Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgivningsbevis ” En av offentliga arkivens primära uppgifter är att bereda allmänheten tillgång till de handlingar som finns förvarade hos arkiven. Detta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgivningsbevis ” En av offentliga arkivens primära uppgifter är att bereda allmänheten tillgång till de handlingar som finns förvarade hos arkiven. Detta."— Presentationens avskrift:

1 Utgivningsbevis ” En av offentliga arkivens primära uppgifter är att bereda allmänheten tillgång till de handlingar som finns förvarade hos arkiven. Detta framgår uttryckligen av Arkivlagen där det anges att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kultur- arvet. Arkiven ska bevaras hållas ordnade och vårdas så att de bland annat tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar och forskningens behov. Att publicera arkivförteckningar på Internet och därmed tillgodose att allmänheten får rätt till handlingarna ligger följaktligen helt i linje med arkivens grundläggande uppgift”

2 Parallella ansvar Arkivinstitutionen ansvarar för att uppgifterna som lämnas till Regionarkivet för publicering är offentliga m m Regionarkivet ansvarar för vad som publiceras på Visual arkiv på nätet

3 Instruktion Den som har licens för arkivredovisningssystemet Visual Arkiv har möjlighet att publicera sina arkivförteckningar på Regionarkivets (Göteborg) websida www.arkivinformation.sewww.arkivinformation.se Den som önskar publicera sina arkivförteckningar ansvarar för att utlämnandet av uppgifterna till Regionarkivet sker i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär bl a följande:

4 Instruktion, fortsättning… -Arkivförteckningarna får inte innehålla uppgifter för vilka sekretess gäller - Arkivförteckningarna får inte innehålla uppgifter vars publicering kan innebära förtal, olaga hot, hets mot folkgrupp, hot mot tjänsteman, uppvigling, olaga våldsskildring eller övergrepp i rättssak - De grundläggande principerna i Personuppgiftslagen, PUL, skall iakttas. Detta innebär bl a att personnummer och känsliga uppgifter beträffande levande personer inte får publiceras. (se även PM 2007-03-30, Om arkivförteckningar på Internet).


Ladda ner ppt "Utgivningsbevis ” En av offentliga arkivens primära uppgifter är att bereda allmänheten tillgång till de handlingar som finns förvarade hos arkiven. Detta."

Liknande presentationer


Google-annonser