt Antal träffar Delt i snitt Antal medl- 10 DFS Mobile network55319 45 PåG85614 60

4 Göteborgs11 2011-03-10Årsmöte4 18-19 mars på Hotell 11

5 I mars 2010 arrangerade kretsen 6 st halvdags- seminarier Totalt 374 besökande Satsningen gav mycket publicitet, mycket web- trafik till Föreningens hemsidor och hög ranking på sökmotorerna 2011-03-10Årsmöte5

6 Ett stort tack till alla våra sammarbetspartners ! 2011-03-10Årsmöte6

7 2011-03-10Årsmöte7 18-19 mars på Hotell 11

8 2011-03-10Årsmöte8

9 Att stoppa medlemstappet och göra Dataföreningen till en fortsatt stark aktör inom den IT-relaterade omvärlden Skapa möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten byggt på föreningens grunder Behålla en långsiktigt hållbar relation med medlemmarna och stärka den med arbetsgivarna Ge nya möjligheter till ett anpassat medlems- och arbetsgivarsutbud 2011-03-10Årsmöte9 Strukturförändring

10 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Föreningens verksamhet Ideell verksamhetNäringsverksamhet Medlemskap Kompetenspaket (nätverk och förmåner m.m.) 2011-03-10Årsmöte10

11 UTVECKLINGSARBETET Ekonomisk uppdelning av verksamheten avseende ideell föreningsverksamhet och näringsverksamhet Verksamheten i föreningarna har delats upp i en ideell föreningsverksamhet och en näringsverksamhet. Näringsverksamheten bedrivs i Dataföreningens Servicebolag och i ett dotterbolag (AB) för respektive krets/avdelning. En verksamhetsöverlåtelse har skett mellan respektive förening och dotterbolag. Årsfakturering har införts vilket innebär ett faktureringstillfälle per år för samtliga medlemsavgift och Kompetenspaket 2011-03-10Årsmöte11 Ekonomisk uppdelning

12 MITT VÄSTRA Sundsvall SÖDRA Dalarna Norrbotten Skellefteå Östersund Umeå ÖSTRA DFS NORR STOCKHOLM 2011-03-10Årsmöte12 Den ideella föreningsverksamheten

13 DF CERTIFIERING DF SERVIVCEBOLAG DFS DF KOMPETENS DF DATAKÖRKORT Stockholm VästraSundsvall SödraDalarnaNorrbotten Skellefteå Östersund UmeåÖstra FöreningenBolagen 2011-03-10Årsmöte13 Näringsverksamheten

14 KRETS /AVD DOTTER- BOLAG Anställningar, vissa avtal, lokaler inventarier, med mera 2011-03-10Årsmöte14 Verksamhetsöverlåtelse

15 Vi kan dra av momsen och sparar 1,3 miljoner/år i den totala verksamheten Risken för förmånsbeskattning försvinner för våra medlemmar Arbetsgivaren får möjligheten att dra av moms på Kompetensavgiften Årsfakturering införs vilket innebär ett faktureringstillfälle per år för samtliga medlemsavgifter Dessutom frigör vi möjligheten till ett anpassningsbart utbud 2011-03-10Årsmöte15 Effekter

16 2011-03-10Årsmöte16

17 Verksamhetsfördelning 2010-03-11Årsmöte 17 2009 2010 2011 Föreningen Servicebolaget From 2010-08 har den momspliktiga verksamheten övertagits av servicebolaget.

18 Resultat & Balansräkning Utfall 2010

19 Resultaträkning 2010-03-11Årsmöte19

20 Resultaträkning intäkter 2010-03-11Årsmöte20

21 Resultaträkning kostnader 2010-03-11Årsmöte21

22 Resultaträkning kostnader, forts. 2010-03-11Årsmöte22

23 Resultaträkning 2010-03-11Årsmöte23

24 Balansräkning 2010-03-11Årsmöte24

25 2011-03-10Årsmöte25

26 Verksamhetsplan Samma förening – nya möjligheter

27 Detta händer i föreningen 2011 Målen ”Ekonomi i balans” och ”Fler och aktivare medlemmar” ligger fast. Fyra prioriterade områden i utvecklingsarbetet: Satsningar på det medlemsdrivna arbetet Fortsatt utveckling av medlemserbjudandet Dataföreningen som del av ett större nätverk Öka Dataföreningens synlighet 2011-03-10Årsmöte27

28 Satsningar på det medlemsdrivna arbetet BESLUTADE AKTIVITETER Motivera och uppmuntra engagerade medlemmar Stötta utveckling av nya nätverk Värvning av nya kompetensgrupper Nytt IT-stöd Uppföljning av medlemsnyttan PLANERADE AKTIVITETER: Lärande mellan kretsar och nätverk Utvärdera servicebolagets roll Medlemsservice på kretsnivå AKTIVITETER UNDER DISKUSSION: Föreningsverksamhetens genomslag i DF Kompetens och DF Certifiering och vice versa 2011-03-10Årsmöte28

29 Fortsatt utveckling av medlemserbjudandet BESLUTADE AKTIVITETER: Fortsatt satsning på specialistnätverk Fortsatt satsning på riktade företagspaket Utveckling av nätverksformen samt satsning på nationella nätverk PLANERADE AKTIVITETER: Strategi för ett komplett DF-erbjudande - ökad samverkan mellan föreningen och bolagen Översyn av intäktsmodellen Etablering på fler orter AKTIVITETER UNDER DISKUSSION: Utveckling av medlemsförmånen 2011-03-10Årsmöte29

30 Dataföreningen som del av ett större nätverk BESLUTADE AKTIVITETER: Strategiska samarbeten Nya vägar till medlemskap Fördjupat samarbete med IDG 2011-03-10Årsmöte30

31 Öka Dataföreningens synlighet BESLUTADE AKTIVITETER: Delta i diskussioner om IT i samhället - Synlighetsrådet Ny kommunikationsplan Varumärkesutveckling Definiera roller Närvaro i sociala medier PLANERADE AKTIVITETER: Ny vision Trendspaning AKTIVITETER UNDER DISKUSSION: White papers – rapporter i aktuella IT-frågor Etik och moral i användningen av IT och inom föreningen Dialog med universitet och högskolor 2011-03-10Årsmöte31

32 Västra Kretsens uppdrag Säkra vår förmåga att nå medlemmarna med e-post Arbeta fram attraktiva modeller för samarbete med företag och organisationer Arbeta med att utveckla Dataföreningens varumärke 2010-03-11Årsmöte32

33 Medlemsutveckling 2009 - 2010 2011-03-10Årsmöte33

34 ”Fellow” = Expert och talesman IT proffs Arbetar med IT intensiv verksamhet Utvecklar sin verksamhet med hjälp av IT Dataföreningen finns med - genom hela karriären Individen

35 DF Certifiering DF Kompetens Nätverk Konferenser Föredrag Mässor Artiklar … En vision om ”hela orkestern” - det kompletta erbjudandet Steg 1: MÖTET Med nyfikenhet möter jag föreningen, lusten att lära väcks och jag orienterar mig bland spännande ämnen och människor. Deltar I möten och föreläsningar. Steg 2: NÄTVERKET Jag hittar mina brinnande frågor och andra människor som jag vill utvecklas med I föreningen Steg 3: FÖRDJUPNING Jag vill fördjupa mina kunskaper och utbildar mig med hjälp av DF Kompetens Steg 4: CERTIFIERING Jag vill kvalitetssäkra och dokumentera mina kunskaper och söker validering via DF Certifiering Dataföreningen verkar inom olika funktionsområden för att stödja medlemmarna i olika faser av behov och intressen

36 Göteborgs11 2011-03-10Årsmöte36

37 2011-03-10Årsmöte37

38 Budget 2011

39 Budget intäkter 2010-03-11Årsmöte39

40 Budget kostnader 2010-03-11Årsmöte40

41 Budget kostnader forts. 2010-03-11Årsmöte41

42 Budget 2011 2010-03-11Årsmöte42

43 2011-03-10Årsmöte43

44 Valberedningens förslag till Årsstämman i Västra Kretsen 2011

45 2011-2012 års styrelse Ordförande Thomas Verner, Thomas Verner AB, omval 1 år Styrelseledamöter Jonas Andersson, HerbertNathan & Co AB, omval 1 år Angelica Biselius, IT-universitetet, sittande kvarstår 1 år Bertil Blomsterberg, Swedish Consulting Group AB, omval 2 år Kari Finnskog, Västtrafik, sittande kvarstår 1 år Kerstin Hansson, Volvo IT, sittande kvarstår 1 år Martin Wallgren, Stena, omval 1 år Amanda Linninger, nyval 2 år Annie Andersson, Studentrepresentant, nyval 1 2 år 2011-03-10Årsmöte45

46 Revisorer och revisorssuppleanter Ordinarie revisorer Ulf Nankler, BDO, omval 1 år Carina Johnson, PWC, omval 1 år Suppleanter Maria Jonasson, BDO, omval 1 år Ulrika Fredriksson, PWC, omval 1 år 2011-03-10Årsmöte46

47 2011-03-10Årsmöte47

48 Valberedning Ingrid Blom, Logica Agata Ehlers, studentrepresentant 2011-03-10Årsmöte48

49 2011-03-10Årsmöte49

50 Årsmöte 10 mars 2011


Ladda ner ppt "Välkomna till Årsmötet ! 10 mars 2011. Etablerade nätverk 2011-03-10Årsmöte2 Antal delt Antal träffar Delt i snitt Antal medl - 10 Antal medl – 09 Projektstyrning."

Liknande presentationer


Google-annonser