Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KMM – Knowledge Management Systems KMM-projektet: Problemställning Pedagogiskt innehåll saknas Teoretiska modeller saknas (Ontologier) IT-infrastruktur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KMM – Knowledge Management Systems KMM-projektet: Problemställning Pedagogiskt innehåll saknas Teoretiska modeller saknas (Ontologier) IT-infrastruktur."— Presentationens avskrift:

1 KMM – Knowledge Management Systems KMM-projektet: Problemställning Pedagogiskt innehåll saknas Teoretiska modeller saknas (Ontologier) IT-infrastruktur saknas Låg datakvalité Stöd för standarder saknas Inget användarstöd Inget stöd för kunskapshantering

2 KMM – Knowledge Management Systems KMM-projektet: Översikt Syfte: Testbed och FoU-miljö Grundprojektet består av 5 delprojekt: 1.Systemutveckling 2.Innehållsutveckling 3.Kompetensutveckling 4.Lärandemiljöer 5.Strategiutveckling Grundfunktionalitet utvecklas för: KMM.ClassMaster KMM.NameMaster KMM.GeoMaster KMM.CollectionMaster KMM.TimeMaster KMM.Engine KMM.Content

3 KMM – Knowledge Management Systems KMM-projektet: Översikt

4 KMM – Knowledge Management Systems KMM-projektet: Parter 1.Uppsala universitet (Systemvetenskap, huvudman) 2.Luleå Tekniska Universitet (Systemvetenskap) 3.VLM-Institutet, Uppsala 4.ABM Resurs Västernorrland (Länsmuseet Västernorrland) 5.Stockholms läns museum 6.Länsmuseet Halmstad 7.Grenna Museum Andréexpeditionen Polarcenter 8.Museum Gustavianum 9.TietoEnator AB 10.Infografic AB (SME) 11.Meta – Kunskap om kunskap (SME) 12.PSDS Data AB (SME) 13.Inyan AB (SME) 14.Uppsala Kommun

5 KMM – Knowledge Management Systems KMM-projektet HT 2005 Projektstart mitten av augusti Total budget 36 mån: 13,5 MSEK Beviljade medel HT2005: 690000 (av beräknade 4,5 MSEK från KUR) ”Liten” budget första halvåret medförde förändrad tidplan Nästa beslut: Vinnova 16 dec

6 KMM – Knowledge Management Systems KMM-projektet HT 2005 Plan Enkla Class-, Geo- o NameMaster Enkelt Museum24 Museihack Ny ansökan jan 2006 (KUR) Verklighet Direkt implementering av CIDOC CRM Avancerade och integrerade Class-, Geo- och NameMasters Kulturnät Sverige Samkörning Kulturnät Sverige – Museum 24 Arbetslösa akademiker - Massa nya delprojekt att planera Museihack NRG (National Representatives Group) Dynamic Action Plan 3 nya museer Michael Detta händer - Evenemangskalender Culture Mondo Datautbyte Riksarkivet Ny ansökan (KUR) Arbetslösa akademiker (KUR)

7 KMM – Knowledge Management Systems Dynamic Action Plan For the EU co-ordination of digitisation of cultural and scientific content (Uppföljare till Lundprinciperna) Ramverk indelat i 5 ”Action Areas” 1. Users and content user-needs analyses,quality standards, eLearning, IPR, Engaging audiences in re-use and content production, best use of existing technologies, digital access by all citizens. 2. Technologies for digitisation new technologies and common standards for digitisation, future research needs, user-centred services. 3. Sustainability of content Sustainable and reliable digital cultural content and services, funding and business models for digital collections, PPPs and private sponsoring, Open software and standards for digitisation, DRM. 4. Digital preservation Common policies and approaches to direct and implement digital preservation strategies, Persistent identification of European digitised resources. 5. Monitoring progress Quantitative accounting of growth and use of digital cultural resources. Aggregation of actions and strategies on national and EU-level.

8 KMM – Knowledge Management Systems KMM-projektet: Tidplan HT 2005 T.o.m. 31 januari 2006 CIDOC CRM: Integrerat datalagrings och programmeringsgränssnitt mot CRM-modellen ClassMaster, GeoMaster och NameMaster igång Museum24 (ink gemensamma tjänster med Kulturnät Sverige) Uppdaterat Kulturnät Sverige Museihack: Samsökning i befintligt data CollectionMaster – Michael (EU-proj) Riksarkivets Geodata impementerat i KMM.Geomaster Nytt delprojekt/ansökan: Access – Arbetslösa akademiker Ny ansökan KUR

9 KMM – Knowledge Management Systems KMM-projektet: Nya förutsättningar Access kan ge nya centrala tjänster plus innehållstjänster Alla projekt skrivs om och anpassas mot Dynamic Action Plan NRG + Dynamic Action Plan innebär ökad fokusering på EU- samarbeten Fungerande CRM-lösning innebär att vi tidigare än väntat kan gå från systemutveckling till tjänsteutveckling Ökad samarbete med LDB-projektet och ökad fokusering på ”Digital Preservation” En forskargrupp etableras och ett forskningsprogram initieras under 2006


Ladda ner ppt "KMM – Knowledge Management Systems KMM-projektet: Problemställning Pedagogiskt innehåll saknas Teoretiska modeller saknas (Ontologier) IT-infrastruktur."

Liknande presentationer


Google-annonser